arkiv

Månadsarkiv: april 2010

Trots att den katolska kyrkan är liten i Sverige finns det numera två akademiska lärosäten grundade av katolska huvudmän. Det konstaterar Högskoleverket på sin hemsida. Förra gången var det Uppsala universitet som grundades genom en skrivelse från påven år 1477. Och nu har alltså Newmaninstitutet i Uppsala tillkommit. Så nu är vi två.

Red., 2010-04-28

Påven Johannes Paulus II var uppenbarligen inte informerad om att grundaren av Kristi legionärer, Marcial Maciel Degollado (1920–2008) anklagades för sexövergrepp. Det framgår av ett dokument från Troskongregationen, som den italienska dagstidningen Il Giornale offentliggjorde den 27 april.

I skrivelsen av den 17 november 2007 till Saligförklaringskongregationen (Congregatio de Causis Sanctorum, CCS) meddelar prefekten för Troskongregationen, kardinal William Levada att den polske påven på intet sätt skulle ha varit delaktig i åtgärderna mot Maciel. Det ska dock ha förekommit några brev ställda till påven med anklagelser mot den mexikanske ordensgrundaren, medger Levada.

Levada svarade på en fråga från CCS  i samband med saligförklaringsprocessen för påven Johannes Paulus II. Kritiker hävdar att Johannes Paulus II under lång tid ska ha hållit sin skyddande hand över Maciel och därigenom förhindrat ett avgörande ingripande mot den mexikanske prästen.

Tidigare seminarister hos Kristi legionärer ska enligt Il Giornalis uppgifter redan 1978 och 1989 i brev ha vänt sig till påven. 1998 gjorde några offer en officiell anmälan hos Troskongregationen. Som dåvarande prefekt för Troskongregationen inledde Joseph Ratzinger därefter en utredning av anklagelserna mot grundaren av legionärerna. Efter bytet på påvestolen fortsatte Ratzingers efterträdare, kardinal William Levada, undersökningen.

2006 kom så Vatikanens bestraffning av Maciel i samband med anklagelserna om sexuella övergrepp. Ordensgrundaren beordrades att inte utöva någon offentlig prästerlig verksamhet och att under ”bön och bot” leva ett ”tillbakadraget liv”. Med tanke på hans ålder och hälsotillstånd avstod Troskongregationen från en kyrkorättslig straffrättsprocess. Maciel dog i januari 2008.

Legionärernas general, Alvaro Corcuera, bad i november 2009 Maciels offer om ursäkt. I slutet av mars distanserade sig Kristi legionärer officiellt från sin grundare. De bekräftade dessutom att Maciel var far till tre barn.

Den första delen av en apostolisk visitation av Kristi legionärer, en sorts undersökning från Vatikanen, som inleddes i juli 2009 avslutades i mars. Resultaten av undersökningen utvärderas för närvarande i Vatikanen.

Kathpress 2010-04-27

Påven Benedictus XVI  och Vatikanen planerar uppenbarligen att arrangera en så kallad ”Mea culpa”, dvs. en offentlig botgudstjänst där man erkänner sin skuld och ber om förlåtelse för övergreppsskandalerna. Som avslutning på firandet av ”prästernas år” planerar man att den 11 juni i Vatikanen hålla en gudstjänst där man ber Gud och medmänniskorna om förlåtelse för de brott som präster och övriga kyrkliga medarbetare har begått mot barn och minderåriga, uppger välinformerade kretsar i Vatikanen. Dessutom avser påven att i en rundskrivelse vända sig till att de cirka 400 000 katolska präster som finns i hela världen, där han ska ta upp de avskyvärda brott som begåtts.

Det föreligger emellertid ännu inte någon offentlig bekräftelse på detta från Prästkongregationen i Vatikanen, som haft hand om arrangemangen under ”prästernas år”. Redan i början av avslöjandena om övergreppsskandaler i kyrkan har observatörer i och utanför Vatikanen utgått från att påven velat genomföra någon form av offentlig liturgisk bot- och försoningsakt för de uppdagade skandalerna.

Gudstjänsten skulle kunna utformas ungefär som den nu historiska ”Mea culpa” som anordnades vid det senaste millenieskiftet. Den 12 mars år 2000 bad påven Johannes Paulus II i en uppmärksammad gudstjänst om förlåtelse för olika fel och underlåtenheter som kyrkan och de kristna begått under historiens lopp. I sju förböner bad han om förlåtelse för de metoder som kyrkan och de kristnas på ett intolerant sätt använt sig av. Han fördömde kristenhetens splittring och bekände de synder som begåtts mot Israels folk. Benedictus XVI skulle kunna välja en liknande form för en syndabekännelse och bön om förlåtelse nu, menar vatikankännare.

Påvens brev till prästerna skulle kunna ansluta sig till den tradition med ett ”Skärtorsdagsbrev” som Johannes Paulus II brukade publicera varje år på torsdagen i Stilla veckan, den dag då kyrkan firar att eukaristin och prästämbetet instiftades. Att döma av den nuvarande påvens personliga gester som till exempel mötet med missbruksoffer vid Maltabesöket och efter det offentliga uttalandet vid Angelusbönen nu i söndags, vill han uppenbarligen ytterligare på ett mer betonat sätt ta upp skandalerna inom ramen för en gudstjänst.

I den inbjudan till firandet av avslutningen av det internationella präståret, som utfärdats av kardinal Claudio Hummes, ordförande i Prästkongregationen i Rom, finns övergreppsskandalerna med på dagordningen. Han skriver att det förekommer att präster ”förgått sig sexuellt på det grövsta sätt mot minderåriga”. Det är handlingar som vi ”absolut och oeftergivligt måste avvisa och fördöma”. Detta torde också bli temat för påvens brev och för hans anförande vid avslutningen av ”prästernas år” och för utformandet av programmet för det internationella prästmötet i Rom.

Kathpress 10-04-26

Dagens Nyheter publicerar idag, den 25 april, uppgifter om en icke-namngiven katolsk präst i Sverige som under årtionden haft ett sexuellt förhållande med en kvinna. Prästen uppges vidare ha gjort sig skyldig till en rad övergrepp på kvinnans två döttrar. En av döttrarna, som nu är i 60-årsåldern och vill förbli anonym, har lämnat dessa uppgifter till DN. Kvinnan som lämnat uppgifterna berättar att hon redan 1990 informerade stiftets dåvarande biskop, Hubertus Brandenburg, om saken utan att det ledde till några åtgärder från stiftets sida. Hon uppger också att hon år 2003 talat med stiftets nuvarande biskop, Anders Arborelius, om saken. Biskop Arborelius ska ha bemött henne med stor förståelse, men verkar inte ha vidtagit några vidare åtgärder. Prästen uppges ha pensionerats på 90-talet. Han är fortfarande i livet, men lever utomlands.

Biskop Anders Arborelius kommenterar nu på söndagsförmiddagen det tragiska fallet på stiftets hemsida. Av kommentaren framgår att biskopen befunnit sig i en situation som gjort det mycket svårt för honom att agera i fallet. Biskopen har nämligen haft själavårdande kontakt med modern till offret, vilket gjort att han varit bunden av tystnadsplikt. Biskopens uttalande lyder så här: ”I vårt stifts namn beklagar jag att vi inte har hanterat detta fall på ett riktigt sätt. Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia. Svårigheten för mig är att jag har haft en själavårdande kontakt med modern till offret och därför inte själv kan uttala mig. Den utpekade förövaren har inte haft någon anställning i vårt stift sedan mitten av 90-talet. Jag ber ännu en gång offret om förlåtelse för min försumlighet.”

Hör och läs också Sveriges Radios intervju med biskop Arborelius.

Ulf Jonsson 2010-04-25

Stockholms katolska stift meddelar idag, den 23 april, att man från en kvinna har tagit emot en ny anmälan om ett sexuellt övergrepp av en katolsk präst i Sverige. Kvinnan var minderårig när övergreppet ägde rum, hon uppges numera vara bosatt utomlands och prästen ifråga uppges numera vara avliden. Fallet är preskriberat, men Stockholms katolska stift kommer ändå att göra en egen kyrkojuridisk prövning av fallet. Tidningen Dagen uppger att övergreppet ägde rum i Halland 1969.

Under veckoslutet har påven Benedictus XVI besökt Malta, ett av EU:s mest katolskt präglade länder. Malta har på senare tid bland annat tagit emot en hel del ensamkommande flyktingbarn som Sverige vägrat att ta emot. Påvens besök i helgen överskuggades av både det isländska vulkanmolnet i skyn och av övergreppsskandaler inom kyrkan. Påven träffade under sitt besök på Malta åtta personer som utsatts för sexuella övergrepp av präster. Med tårar i ögonen lovade påven att förövarna ska ställas till ansvar för sina handlingar, rapporterar BBC och Times.  Han deltog också i ett stort ungdomsmöte idag, som avslutning på sitt besök

Men trots orosmoln av olika slag fick påven ett hjärtligt mottagande på Malta. Påvens besök firas som en nationell fest med anledning av att det i år sägs vara 1950 år sedan aposteln Paulus kom till Malta i samband med ett skeppsbrott, när han var på resa till Rom, som framgår av Apostlagärningarna i Nya testamentet. Radio och tv rapporterade knappast om något annat under helgen än om påvebesöket, och husen i huvudstaden Valletta pryddes av Vatikanflaggor.

På den stora platsen Granaries utanför Valletta anknöt påven i förmiddags i sin predikan till Paulus besök på Malta, precis som han gjorde redan på lördagskvällen när han besökte den lilla orten Rabat, där en grotta utpekas som en av de platser som aposteln Paulus ska ha besökt. I sin predikan idag sade påven att ”när båten kastas hit och ditt av de höga vågorna behöver vi ha tillit till att Gud kan leda oss in i den säkra hamnen”.

På flyget till Malta anspelade påven i ett kort tal på pedofilskandalerna inom kyrkan, när han sade: ”Också ett skeppsbrott kan bli vägen till en ny start i livet.” Och han tillade: ”Katolikerna på Malta älskar kyrkan, Kristi kropp, fastän kroppen är sårad genom våra synder.”

Liksom tidigare under ett besök i USA för två år sedan, träffade påven denna gång på Malta en grupp av personer som blivit utsatta för sexövergrepp av präster. Denna gång rörde det sig om åtta män, nu i åldern 30-40 år, som utsatts för pedofilövergrepp i sin barndom eller ungdom. I gruppen ingick också ordföranden för den maltesiska föreningen mot pedofilövergrepp, Lawrence Grech. Efter mötet förklarade deltagarna att påven lyssnat uppmärksamt till dem och att han var tydligt berörd och ledsen.

På eftermiddagen idag avslutades påvens besök med ett stort ungdomsmöte utanför huvudstaden. Påven var synbart glad över den stora skaran ungdomar som deltog. På Malta deltar fortfarande en stor del av de unga aktivt i den katolska kyrkans liv.

Kathpress, BBC och Times 2010-04-18, uppdaterad 22.20.