arkiv

Månadsarkiv: augusti 2010

Den tyska katolska tidningen Die Tagespost meddelar idag på sin hemsida att påven Benedictus XVI ger ut en ny intervjubok med den tyska journalisten Peter Seewald.  Arbetstiteln på boken lyder La luce del mondo (”Världens ljus”) och den bygger på ett antal längre intervjuer som Seewald har gjort med påven nu under den gångna sommaren på dennes sommarresidens Castel Gandolfo utanför Rom.

Den 65-årige Peter Seewald bor i München och är frilansjorurnalist, men han har tidigare arbetat på de stora tyska tidningarna Spiegel och Stern. Det är nu tredje gången han ger ut en intervjubok med Joseph Ratzinger (alias Benedictus XVI). Första gången var 1996, då han intervjuade den dåvarande kardinal Ratzinger som chef för Troskongregationen, och publicerade intervjuerna i en bok med titeln Salz der Erde (”Jordens salt”). År 2000 följde sedan intervjuboken Gott und die Welt (som också givits ut på svenska av Veritas förlag med titeln ”Gud och världen”). Bägge böckerna har översatts till mer än 20 olika språk. Den nya intervjuboken ska ges ut på Vatikanens bokförlag Libreria Editrice Vaticana på flera olika språk samtidigt.

Ulf Jonsson 2010-08-31

I Frankrike har tonläget skruvats upp ytterligare mellan den katolska kyrkan och regeringen när det gäller utvisningen av romer till Bulgarien och Rumänien. Frankrikes premiärminister Francois Filon gick i en radiointervju i idag, måndag den 30 augusti, till storms mot att jämföra utvisningen av romer med Vichyregeringens deportationer av judar under andra världskriget.

Under veckoslutet drog nämligen ärkebiskopen i Toulouse, Robert Le Gall, en parallell mellan Vichyregeringens deportationer av judar och den nuvarande franska regeringens utvisning av romer. I samband med en pilgrimsresa till Lourdes citerade ärkebiskop Le Gall en text som hans föregångare som ärkebiskop i Toulouse, Jules Geraud Saliege, skrev i protest mot deportationerna av judar 1942, och han tillade sedan: ”Romerna är våra bröder, de också”.

Även Frankrikes utbildningsminister Luc Chatel har i upprörda ordalag protesterat mot den katolska kyrkans hållning i frågan om utvisning av romer. På söndagskvällen förklarade han i radiosändaren RTL: ”Kyrkan kan komma med sina synpunkter, men en regering måste följa lagarna. Tron upphäver inte lagarna.”

Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner ser däremot annorlunda på saken, och han har offentligt förklarat att han under de senaste dagarna allvarligt har övervägt att avgå som utrikesminister på grund av Frankrikes agerande i denna fråga. Kouchner förklarade idag, måndag, i en radiointervju med RTL att ”bilden av Frankrike i utlandet har tagit skada av detta” och han beklagade romernas oacceptabelt dåliga levnadsomständigheter i Frankrike. Han tillade därefter att ”det skulle förmodligen inte vara till hjälp för någon om jag skulle avgå”.

Kathpress 2010-08-30

Parallellt med att USA drar tillbaka sina stridande trupper ur Irak växer rädslan för att ett inbördeskrig ska blossa upp i landet. Det är i vart fall den bedömning av läget som ledare inom den katolska kyrkan  i Irak gör. Orsaken ligger i att USA inte gjort tillräckligt för att ge landets egen regering tillräckligt med resurser för att stabilisera situationen, säger ärkebiskop Loius Sako i den nordirakiska staden Kirkuk i en intervju med den italienska nyhetsbyrån SIR.

I intervjun säger ärkebiskop Sako: ”Efter USA:s truppbortdragande riskerar Irak att falla sönder i sina många olika etniska och religiösa grupper. Minoriteterna i landet kommer att bli syndabockarna i den processen.” Sako understryker också att Irak förlorat många av sina välutbildade medborgare, som flytt till andra länder, och som nu skulle behövas i Irak. ”Det blir en svår och långsam utveckling på väg mot en stabil demokrati i Irak”, avslutar ärkebiskop Sako intervjun.

Kathpress 2010-08-28

Detta veckoslut, den 27 – 29 augusti, håller påven Benedictus XVI (alias Joseph Ratzinger) traditionsenligt en akademisk konferens med sina f.d. doktorander från den tid då han var teologiprofessor i Tyskland.  Konferensen äger rum på påvens sommarresidens Castelgandolfo utanför Rom och temat för årets konferens är ”Andra Vatikankonciliet mellan tradition och innovation”. Bland de mer kända teologer som deltar i konferensen finns den nuvarande kardinalen i Wien, Christoph Schönborn, och den nyutnämnde chefen för Enhetsrådet, den schweiziske ärkebiskopen Kurt Koch.

Konferensen inleds ikväll, fredag, med en diskussion kring temat ”Konsekvenser och frukter av Andra Vatikankonciliet”. Under lördagen kommer Kurt Koch att hålla två föreläsningar; det ena mer generellt om tolkningen av konciliet, det andra mer specifikt om liturgireformen efter konciliet.

Vissa delar av konferensens innehåll brukar senare publiceras i bokform. Lagom till årets konferens publiceras rapporten från förrförra årets möte, som handlade om tolkningen av Jesus. Boken är på tyska och är utgiven av Peter Kuhn under titeln ”Gespräch über Jesus. Papst Benedikt XVI. im Dialog mit Martin Hengel, Peter Stuhlmacher und seinen Schülern in Catelgandolfo 2008”.

Kathpress 2010-08-27

Idag, torsdag den 26 augusti, firas hundraårsdagen av Moder Teresas (1910–1997) födelse. Agnes Gonxhe Bojaxhiu – som hennes ursprungliga civila namn löd – saligförklarades av påven Johannes Paul II den 19 oktober 2003.

Moder Teresa, som brukade kallas för de döendes skyddsängel i Kalkutta, växte upp i en albansk katolsk familj i Skopje i nuvarande Kosovo. Som artonåring inträdde hon i en kvinnlig ordensgemenskap i Skopje. 1948 lämnade hon gruppen för att bege sig till Indien och tjäna de fattiga i ett slumområde i Kalkutta. Hon grundade en ny orden, the Missionaires of Charity, som numera är verksam i 123 länder världen över, bland annat Sverige. 1979 fick Moder Teresa Nobels fredspris. Hon avled den 5 september 1997.

Idag på hennes hundraårsdag firas hon med flera minnesgudstjänster runt om i Kosovo. I Kosovo är majoriteten av befolkningen muslimer, men förhållandet mellan muslimer och katoliker är i allmänhet gott, och i flera städer är gator och torg uppkallade efter Moder Teresa.  För mer information se hemsidan Mother Teresa of Calcutta Center.

Red., 2010-08-26

De senaste dagarnas utvisning av romer – en av Europas sämst behandlade folkgrupper – från Frankrike till Rumänien och Bulgarien har väckt mycket debatt runt om i Europa. Inte minst från katolskt håll har protesterna varit starka.  I Dagens Nyheter rapporterar Ingrid Hedström idag, onsdag den 25 augusti, om hur katolska präster och biskopar i Frankrike protesterar mot utvisningen av romer.

De katolska protesterna finns inte bara på lokal nivå i Frankrike, de kommer också från Vatikanen.  I förra veckan kritiserade Vatikanens talesperson för flyktingfrågor, biskop Agostino Marchetto, Frankrikes agerande och påpekade att EU:s regler förbjuder kollektiv utvisning av folkgrupper. Och nu i söndags tog påven Benedictus XVI till orda genom att påminna om ”det legitima i att människor är olika” och han uppmanade alla föräldrar i Frankrike att uppfostra sina barn i en anda av universell medmänsklighet.

Men hur ser det då ut på svenskt håll? Frågan om behandlingen av Europas tio miljoner romer lär finnas med på agendan vid ett möte med EU-ministrar i början av september i Paris. Kommer Sverige att försvara en human linje när det gäller Europas romer?

Läs mer om romsk kultur och om romernas situation i Europa i Kjell Sundbergs artiklar Romerna – en ansökarnation utan land och Kultur utan spår i skrift och sten. Tänkvärt är också det som  Thomas Österberg skriver i  ledaren Romerna som lackmustest i Dagen.

Ulf Jonsson 2010-08-25

Sedan i fredags, den 20 augusti, hålls på Clarion Hotel i Stockholm en internationell konferens för fängelsepräster, –pastorer och –diakoner från hela världen. Runt 300 deltagare ägnar sig åt föreläsningar, workshops, gudstjänster och fängelsebesök med mera under det övergripande temat ”Forgotten People”. På programmet står bland annat en mottagning för konferensdeltagarna i Stockholms stadshus och en ekumenisk gudstjänst i Storkyrkan. Från katolskt håll deltar bland andra biskop Anders Arborelius i delar av den sex dagar långa konferensen.

Konferensen hålls vart femte år och anordnas av International Prison Chaplains’ Association (IPCA), som har omkring 4000 medlemmar. Mer information om konferensen finns på organisationens hemsida.

Ulf Jonsson 2010-08-23