arkiv

Månadsarkiv: juni 2010

Från den 25 juni till och med den 4 juli är Signums redaktion stängd. Det innebär att Signumbloggen och Senaste nytt på Signums hemsida inte uppdateras under den perioden. Däremot kan man fortsätta att använda Signums artikelarkiv och de övriga andra resurserna på Signums hemsida även under denna period. Från måndagen den 5 juli räknar vi med att återigen börja uppdatera Signumbloggen och Senaste nytt på Signums hemsida.

Vänliga sommarhälsningar

Ulf Jonsson 2010-06-24

Sedan en tid tillbaka har chefen för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Walter Kasper, låtit förstå att han med ålderns rätt kommer att lämna sin nuvarande post inom en relativt nära framtid. Spekulationerna pågår nu för fullt om vem som kommer att överta denna för det internationella ekumeniska arbetet mycket viktiga befattning.

Walter Kasper hör själv till de mest ansedda och teologiskt mest kunniga bland kuriekardinalerna i Vatikanen. Innan han blev biskop i Tyskland publicerade han som professor i teologi flera mycket uppmärksammade böcker inom bland annat kristologins och trinitetsteologins områden. Kasper tillträdde sin nuvarande befattning som ledare för Enhetsrådet år 2001. Han är hedersdoktor i teologi vid mer än 15 universitet världen över, bland annat vid Uppsala universitet.

Flera vanligtvis välunderrättade Vatikankännare  – däribland tidningen Il GiornaleAndrea Tornielli –  rapporterar att påven Benedictus XVI nu har bestämt sig för att utse den schweiziske biskopen Kurt Koch till Kaspers efterträdare.

Kurt Koch, född 1950, är idag biskop av Basel och har tidigare varit ordförande för den katolska biskopskonferensen i Schweiz. Den som vill bekanta sig till med hans tänkande kan läsa hans artikel ”Mångfald och enhet i liturgin – om den romerska ritens två former” som vi publicerade i Signum sommaren 2008.

Andrea Tornielli uppger dessutom att ärkebiskopen i Quebec, kardinal Marc Quellet, kommer att ta över ledningen för Biskopskongregationen efter dess nuvarande chef kardinal Giovanni Battista Re.

Erik Åkerlund 2010-06-23

Abbedissan i Maria hjärtas kloster i Sostrup i Danmark, moder Theresa Brenninkmeijer, ska idag förhöras av polisen på Östra Jylland. Sedan lång tid tillbaka misstänks hon för att leda klostret i Sostrup på ett extremt auktoritärt sätt. Förhållandena i klostret i Sostrup beskrivs som närmast sektliknande. Abbedissan är till och med misstänkt för dråp; det uppges att hon låst ut en av de äldre nunnorna mitt i vintern, så att hon dog till följd av förfrysningsskador. Brottet ska ha ägt rum 1993 och är preskriberat enligt dansk lag. Men polisen vill nu undersöka om det finns anledning att misstänka abbedissan för ytterligare andra brott.

Klostret i Sostrup lyder inte under den katolska kyrkans biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, som själv är kritisk till situationen i klostret och som för några år sedan fick Vatikanen att göra en undersökning av förhållandena i klostret. Den undersökningen ledde dock inte till att några konkreta misstankar om brott kunde ledas i bevis. Förhållandena i klostret har varit föremål för mycket kritik under årens lopp. På svenska utkom förra året boken Inte längre nunna (Cordia) av Helene Hägglund, där hon beskriver sina tolv år i det danska klostret.

Uppdatering kl 21.50: Danska polisen meddelar att undersökningen läggs ner, eftersom man inte funnit något som styrker att abbedissan skulle ha gjort något brottsligt.

Kathpress och Ulf Jonsson 2010-06-21

Se även: Politiken 2010-06-09

En av anfallsspelarna i det brittiska fotbollslandslaget, den 24-årige Wayne Rooney, stoppades häromdagen från att besvara frågor om sin katolska tro vid en intervju i samband med fotbolls VM i Sydafrika.

Det var i onsdags som Rooney intervjuades av journalister och blev tillfrågad om varför han brukar ha en rosenkrans runt halsen vid träningspassen. Fotografer hade nämligen lyckats plåta Rooney under ett träningspass i sydafrikanska Rustenburg, och på bilderna ser man att Rooney har en rosenkrans runt halsen. Rooney började förklara för journalisterna att han sedan fyra år tillbaka brukar ha med sig sin rosenkrans också på fotbollsträningen. ”Det är min religion, men jag kan naturligtvis inte bära den på mig under matcherna.” Därefter blev Rooney abrupt avbruten av det engelska fotollsförbundets medieansvarige Mark White, med uttrycket ”We don’t do religion” (Vi sysslar inte med religion).

Wayne Rooney började spela i det engelska fotbollslandslaget redan 2003, när han var 17 år.  Han växte upp i en katolsk familj i Liverpool och gick i en katolsk skola, även om hans föräldrar inte uppges vara särskilt aktiva inom den katolska kyrkan.

Kathpress 2010-06-17

Se vidare: Dagens NyheterAftonbladetThe IndenpendentThe Soccerroom.

Årets fjärde nummer av Signum når prenumeranterna nu i dagarna. Denna gång får miljöfrågorna särskild uppmärksamhet. I ledaren diskuteras varför det internationella samarbetet fungerar bättre på ekonomins än på miljöns område. Miljöminister Andreas Carlgren intervjuas om kyrkans roll i miljöarbetet, och ytterligare en artikel belyser den teologiska basen för kyrkans miljöengagemang. Dessutom finner man bidrag om Herta Müllers författarskap, om kyrkans situation i Ryssland och Ukraina, liksom om arvet efter Oscar Romero.  Plus åtskilligt annat. Med andra ord, ett fullmatat nummer med intressant läsning att fördjupa sig i i sommarens hängmatta.

Ulf Jonsson 2010-06-17

Under det gångna veckoslutet, den 10–13 juni, var chefredaktörerna för Signums europeiska systertidskrifter samlade till konferens här i Sverige – närmare bestämt på Sigtunastiftelsen. Sedan flera årtionden tillbaka brukar de ansvariga för de av jesuitorden utgivna europeiska kulturtidskrifterna träffas en gång om året till ett möte någonstans i Europa. Syftet är att underlätta kontakterna mellan tidskrifterna, och att utbyta informationer och synpunkter om aktuella aspekter av det kyrkliga och kulturella livet i Europa.

Kanske är det inte så många av Signums läsare som brukar tänka på att Signum har en rad systertidskrifter runt om Europa. Men Signums läsare får regelbundet avkastning från detta europeiska samarbete under årets lopp i form av översättningar av artiklar från de andra tidskrifterna.  Tidskrifterna har en gemensam hemsida, Eurojournals, där man hittar vidare till olika tidskrifternas egna hemsidor. Somliga av tidskrifterna är traditionsrika kulturbärarare i sina hemländer, med över 100 år på nacken, som franska Études eller italienska La Civiltá Cattolica, medan andra är relativt nystartade, som ungerska A Szív.

Vid årets konferens i Sigtuna fanns 14 av de sammanlagt 18 tidskrifterna på plats. Det innebär en bred europeisk pallett, från Kroatien i öst till Irland i väst, från Italien i syd till Sverige i norr. Denna gång deltog dessutom chefredaktören för jesuiternas kulturtidskrift i Chile, Mensaje, i mötet. Mensaje driver även en flerspråkig nättidskrift Mirada Global, som särskilt bevakar vad som händer inom kyrka och kultur i Latinamerika.

Biskop Anders Arborelius och Sveriges miljöminister Andreas Carlgren deltog också i årets möte med var sitt föredrag, med efterföljande diskussion. Genom biskop Anders fick redaktörerna en ordentlig inblick i den katolska kyrkans situation här i Sverige. Miljöminister Carlgren redogjorde för miljöfrågornas utveckling efter klimatmötet i Köpenhamn och presenterade dessutom sina egna tankar kring kyrkans möjliga bidrag till miljöfrågorna. En del av dessa tankar finns också i en intervju med miljöministern i nästa nummer av Signum, som utkommer nu på fredag.

Ulf Jonsson 2010-06-15

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade under det gångna veckoslutet i ett tal till ett världsvitt försvar av religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Att arbeta för skyddet av religionsfrihet är en viktig angelägenhet för den tyska regeringen, framhöll Merkel.  Merkel uttalade sig vid det 47:e mötet för den evangeliska kretsen inom CDU/CSU:s riksdagsgrupp i Berlin. Tvådagarsmötets tema var ”Verfolgung und Diskriminierung von Christen im 21. Jahrhundert” (förföljelse och diskriminering av kristna i det 21:a århundradet).

Temat är av allra största vikt, sade Merkel. Hon erinrade om att de kristna är den mest förföljda minoriteten över hela världen. Utan religionsfrihet går det inte att föreställa sig de andra mänskliga rättigheterna, som utgör grunden för den Europeiska unionen. Den som ifrågasätter dessa rättigheter bryr sig inte om människornas bästa. Hon framhöll vidare att de mänskliga rättigheterna bör respekteras universellt. Därför måste även Tyskland ta sitt ansvar för dessa rättigheter och värden, genom olika insatser i konflikter och kriser.

Representanten för de evangeliska kyrkorna i Tyskland, prästen Bernhard Felmberg, påminde i sitt tal om läget för de kristna i Turkiet. De är visserligen inte livshotade i bokstavlig bemärkelse, ”men läget är och förblir dramatiskt”, enligt Felmberg, som nyligen har besökt landet.

I många delar av Turkiet råder resignation inom den kristna minoriteten, enligt Felmberg. Från politiskt håll lovas det visserligen mycket. Men i praktiken händer ingenting. Många kristna anser att den turkiska regeringen ägnar sig åt en förhalningsteknik, medan alltfler kristna lämnar landet. En väsentlig orsak till detta är ”den diskriminering som man dagligen upplever”.
Kathpress 2010-06-12