arkiv

Månadsarkiv: mars 2009

Senaste nytt på Signums hemsida:

Amnestys rapport om dödsstraff under år 2008

”Den nya encyklikan om den katolska kyrkans sociallära är praktiskt taget färdig. Vi hoppas att den kan publiceras i början av maj”, förklarade presidenten för det påvliga rådet för rättvise- och fredsfrågor (Justitia et Pax), kardinal Renato Raffaele Martino. Han gjorde sitt tillkännagivande idag, den 24 mars, vid avslutningen av en fem dagar lång internationell kongress i Vatikanen om kvinnors roll i kampen för mänskliga rättigheter. Enligt kardinal Martino skulle Benedictus XVI:s encyklika egentligen ha kommit ut redan år 2007 – med anledning av att det gått 40 år sedan Paulus VI:s epokgörande socialencyklika Populorum progressio publicerades. Projektet har emellertid skjutits upp för att man skulle kunna inarbeta nya textavsnitt, som tar upp frågor som mer direkt motsvarar ”dagens aktualiteter” med den globala ekonomiska krisen.

KATHPRESS 2009-03-24

På söndagsförmiddagen den 22 mars deltog omkring en miljon människor i en mässa med påven i Angolas huvudstad Luanda. Mässan var en av de festliga höjdpunkterna i Benedictus XVI:s pastoralresa till Afrika. Mässan inleddes emellertid med att påven uttryckte sin sorg och medkänsla till föräldrarna och vännerna till de två tonårsflickor som omkom när det uppstod panik i folkmassan vid en av ingångarna till Estadio dos Coqueiros, där påven i lördags höll ett möte med 30 000 ungdomar.

Inför de circa en miljon människor som samlats för att fira mässa på fältet Cimangola i Angolas huvudstad uppmanade påven Benedictus XVI människorna på den afrikanska kontinenten att sträva efter försoning, fred och rättvisa. Efter inbördeskrig, hat och hämnd är det nu nödvändigt att med all kraft slå in på en ny, bättre väg in i framtiden. I Angola, precis som i andra länder i Afrika, har inbördeskrigen inte bara förorsakat materiell förödelse, utan också slagit sönder familjer och undergrävt människornas hopp. Påven förklarade i sin predikan att han ”kommit för att förkunna budskapet om förlåtelse, hopp och ett nytt liv i Kristus.”

Det ondas moln har förmörkat himlen också över Afrika, förklarade påven: ”Tänk på krigens gissel, på de fruktansvärda konsekvenserna av etniska konflikter, på girigheten som fördärvar människornas hjärtan och som leder till slaveri och berövar framtida generationer deras resurser. Men de resurserna behövs för att skapa ett solidariskt och rättvist samhälle, ett samhälle präglat av äkta afrikanska värden.”

Uttryckligen varande påven för att undergräva familjens och äktenskapets betydelse, och han varnade för falska utopier och drogmissbruk. Egoismen är den yttersta orsaken bakom sådana fenomen. Egoismen isolerar individen, splittrar familjerna och undergräver viktiga ideal som generositet och osjälviskhet. Frukterna av en sådan utveckling är hedonism, drogmissbruk, sexuell ansvarslöshet, äktenskapets försvagning, familjens upplösning och utplåning av liv genom aborter.

I dagens mässa i Luanda deltog inte endast människor från alla delar av Angola. Även från grannländerna deltog både präster och lekfolk, särskilt från Sydafrika, Namibia, Zimbabwe, Kongo-Kinshasa och Kogo-Brazzaville. Gudstjänsten, som firades i tropisk hetta, präglades av populär afrikansk kyrkomusik och färgsprakande dräkter från olika lansändar. Den 81-årige påven fick lov att torka svetten ur pannan flera gånger under gudstjänsten, men gjorde ett påfallande avspänt intryck och var påtagligt glad över de närvarandes begeistrade deltagande i firandet.
KATHPRESS 2009-03-22

De senaste dagarna har massmedia varit fulla av påståenden om påven Benedictus XVI:s presskonferens den 17 mars på flyget mot Yaounde i Kamerun. Vad som förorsakat uppståndelse är vad påven lär ha sagt om användningen av kondomer i kampen mot aids/hiv. Signumbloggen återger här vad påven faktiskt sade i den omtalade intervjun. Påvens uttalande är betydligt försiktigare än vad som ofta påståtts i massmedia, särskilt eftersom det ofta har tolkats helt lösryckt ur sitt sammanhang  (som exempelvis i ledartexten ”Påven bevisar varför han inte ska lagstifta” i Svenska Dagbladet den 20 mars). I påvens uttalande sägs ingenting om huruvida det är rätt eller fel att använda kondomer. Frågan om kondomer utgör heller inte det centrala budskapet i påvens uttalande. Inom ramen för ett resonemang om aids/hiv säger påven i förbigående att utdelandet av kondomer inte kommer att lösa problemet. En sådan rent teknisk lösning bortser nämligen från avgörande mänskliga och andliga faktorer i sammanhanget.

Så här svarade påven ordagrant på den franska tv-journalisten Philippe Visseyrias fråga om påvens syn på aids-problematiken i Afrika:

Visseyrias: Ers Helighet, bland de många onda ting som hemsöker Afrika märks särskilt utbredningen av aids. Den katolska kyrkans förhållningssätt till hur och på vad sätt man skulle kunna bekämpa sjukdomen betraktas ofta som orealistiskt och verkningslöst. Kommer Ni att ta upp detta tema under resan?

Benedictus XVI: Jag skulle vilja hävda motsatsen; jag tror att den mest verksamma och i kampen mot aids nu mest etablerade organisationen just är den katolska kyrkan med hennes aktiviteter och olika strukturer. Jag tänker på organisationen Sankt Egidio, som gör så mycket i kampen mot aids, både uppenbart och i det fördolda, jag tänker på alla ordenssystrar som vårdar de sjuka. … Jag skulle vilja påstå att man inte kan övervinna problemet aids endast med reklamslogans. Om själen fattas, om afrikanerna inte hjälper sig själva, så kan detta gissel inte undanröjas genom att man delar ut kondomer. Tvärtom, då kvarstår risken att problemet växer.

Lösningen kan man bara finna med hjälp av ett dubbelt engagemang: för det första en humanisering av sexualiteten, det vill säga en andlig och mänsklig förnyelse, som leder till ett nytt sätt att umgås med varandra; för det andra en sann vänskap också, och framför allt, med dem som lider, en beredskap att vara hos dem även till priset av uppoffringar och personliga försakelser. Detta är de faktorer som kan hjälpa och som också leder till påtagliga framsteg. Därför skulle jag vilja säga, att det handlar om denna vår fördubblade ansträngning att förnya den invärtes människan, att ge henne andlig och mänsklig kraft för ett förhållningssätt som blir riktigt och sant gentemot den egna kroppen och den andres kropp. Det handlar om denna förmåga att lida med den som lider, och att hålla ut i livets prövningar. Det förefaller mig att detta är det riktiga svaret och att kyrkan gör detta och därmed ger ett stort och viktigt bidrag. Vi vill tacka alla som åstadkommer detta.

Källa: KATHPRESS 2009-03-18