arkiv

Månadsarkiv: april 2010

Idag kom det efterlängtade beskedet. Regeringen har idag, torsdagen den 8 april, beslutat att ge Newmaninstitutet i Uppsala rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Regeringen följer därmed Högskoleverkets rekommendation från den 25 augusti. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Sverige har därmed idag fått sin första högskola med katolsk huvudman sedan 1500-talet.

Den av regeringen nu godkända utbildningsgången omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i teologi, kompletterad med betydande inslag av filosofi och kulturstudier. En viktig konsekvens av beslutet, vid sidan om att själva utbildningen berättigar till högskolepoäng, är att Newmaninstitutets studenter nu kan få studielån från CSN, precis som andra studenter här i landet.

Newmaninstitutets rektor Philip Geister kommenterade i förmiddags regeringens beslut med följande ord: ”Det är ett efterlängtat och mycket glädjande besked som vi har fått från regeringen idag. Det känns fantastiskt att vårt mångåriga arbete på att bygga upp en teologisk högskola här i Uppsala nu alltså bär frukt. Det teologiska landskapet i Sverige berikas därigenom på ett sätt som visar att vi på allvar håller på att bli ett mångkulturellt land.”

För ytterligare information se: www.newman.se

Igår, den 4 april, publicerade Dagens Nyheter på sin hemsida uppgifter från nyhetsbyrån AP om att den dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger (dvs den nuvarande påven) skulle ha försenat avsättandet av den pedofilanklagade prästen Michael Teta i Arizona, USA i början på 90-talet.

Idag publicerar Dagens Nyheter på sin hemsida den rakt motsatta uppgiften att Ratzinger enligt en rapport från den nuvarande biskopen i Tucson, Gerald Kicanas, tvärtom medverkade till att påskynda att prästen avsattes.  Det hedrar DN att man är beredda att korrigera sina tidigare uppgifter, som så vitt man nu kan se var felaktiga.

Ulf Jonsson 2010-04-05

Apropå den senaste tidens avslöjanden om sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan tog den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn idag bladet från munnen. I högmässan på påskdagen i domkyrkan i Wien förklarade Schönborn att kyrkan har en smärtsam väg framför sig, när det gäller att ta itu med dessa svåra problem, men att det är absolut nödvändigt att på allvar ta tag i problemen.

Kardinalen sade ordagrant: ”Om kyrkan inte vill gå den vägen, så kommer hon att få göra den både smärtsamma och nyttiga erfarenheten att Gud ändå kommer att föra henne in på den vägen.” ”De senaste veckornas avslöjanden har varit smärtsamma, men det får inte leda till att vi försöker sopa problemen i våra egna led under mattan”, förklarade kardinalen och fortsatte: ”Det räcker inte med att säga att det finns samma slags problem också på andra håll. Kyrkan måste gå igenom denna smärtsamma reningsprocess, utan att klaga på den kritik som hon nu utsätts för, även om den ibland skulle innehålla en del orättvisa generaliseringar”. Jesus, den uppståndne, har själv gått lidandets väg och han kommer att vara med sin kyrka också framöver, framhöll kardinalen i sin påskpredikan.

Kathpress 201004-04

Vid långfredagens gudstjänst i Peterskyrkan i Rom hänvisade predikanten pater Cantalamessa till ett brev från en judisk vän som jämförde den senaste tidens massmediala kritik mot påven med antisemitism. Påvens presstalesman Frederico Lombardi har idag på påskaftonen i ett uttalande tagit avstånd från Cantalamessas utsagor. Utsagorna väcker missförstånd och motsvarar inte Vatikanens uppfattning, heter det i Lombardis uttalande.

Kathpress 201004-03

De senaste dygnen har vi sett en massiv massmedial fokusering på de fruktansvärda övergreppsskandalerna inom den katolska kyrkan. På sina håll har det påpekats att syftet ofta inte tycks ha varit att få fram vad som hänt, för offrens skull och för att förebygga framtida övergrepp, utan att det ofta handlat om att försöka sätta dit höga kyrkliga företrädare, i synnerhet påven.

Det är en beklaglig vridning av fokus, i synnerhet som ingenting av det som hittills framkommit visar att den dåvarande kardinal Ratzinger, den nuvarande påven, personligen skulle ha medverkat till att mörka några övergrepp.  Utifrån det vi hittills vet bygger sådana anklagelser inte på fakta, utan på spekulationer om hur saker och ting skulle ha kunnat gå till. Däremot har det framkommit att just Ratzinger kring millennieskiftet väsentligt bidrog till att Vatikanen började ta frågan om övergrepp på större allvar än tidigare och att underbyggda anklagelser mot präster började följas upp snabbare och mera strikt jämfört med tidigare.

Den som vill få en överblick över det virrvarr av uppgifter som nu cirkulerar i media kan gå till en artikel i den ansedda brittiska dagstidningen The Times. Man har gjort en sammanställning om vad som har hänt, som i det stora hela verkar vara tillförlitlig.  Den bör kunna vara till hjälp exempelvis för journalister som söker efter fakta i fallet.

Även New York Times har gjort en sammanställning, också kring turerna kring sitt eget skrivande, som kan vara värd att ta del av.

Slutligen finns här den fullständiga versionen av kardinal William Levadas text, där han beklagar de tendensiösa och osakliga inslagen i New York Times rapportering.

Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att New York Times (till skillnad från uppgifter som förekommit i svenska media) aldrig har påstått att man har belägg för att Ratzinger personligen skulle ha mörkat övergrepp eller stoppat processer mot pedofilpräster. Vad man hävdar är att personer i Ratzingers närhet ska ha agerat på det sättet.

Värt att uppmärksamma är också vad den bekante anglikanske teologen Philip Jenkins skriver om dessa frågor, se här.

Ulf Jonsson 2010-04-02/03