arkiv

Månadsarkiv: maj 2010

Kritiken har idag varit hård på många håll runt om i världen mot den militära israeliska attacken tidigt i morse mot den internationella aktivistkonvojen Ship to Gaza, på väg till den av Israel blockerade Gazaremsan med förnödenheter. I attacken, som ägde rum i strid mot folkrätten ute på internationellt vatten, uppges mellan 10 och 19 aktivister ha dödats av israelisk militär, förutom att ett stort antal personer ska ha skadats, inklusive flera israeliska soldater.

I Sverige har kabinettsekreterare Frank Belfrage kallat Israels ambassadör till UD och framfört att det som har hänt är helt oacceptabelt. EU:s utrikeschef Catherine Ashton uttrycker sitt djupa beklagande över det inträffade och hon kräver en fullständig utredning av händelsen. Turkiets premiärminister Erdogan kallar Israels attack mot konvojen för statsterrorism, och FN:s säkerhetsråd ska nu samlas för att diskutera händelsen. Från den israeliska militärens sida hävdas att våldet eskalerat först efter det att några av aktivisterna attackerat de israeliska soldaterna.

Även från kyrkligt håll kommer stark kritik mot Israels agerande. Den tidigare latinske katolske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, betecknade i förmiddags attacken som ”en allvarlig förbrytelse”.  ”Israels embargo mot Gazaremsan är också den ett brott mot de mänskliga rättigheterna för den en och en halv miljon människor som lever i det området”, tillade Sabbah. Likaså reagerade den katolske hjälpbiskopen i Jerusalem, William Shomali, ”med bestörtning” på nyheten om attacken.  ”Armén borde ha gjort allt för att förhindra blodsutgjutelse. Våld leder bara till nytt våld.”

I Vatikanen har påven Benedictus XVI:s pressekreterare Federico Lombardi i ett uttalande förklarat att ”det rör sig om en extremt sorglig och beklaglig händelse där människoliv gått till spillo helt i onödan. Påven är djupt ledsen och oroad över det inträffade. Vatikanen tar avstånd från allt användande av våld och uppmanar parterna att söka en fredlig lösning. Vi följer utvecklingen i området med stor uppmärksamhet.”

Generalsekreteraren för Sveriges Kristna Råd, Sven-Bernhard Fast, förklarar i ett uttalande att: ”Det här är en sorgens dag för Palestina, Israel och för hela världssamfundet. … Att grovt övervåld har använts långt bortom folkrättens krav på proportionalitet är uppenbart. Att en internationell, oberoende undersökning måste genomföras är ett självklart krav och det finns anledning att välkomna det svenska utrikesdepartementets och EU:s tydliga reaktioner i denna riktning. Det finns också goda skäl att lyssna till FN-förbundets krav att göra Israels agerande till en fråga för FNs säkerhetsråd.”

Ulf Jonsson 2010-05-31

Två nunnor inom den svenska grenen av Birgittinorden, Syster Katherine Flanagan och Moder Riccarda Beauchamps Hambrough, kommer båda att tilldelas titeln ”Guds tjänare” av påven den 5 juli, vilket är första steget mot en saligförklaring

Syster Katherine grundade kloster runtom i Europa och blev den första priorinnan i London, i Lugano och i Vadstena. Hon avled i Vadstena 1941, och hennes grav ligger strax intill Vadstena klosterkyrka.

Moder Riccarda var den Saliga Moder Elisabeth Hesselblads närmaste medarbetare och efterträdare i Rom och är känd för sin insats under andra världskriget, då hon räddade ett 60-tal judar genom att gömma dem i klostret. Moder Elisabeth fick för några år sedan titeln ”rättfärdig bland folken” av Israels regering för klostrets hjälp åt de förföljda.

Per Beskow 2010-05-29

Den ukrainska säkerhetspolisen SBU försökte häromdagen stoppa studentprotester i samband med att landets president Janukovitjs besökte den västukrainska staden Lviv. Rektorn för det Ukrainska katolska universitetet (UKU), pater Borys Gudziak, uppsöktes av en SBU medarbetare som uttryckte oro över studenternas medverkan i politiska demonstrationer. Medarbetaren överlämnade ett brev till pater Gudziak från SBUs ledning och bad rektorn att läsa brevet och sedan bekräfta sin kännedom om dess innehåll med sin underskrift – varefter agenten skulle ta tillbaka brevet till sina överordnade. Pater Gudziak svarade att brev adresserade till honom borde förbli hos honom själv, åtminstone i form av en kopia, och att han bara under de villkoren var beredd att läsa och eventuellt skriva under brevet. Medarbetaren ringde upp sina överordnade, som dock vägrade att acceptera pater Gudziaks villkor. I forna Sovietunionen användes sådana metoder av KGB för att rekrytera hemliga medarbetare.

När den nya regimen i Ukraina under president Janukovitj tog över makten i februari 2010, var studenterna vid UKU först ute med att protestera mot den nye utbildningsministern Dmytro Tabachnyk, som planerar att upphäva de senaste åren utbildningsreformer, och som önskar att dra in undervisningsmaterial som beskriver Ryssland på ett ”ofördelaktigt” sätt. Presidenten själv kallade nyligen vid ett möte i Europarådet i Strassbourg den av Stalin initierade svältkatastrofen i Ukraina på 30-tallet för ”en tragisk olyckshändelse”, även om ett 20-tal länder, bland annat Vatikanen, betraktar händelsen som ett folkmord.

Också pressfriheten har i Ukraina inskränkts kraftigt under de senaste månaderna. Flera journalister har klagat över massiv presscensur, och enligt ett oberoende medieinstitut är det numera endast två mindre tv-bolag i Ukraina som sänder ocensurerade nyheter. I synnerhet den västukrainska befolkningen och den under Sovjetockupationen förbjudna och med Rom unierade Grekisk katolska kyrkan,som är UKUs huvudman, har traditionellt backat upp landets självständighet, demokrati och dess orientering mot EU. Det var bland annat UKUs studenter som var drivande bakom den orangea revolutionen år 2004. Många studenter har själv kallat denna fredliga revolution för en ”levande kurs i demokrati.”

Red. 2010-05-28

Vatikanen och det amerikanska läkemedelsföretaget NeoStern har kommit överens om ett samarbete för forskning på adulta stamceller. Det meddelas i en kommuniké från Vatikanen igår, onsdag den 26 maj, att Påvliga kulturrådet och det börsnoterade företaget NeoStern har undetertecknat ett samarbetsavtal mellan deras respektive karitativa underavdelningar, ”Stern for Life Foundation” och Påvliga kulturrådets stiftelse ”Science Theology and the Ontological Quest”.

Målet för avtalet är att främja forskningen på adulta stamceller och att utforska deras kliniska användningsmöjligheter inom den regenerativa medicinens område. Dessutom ska den kulturella betydelsen av denna forskning lyftas fram. Inom ramen för detta samarbete hoppas man kunna utforma tvärvetenskapliga utbildningsprogram, publicera forskningsrapporter och anordna kurser om de olika teologiska och bioetiska frågor som aktualiseras under forskningsarbetet.

Vatikanen har redan sedan tidigare skarpt fördömt forskning på embryonala stamceller, som förutsätter att man tar död på mänskliga embryon. Användandet av adulta stamceller har Vatikanen däremot godkänt som etiskt oproblematiskt. Adulta stamceller kan utvinnas ur mänsklig benvävnad eller ur blod.

Enligt uppgifter i gårdagens kommuniké från Vatikanen har företaget NeoStern världspatent för den så kallade VSEL-tekniken, som gör det möjligt att utvinna ytterst små adulta stamceller, som är mycket lika de embryonala stamcellerna.

Kathpress 2010-05-27

Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano publicerade i söndags, den 23 maj, en artikel där man uttrycker en positiv hållning till att ett forskarlag för första gången nu lyckats utveckla en cell med ett syntetiskt genom. Tidningen skriver att ”… utvecklingen av en syntetisk cell är intressant och kan få många praktiska användningar, men användningen av den nya teknologin behöver regleras.” I artikeln framhålls att den nya upptäckten inte innebär att forskarna skapat nytt liv, men att man har skapat ett substitut för en av livets byggstenar.

Det var i torsdags, den 20 maj, som ett forskarlag vid J. Craig Venter Institute i Kalifornien meddelade att man lyckats skapa en funktionell artificiell DNA-molekyl. Efter att ha kartlagt en bakteries fullständiga DNA-kod, infogade forskarlaget syntetiskt DNA i bakteriecellen. Den nya cellen har förmågan att reproducera sig själv och den styrs av det syntetiska genomet. Syntetiska celler kan exempelvis användas för att utveckla nya influensavacciner, förklarade forskargruppens ledare Craig Venter i en intervju med CNN den 22 maj. Inom forskarvärlden råder det ännu olika meningar om huruvida det rör sig om ett avgörande vetenskapligt genombrott.

Catholic News Service 2010-05-25

Cisterciensklostret i Ås vid Viskans mynning norr om Varberg grundades mellan 1192 och 1194 från Sorö i danska Själland och är väl känt genom medeltida dokument. Klostret förstördes under Grevefejden 1535 av de upprorsmän som ville återinsätta Kristian II på den danska tronen. Munkarna hade då troligen lämnat klostret sedan några år, och förstöringen skedde av militära och inte av religiösa skäl. Klostret stod sedan kvar som ruin men revs från 1570-talet och fick leverera sten och tegel till utbyggnaden av Varbergs fästning. Sedan länge finns inga rester synliga ovan jord, men två kullar har utpekats som platsen för klostret.

Men nu i dagarna har vi fått klarare besked. Fyra entusiaster under ledning av Christer Andersson, pensionerad rymdfysiker, har en tid letat efter klostret och fick från Riksantikvarieämbetet låna en georadar, ett slags ekolod. Med hjälp av det kunde de upptäcka grundmurarna, som ligger på omkring en halv meters djup, och identifiera dem. De har kunnat kartlägga klosterkyrkan och flera längor av klosterbyggnaderna, och förhoppningsvis väntar nu en utgrävning.

Per Beskow 2010-05-23

Den internationellt kände katolske författaren George Weigel har uttalat sig för att arbetet med Vatikanens officiella levnadsbeskrivning, den s.k. positio, över Johannes Paulus II ska revideras. Det rapporterar den amerikanske Vatikan-kännaren John Allen i en artikel för National Catholic Reporter (NCR).

Positio är den detaljerade biografi som Vatikanen i enlighet med kyrkolagens krav sammanställer för dem som är kandidater till att bli saligförklarade. För Johannes Paulus II:s vidkommande avslutades arbetet med hans positio under 2009, innan pedofilskandalerna avslöjades. Den 19 december undertecknade Benedictus XVI dekretet över den ”heroiska grad av dygder” som man funnit hos hans företrädare, som avled i april 2005. Underlaget för det dekretet utgjordes av den officiella biografin, positio.

Det är anmärkningsvärt att just George Weigel har uttalat sig för en revidering av positio för den förre påven . Weigel är teolog, författare, statsvetare och docent vid tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i Washington. Han blev känd för den breda allmänheten genom sin omfattande biografi, Witness to Hope (199) över den Karol Wojtyla, dvs den förre påven.

Med tanke på de anklagelser som cirkulerar mot Johannes Paulus II – nämligen att han skulle ha hemlighållit skandalen kring den år 2008  avlidne Marcial Maciel, grundaren av Kristi legionärer – pläderar Weigel enligt NCR nu för ett offentligt klarläggande från Vatikanens sida i denna sak. Ett sådant måste hur som helst ändå göras inför en eventuell saligförklaring.

Enligt Weigel är det ”en försiktighetsåtgärd för att förhindra att varje nyhetsartikel dagen efter saligförklaringen ska handla om Maciel, som inte förtjänar den uppmärksamheten. Jag hoppas att saligförklaringen medger en offentlig redovisning av hur Maciels bedrägeri gick till.”

I Wojtylas positio saknas temat ”Marcial Maciel” just nu nästan helt och hållet, enligt Vatikan-kännaren vid den italienska tidningen Il Giornale, Andrea Tornielli. Den enda inarbetade text som behandlar detta temat i positio är ett brev från Troskongregationens prefekt, kardinal William Levada. I brevet av den 17 november 2007 skriver Levada endast kortfattat att det inte fanns någon ”personlig inblandning” från Johannes Paulus II i undersökningen av fallet Maciel.

Kathpress 2010-05-18