arkiv

Månadsarkiv: januari 2010

Årets och decenniets första nummer av Signum når prenumeranterna nu till helgen. Ett brett spektrum av teman tas upp i ett, som brukligt, välmatat nummer. I ledaren reflekterar Philip Geister över kolonialismens nya ansikten, både på den politiska och religiösa arenan. Den som är besjälad av att sprida goda värderingar till andra bör inte falla för frestelsen att göra det med tvångsmedel. Ekonomiska sanktioner och teologiska besserwisserattityder löser i längden inga problem.

Andra teman som behandlas i senaste Signum är svenska dagstidningars bild av religiösa samfund, Troskongregationens roll i Vatikanen, psalmdiktning som retorik, samt islam och religionsfriheten. Numret innehåller dessutom en intervju med Liv Ullmann, som berättar om hur hennes tro påverkat hennes arbete som skådespelare och regissör. Redaktionen önskar prenumeranterna givande läsning!

Ulf Jonsson 2010-01-29

America Magazine, som ges ut av jesuitorden och som är Signums systertidskrift i USA, överlämnade i måndags, den 25 januari, tidskriftens årliga hederspris – Campion Award – till ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen. I motivationen för valet av pristagare heter det att Rowan Williams får priset eftersom ”han är en vitt uppskattad forskare, teolog, ekumen, herde, professor och poet, som bland annat skrivit om helgonens liv och om religiös identitet.”

Ärkebiskop Williams tackade vid mottagningsceremonin för priset genom att tala om behovet av ”en martyrskapets ekumenik” och om förhållandet mellan Shakespeare och Edmund Campion. (Edmund Campion var en brittisk jesuit som led martyrdöden i reformationstidens England.)

Att America Magazine beslutat att ge sitt hederspris till ledaren för den världsvida Anglican Communion är en mycket tydlig ekumenisk gest, som visar att tidskriftens redaktion hoppas på att det ekumeniska närmandet mellan den katolska och den anglikanska kyrkan ska fortsätta att bära frukt framöver. Priset överlämnades i tidskriftens lokaler vid 5th Avenue på Manhattan i New York av chefredaktören för America Magazine, Drew Christiansen S.J. En ljudfil från själva ceremonin finns på internet under denna adress.

Ulf Jonsson 2010-01-27

Irlands biskopar har, för andra gången på kort tid, inbjudits till ett krismöte med påven och andra ledande personer i Vatikanen om pedofilskandalerna i kyrkan på Irland. De irländska biskoparna var i fredags samlade till ett gemensamt möte i Maynooth för att diskutera ”det utomordentligt allvarliga läge” som den irländska kyrkan befinner sig i. Efter sitt möte meddelade biskoparna att man inom några veckor kommer att resa till Rom för att återigen diskutera frågorna med kyrkans högsta ledning.

I fokus står den så kallade Murphy-rapportens avslöjanden i november om pedofilövergrepp i kyrkliga miljöer som under många år förövats inom stiftet Dublin.  De irländska biskoparnas nya överläggningar med påven är planerade att äga rum den 15 och 16 februari.

I ett uttalande säger biskoparna att de efter att Murphy-rapporten offentliggjorts har fått ta emot ”en berättigad och vitt utbredd vrede” från såväl präster som lekfolk inom sina stift. Man försäkrade att man i fortsättningen noga kommer att följa upp alla anmälningar av pedofilfall som kommer till deras kännedom.  Biskoparna förklarade också att man nu väntar på det öppna herdabrev som påven har meddelat att han inom kort vill skriva till de irländska katolikerna.

Kathpress 2010-01-25

Europaparlamentet i Strasburg har fördömt förföljelserna av kristna i Egypten och Malaysia. I ett uttalande i torsdags, den 21 januari, kräver parlamentsledamöterna att Egyptens och Malaysias regeringar ska ingripa mot förföljelserna och ställa förövarna inför rätta. I början av januari sköts sex kristna kopter och en muslim ihjäl av pistolbeväpnade män i egyptiska Nag Hammadi. I Malaysia har det under de senaste veckorna skett 14 attentat mot olika kristna kyrkor i landet.

I uttalandet kräver Europaparlamentet att de bägge ländernas regeringar ska garantera de religiösa minoriteternas mänskliga rättigheter och säkerhet. Uttryckligen kräver man att de kristna i Egypten ska tillerkännas samma rättigheter och friheter som landets övriga medborgare.

I sitt uttalande kritiserar parlamentsledamöterna vidare uttryckligen det malaysiska inrikesdepartementet och dessutom landets regering som helhet. Regeringens sätt att hantera frågan har bidragit till att öka spänningarna mellan landets muslimer och kristna, hävdar man.

Europaparlamentet uppmanar EU:s ministerråd och EU:s utrikesansvariga Catherine Ashton att dess ska försöka påverka de egyptiska och malaysiska regeringarna så att de värnar sina länders religiösa minoriteters rättigheter.

I sitt inlägg i debatten i EU-parlamentet i torsdags förklarade den tillträdande vice-presidenten för EU-kommissionen, Neelie Kroes, att religionsfrihet är en högt prioriterad fråga för EU-kommissionen, och att man kommer att ta upp saken med de berörda länderna. I sitt tal uppmanade Kroes den malaysiska regeringen att snarast inleda en omfattande dialog med landets olika religiösa trosinriktningar.

Efter raden av attacker mot kyrkor i Malaysia har under den gångna veckan åtta personer anhållits som misstänkta förövare. Det rör sig om män i åldern 21-26 år, som ska ha kastat brandbomber på en pingstkyrka i huvudstaden Kuala Lumpur.

Kathpress 2010-01-21

Påven Benedictus XVI har uppenbarligen nu i dagarna skrivit färdigt det andra bandet av sin stora bok om Jesus. Det första bandet, Jesus från Nazaret, utkom i sin tyska originalutgåva i april 2007 och handlar om den första delen av Jesu offentliga verksamhet. Boken fick mycket stor uppmärksamhet internationellt när den kom ut och den har översatts till ett stort antal språk. Sammanlagt har den sålts i över 2 miljoner exemplar.  Även den svenska utgåvan av det första bandet möttes av stort intresse när den gavs ut på bokförlaget Artos, och den fick ganska omgående ges ut i en andra upplaga.

Bokens andra, och därmed sista band, handlar om Jesu barndom, och om den senare delen av Jesu offentliga verksamhet; hans lidande, död och uppståndelse. I det första bandet påpekar författaren att han skrivit boken inte som ett officiellt kyrkligt dokument, alltså inte i sin egenskap av påve, utan som ”teologen Joseph Ratzinger”.

Uppgifterna om att Joseph Ratzinger – alias Benedictus XVI – nu är klar med det andra bandet av sin Jesus-bok offentliggörs i dag, onsdagen den 20 januari, i dagens utgåva av Vatikanens dagstidning L’ Ossservatore Romano. Tidningen har fått uppgifterna från den framstående amerikanske judiske teologen Jacob Neusner, som var inbjuden till ett personligt besök hos påven i Vatikanen nu i måndags. Efter besöket hos påven uppgav Neusner för L’ Osseravtore Romano att ”… vi pratade om våra böcker och påven berättade för mig att han nu har skrivit klart det andra bandet av sin Jesus-bok.”

Neusner hör till de samtida judiska teologer som Joseph Ratzinger uppskattar allra mest, och Ratzinger hänvisar uttryckligen till Neusners forskningar i sin egen bok om Jesus.

Ulf Jonsson 2010-01-20

För drygt en timme sedan avslutade påven Benedictus XVI sitt historiska besök i stora synagogan i Rom. Det var andra gången som en påve besökte den judiska församlingen i Rom, som är Europas äldsta. Johannes Paulus II gjorde ett besök i Roms synagoga 1986.

Dagens besök skedde delvis i skuggan av den kritik som riktats mot att Benedictus XVI gett klartecken för en fortsättning av saligförklaringsprocessen av Pius XII, som var påve under andra världskriget. Från bland annat judiskt håll har det ofta beklagats att Pius XII inte gjorde större ansträngningar för att hjälpa judarna undan Förintelsen.

Benedictus XVI anlände till Roms synagoga idag, söndag den 17 januari, strax före klockan 17 och hälsades då välkommen av överrabbinen Riccardo di Segni. Efter en kort stund tog presidenten för den judiska gemenskapen i Rom, Riccardo Pacifici, till orda och riktade vad som förmodligen hör till de mest kritiska ord som någonsin riktats mot en påve från judiskt håll i ett offentligt sammanhang: ” Pius XII:s tystnad om Förintelsen är fortfarande plågsam, eftersom det borde ha gjorts något. Det kanske inte skulle ha stoppat tågen, men det skulle ha sänt en signal, ett ord av extraordinär tröst och mänsklig solidaritet, till dem av våra bröder som transporterades till ugnarna i Auschwitz”. Pacifici uttryckte emellertid också den judiska gemenskapens tacksamhet gentemot de kloster i Rom som gömde judar under andra världskriget.

Påven sade i sitt tal i synagogan bland annat följande: ”Under min tid som påve har jag velat uttrycka min närhet och sympati för Förbundets folk. Jag har bevarat i mitt minne varje ögonblick av den resa som jag gjorde till det heliga landet i maj förra året, tillsammans med minnet av så många möten med judiska grupper och organisationer, särskilt mina besök i synagogorna i Köln och New York.”

”Kyrkan har inte underlåtit att be om förlåtelse för de misstag som hennes söner och döttrar har gjort när det gäller brister i att motarbeta utbredningen av antisemitism och anti-judaism. … Särskilt 1900-talet var sannerligen en mycket tragisk period i mänsklighetens historia … Den enastående och skakande utveckling av hat som ledde fram till Förintelsen representerar det mest extrema hat som människan kan utveckla när hon glömmer sin Skapare och sätter sig själv i tillvarons centrum. Som jag sade vid mitt besök i koncentrationslägret i Auschwitz den 28 maj 2006 – ett besök som har etsat sig fast djupt i mitt minne – tredje rikets härskare ville utrota det judiska folket fullständigt, och därigenom ville de också döda Gud, som kallade på Abraham, som talade på berget Sinai och gav oss de bud som är giltiga för alla tider som vägledning för mänskligheten.”

”Nazisternas utrotningspolitik nådde också hit till Rom. Tyvärr förblev många likgiltiga, men många – också italienska katoliker inspirerade av sin tro och den kristna läran – handlade modigt, ofta med risk för sitt eget liv, och öppnade sina hem för att hjälpa flyende judar. Också Heliga Stolen (dvs Vatikanen övers anm) erbjöd hjälp, ofta på ett diskret och hemligt sätt.”

”Jag påminner slutligen också om vad Johannes Paulus II sade vid sitt besök här i synagogan; nämligen att Rom är den stad där de kristnas biskop och judarnas överrabbin har levt sida vid sida under nästan två tusen år. Må denna närhet stärkas av en växande broderlig kärlek, som visar sig i ett närmare samarbete, så att vi tillsammans kan lämna ett värdefullt bidrag till att lösa de problem och svårigheter som vi ännu har framför oss.”

Inofficiell övers. Ulf Jonsson 2010-01-17

Som en ”gest av kontinuitet” har överrabbinen Riccardo Di Segni betecknat påvens förestående besök i synagogan i Rom nu i helgen. Det faktum att Benedictus XVI följer sin föregångare Johannes Paulus II, som 1986 som förste påve besökte synagogan i Rom, visar att han vill fortsätta dennes närmande till judendomen, sade Di Segni i en intervju med den katolska italienska dagstidningen ”Avvenire” i sitt onsdagsnummer.

Benedictus XVI kommer nu på söndag att för första gången besöka synagogan i Rom. Påven uttrycker en stark känsla för den judiska världen, men det finns ändå uppenbarligen också delar i hans tänkande, som möter motstånd från judiskt håll, fortsatte överrabbinen. Beträffande saligförklaringsprocessen för påven Pius XII (1939-1958) uttryckte han förbehåll. Från judisk sida finns en helt annan syn på historietolkningen. Di Segni betonade att en slutlig bedömning av påven Pius XVI:s insatser kan göras först efter en utvärdering av alla dokument.

Vatikanens ”utrikesminister”, statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, har uttryckt en förhoppning om ett fortsatt närmande mellan katoliker och judar genom påvens förestående synagogbesök. Han önskar att denna händelse skall innebära ”ytterligare en etapp på enighetens och vänskapens irreversibla väg” mellan de båda religionsgemenskaperna, citerade Vatikanradion häromdagen ur en skrivelse från Bertone till överrabbinen Riccardo Di Segni.

Ordföranden i den italienska rabbinkonferensen, Giuseppe Laras, kommer däremot att utebli från Benedictus XVI:s synagogbesök. Endast kyrkan kommer att dra fördel av besöket, ”framför allt med avseende på konservativa kretsar”, sade Laras till den på torsdagen utkommande veckotidningen ”Jüdische Allgemeine”. Enligt hans uppfattning kommer mötet på kort sikt knappast att ha någon positiv inverkan på den judisk-katolska dialogen.

Chefen för den italienska rabbinkonferensen anser att dialogen med den katolska kyrkan har försämrats på senare tid. Med djupt beklagande konstaterade han ”att detta ‘broderliga förhållande’ under det nuvarande pontifikatet har blivit alltmer kraftlöst”. Därvid hänvisade han till talrika ”olycksfall”. Dit hör frågan om förbönen på Långfredagen, upphävandet av exkommunikationen av den brittiske Lefebvre-biskopen Williamson, som förnekar Förintelsen, och ” lovprisningen” av Pius XII.

Laras krävde av Benedictus XVI ett tydligt ställningstagande i fråga om påven Pius XII:s saligförklaring. Visserligen har, säger rabbinen, på anmodan av den judiska församlingen i Rom, ett klargörande redan lämnats av Vatikanen, ”men det har inte klargjort någonting”.

Kathpress 2010-01-13