arkiv

Månadsarkiv: juli 2010

Den kanadensiska anglikanska gruppen ”Anglican Catholic Church of Canada” (ACCC) har nu beslutat sig för att rekommendera sina medlemmar att konvertera till den katolska kyrkan.  ACCC:s åttonde provinssynod och trettonde stiftssynod har vid sin träff i Surrey i förbundsstaten British Columbia med stor majoritet antagit erbjudandet om att ansluta sig till den katolska kyrkan i enlighet med Vatikanens särskilda riktlinjer ”Anglicanorum coetibus”. Det meddelar Vatikanens dagstidning L´Osservatore Romano i sin utgåva idag, fredagen den 30 juli. ACCC har runt 5000 medlemmar. Som orsak till beslutet hänvisar man till diskussionerna om kvinnliga biskopar inom den anglikanska kyrkan, liksom till olika moralteologiska frågeställningar.

Med den apostoliska konstitutionen ”Anglicanorum coetibus” skapade påven Benedictus XVI i oktober förra året möjligheten för anglikanska kristna att bli katoliker, men att samtidigt kunna behålla vissa anglikanska traditioner inom liturgi och spiritualitet. De grupper av anglikaner som konverterar på detta sätt organiseras i så kallade personalordinariat, ett slags parallell till kyrkans vanliga stiftsstruktur. I dessa personalordinariat kan man bland annat också ha gifta präster.

Kathpress 2010-07-30

Under augusti månad firas hundraårsdagen av Moder Teresas (1910–1997) födelse. Agnes Gonxhe Bojaxhiu – som hennes ursprungliga civila namn löd – saligförklarades av påven Johannes Paul II den 19 oktober 2003. Moder Teresa, som brukade kallas för de döendes skyddsängel i Kalkutta, växte upp i en albansk katolsk familj i Skopje i nuvarande Kosovo. Hennes mor, Drane Barnaj Bojaxhiu, härstammade från staden Gjakova.

På hundraårsdagen den 26 augusti planerar man att fira flera minnesgudstjänster runt om i Kosovo. Den lilla katolska kyrkan i Kosovo får hjälp med festförberedelserna av myndigheterna i städerna Gjakova och Pristina. Flera städer i Kosovo har rest statyer av Moder Teresa och huvudtorget i Gjakova bär numera hennes namn. I Kosovo är majoriteten av befolkningen muslimer, men förhållandet mellan muslimer och katoliker är i allmänhet gott. Av Gjakovas 80 000 invånare är 20 000 katoliker med albanskt ursprung.

Moder Teresa föddes 1910 och inträdde som artonåring i en kvinnlig ordensgemenskap i Skopje. 1948 lämnade hon gruppen för att bege sig till Indien och tjäna de fattiga i ett slumområde i Kalkutta. Hon grundade en ny orden, som numera är verksam på alla jordens kontinenter. 1979 fick Moder Teresa Nobels fredspris. Hon avled den 5 september 1997.

Kathpress 2010-07-28

Påven Benedictus XVI har nu börjat skriva på tredje bandet av sin bok om Jesus från Nasaret. I och med att han började sin sommarvistelse i Castel Gandolfo utanför Rom för några veckor sedan, började han att skriva på bokens tredje del, som inleds med berättelserna om Jesu barndom.

Det var ännu under sin tid som kuriekardinal som Joseph Ratzinger år 2003 började skriva på sin stora bok om Jesus. Första delen av boken (som för övrigt också finns utgiven i svensk översättning på bokförlaget Artos, övers anm.) handlar om Jesu offentliga verksamhet och kom ut i sin tyska originalutgåva i april 2007 under titeln ”Jesus von Nazareth”.  Bokens andra del, som behandlar Jesu lidande och uppståndelse, har påven redan skrivit klart och den håller nu på att översättas till de stora världsspråken och beräknas komma ut under våren 2011.

Kathpress 2010-07-25

Sveriges Radios religionsprogram ”Människor och tro” sänder under veckoslutet ett så kallat kvartssamtal med Signums chefredaktör Ulf Jonsson med frågor kring hur det är att vara katolsk präst i dagens Sverige. Programmet sänds i SR P1 fredag den 23 juli klockan 15.03 och på lördag den 24 juli klockan 17.00. Här finns länken till hemsidan där programmet finns utlagt – intervjun börjar 20:47 in i programmet.

Red., 2010-07-23

I Argentina samlar den katolska kyrkan nu underlag för att inleda en saligförklaringsprocess  för den franske prästen Gabriel Longueville och den argentinske prästen Carlos de Dios Murias.  De relevanta dokumenten ska överlämnas till Vatikanen under december månad, meddelar biskopen i det argentinska stiftet La Rioja, Roberto Rodriguez. De båda prästerna mördades under den argentinska militärdiktaturen 1976–83.

Longueville och Murias kidnappades den 18 juli 1976 i en kyrka i staden El Chamical i provinsen La Rioja. Deras kroppar hittades senare på ett fält utanför staden. Deras ögon var täckta av bindlar och de hade skjutits till döds.

Under militärdiktaturen i Argentina mördades tio präster och flera andra kyrkliga medarbetare. Över 60 präster och andra kyrkliga medarbetare är fortfarande spårlöst försvunna från den tiden. Människorättsorganisationer räknar med att sammanlagt omkring 30 000 personer rövades bort och försvann under militärdiktaturen.

Kathpress 2010-07-21

I Kina vigdes för några dagar sedan en ny katolsk biskop, meddelar idag Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Biskopsvigningen ägde denna gång rum med godkännande från såväl påven Benedictus XVI som från den kinesiska regeringen. Det är den 46-årige katolske prästen John Baptist Yang Xiaoting som i torsdags, den 15 juli, vigdes till hjälpbiskop i stiftet Yan’an i den centralkinesiska provinsen Shaanxi. Stiftet har 50 000 katoliker, 20 präster och 24 ordenssystrar.

Yang är uppväxt i en katolsk familj i Kina och prästvigdes när var 27 år gammal. Han började sina teologiska studier 1993 vid det påvliga Urbaniana-universitetet i Rom, där han senare också forskat och promoverats till doktor i teologi. Han har dessutom studerat sociologi vid Catholic University of America i Washington. Fram till nu har han arbetat som dekan vid det katolska prästseminariet i Yan’an.

I Kina finns det idag 90 katolska biskopar, av vilka majoriteten hör till den av regimen godkända ”patriotiska” grenen av katolska kyrkan. Gränsen mellan den patriotiska kyrkan och den påvetrogna underjordiska kyrkan har dock under senare år börjat luckras upp allt mer.

Kathpress 2010-07-20

Idag, måndag den 19 juli, träffar EU:s högsta ledning, med EU-kommissionens president Jose Barroso, EU-rådspresident Herman van Rompuy och Europaparlamentets president Jerzy Buzek i spetsen, samman med 20 ledande företrädare för Europas stora religiösa samfund.

Katolska kyrkan representeras av den ungerske kardinalen Peter Erdö, den holländske biskopen Adrianus van Luyn, samt italienskan Flamina Giovanelli från Påvliga rådet ”Iustitia et Pax” i Rom. Bland de övriga deltagarna märks den ortodoxe metropoliten Emmanuel Adamakis, den franske överrabbinen Gilles Bernheim, samt rektorn för den stora moskén i Paris, Dalil Boubakeur.

EU har utlyst 2010 som ett år för fattigdomsbekämpning. Meningen är att dagens överläggningar ska handla om hur de religiösa samfunden kan hjälpa EU att uppnå sitt mål att minska antalet fattiga i EU med 20 miljoner fram till år 2020.

Mötena mellan EU:s ledning och ledarna för Europas stora religiösa samfund har ägt rum årligen sedan 2007.

Kathpress 2010-07-19