arkiv

Månadsarkiv: februari 2011

Idag, lördagen den 26 februari, offentliggör Stockholms katolska stift sin egen utredning om katolska prästers sexuella övergrepp mot barn. I en intervju i Tv4 nu på lördagsmorgonen redogjorde stiftets biskop Anders Arborelius för resultatet av utredningen. Samtidigt presenterar det katolska stiftet på sin hemsida stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar.

Av den nu färdiga utredningen framgår att fyra anmälningar om övergrepp har inkommit till stiftsledningen. Övergreppen ska enligt anmälarna ha begåtts av katolska präster i Sverige från år 1943 fram till början av 1960-talet. Samtliga fyra fall är sedan länge preskriberade enligt svensk straffrätt. Men biskop Anders Arborelius har varit angelägen om att i möjligaste mån få klarhet om vad som har ägt rum, och han har därför tillsatt en egen utredning om saken.

I tre av fallen har utredningen kunnat bekräfta att anmälarna har utsatts för sexuella övergrepp av en präst. Det första fallet gäller ett övergrepp på en pojke begånget år 1943 av en präst som avled 1960. Det andra fallet avser flera övergrepp begångna under slutet av 1950-talet av en präst vars identitet inte har kunnat fastställas. Det tredje fallet gäller flera övergrepp mot två tonårsflickor begångna mot slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet av en präst som pensionerades i mitten av 1990-talet. Prästen är fortfarande i livet, men anmälaren vill inte medverka i en fortsatt kyrkorättslig utredning mot prästen ifråga. I det fjärde fallet har anmälarens berättelse inte kunnat bekräftas av utredningen.

Se intervjun med biskop Anders Arborelius på Tv4Play.

Läs rapporten om stiftets utredning på stiftets hemsida.

Biskop Arborelius har bett flera externa organisationer och även den svenska regeringen att utse representanter att delta i utredningsarbetet, för att på så sätt få en extern kontroll av att utredningsarbetet genomförs på ett korrekt sätt. Samtliga tillfrågade organisationer och även regeringen har dock avböjt att utse någon representant till utredningen, i regeringens fall med den ansvariga ministerns motivering att man har fullt förtroende för stiftets eget utredningsarbete.

Biskop Anders Arborelius publicerar idag ett särskilt brev med anledning av utredningen, där han än en gång framför sin bön om förlåtelse och sitt beklagande av det lidande som offren för övergreppen har utsatts för. Sexuella övergrepp mot minderåriga är ett fruktansvärt brott, skriver biskopen i sitt brev och tillägger: ”Kyrkan måste alltid ställa sig på offrets sida och göra allt vad som är möjligt för att upprätta dem som skadats på detta sätt.” Han skriver också i brevet att stiftet kommer att ge en penninggåva till Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, för att stödja deras arbete.

Läs biskop Anders brev i sin helhet på stiftets hemsida.

Red., lördag 2011-02-26

Den andra volymen av påvens bok ”Jesus från Nasaret” kommer att presenteras i Vatikanen den 10 mars. Den nya volymen har undertiteln ”Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen” och den kommer att presenteras av bland andra den kanadensiske kardinalen Marc Ouellet. Bland presentatörerna kommer också att finnas den italienske författaren, översättaren och germanisten Claudio Magris.

Magris, född 1939, var från 1978 fram till sin pensionering 2006 professor i modern tysk litteratur vid universitetet i Trieste. Han är expert på österrikisk litteratur och författare till bästsäljaren ”Donau – biografi över en flod” (1986). Han är också medlem i många europeiska akademier och mellan 1994 och 1996 var han medlem av den italienska senaten.

Den första volymen av Jesus-boken av Joseph Ratzinger/Benedikt XVI publicerades i april 2007. Den handlar om tiden från Jesu dop i Jordan fram till Kristi förklaring, och har blivit en internationell bästsäljare. (Den har också utkommit i svensk översättning på bokförlaget Artos, övers. anm.)

Fram till den officiella presentationen den 10 mars är den nya bokvolymen lagd under strikt sekretess. Men italienska medier har ändå redan citerat några rader ur bokens förord: ”Jag hoppas att jag lyckas ge en inblick i vår Herres person, som kan hjälpa alla läsare att möta Jesus och att tro på honom.”

Den nya boken uppges vara uppbyggd på samma sätt som den första volymen och indelad i ungefär tio kapitel. Och som i första delen, „På väg från dopet till förklaringen“ kommer Ratzinger/Benedikt XVI också denna gång att framställa evangeliernas Jesus som den verklige Jesus, som den historiske Jesus i strikt mening, som han gjorde i den första delen.

Den andra volymen tar upp avgörande teman i evangelierna och kristendomen: varför Jesus dog, vem som bar ansvaret för hans död, vad uppståndelsen är, vad betyder det för de kristna att Kristus är Guds Son?

Påven Jesusbiografi publiceras i Italien av Vatikanens eget förlag LEV och distribueras av Rizzoliförlaget. I Tyskland kommer den ut på Herder förlag, i USA på Ignatius Press. Redan som kuriakardinal hade Ratzinger år 2003 börjat detta bokprojekt. Som påve har han använt särskilt de lugnare sommarmånaderna i Aosta eller i Brixen och vid sitt sommarresidens Castel Gandolfo utanför Rom för att arbeta på detta projekt. Temat för den andra volymen var också temat för Ratzingers krets av tidigare doktorander, som under sommaren 2008 diskuterade om Jesu gestalt tillsammans med sin före detta lärare. I synnerhet samtalade man om den bibliska framställningen av lidandesberättelsen och dess historicitet.

Samtidigt har påven nu inlett förberedelserna för den tredje delen av sin Jesusbiografi. Redan förra sommaren arbetade han på volymen om Jesu barndom, bekräftar Vatikanens talesman Federico Lombardi. Det kan antas att han fortsätter med detta arbete nästa sommar i Castel Gandolfo.

Kathpress / Red., 2011-02-24

Igår, måndag den 21 februari, var EU:s 27 utrikesministrar samlade för överläggningar i Bryssel. Man gjorde bland annat ett gemensamt uttalande för religionsfrihet och man fördömde våld och diskriminering mot religiösa minoriteter, på bakgrund av exempelvis den senaste tidens våld mot kristna minoriteter i arabvärlden. I ett särskilt extra uttalande fördömde EU:s ”utrikesminister” Cathrine Ashton mordet på den katolske prästen Marek Rybinski i Tunisien i fredags. I svenska medier har dessa uttalanden hittills knappast fått någon uppmärksamhet alls.

I utrikesministrarnas uttalande från igår nämns särskilt den senaste tidens våld mot kristna och attentat mot kyrkor, liksom attentat mot muslimska pilgrimer. Man framhäver vidare att religionsfrihet är en universell frihet som alla människor har rätt till. Man säger också att EU nu ska förstärka sina insatser för att skydda religiösa grupper som förföljs, bland annat genom  samordnade initiativ tillsammans med FN och andra internationella organisationer.

Initiativet till det nya uttalandet togs av Italien, Frankrike, Polen och Ungern. Redan för tre veckor sedan var frågan uppe på bordet, men då misslyckades utrikesministrarna med att komma överens om ett gemensamt uttalande, på grund av motstånd från flera av EU:s utrikesministrar. Hur Sverige har agerat i frågan framgår inte av uttalandet. I uttalandet framhålls också vikten av att motverka religiöst motiverat våld.

Redan den 16 november 2009 gjorde EU:s utrikesministrar ett uttalande i frågan och man uppmanade då Cathrine Ashton att ge frågan större uppmärksamhet. Samma uppmaning upprepas nu igen till Ashton i det nya uttalandet. Läs hela den nya resolutionen på sidan 13 i detta dokument från EU.

Ulf Jonsson 2011-02-22

Den katolska kyrkan har enligt de senaste uppgifterna från Vatikanen över hela världen 1 180 miljoner medlemmar. Som Vatikanen meddelade på lördagen ökade antalet katoliker från 2008 till 2009 med 15 miljoner. Nästan hälften av katolikerna – 49,4 procent – bor i Amerika, i Europa bor 24 procent, i Asien 10,7, 15,2 i Afrika och i Oceanien 0,8 procent. Dessa uppgifter finns i den påvliga årsboken för 2011 (Annuario Pontificio) vars första exemplar överlämnades till påven på lördagen.
Under de senaste åren har antalet katolska präster kontinuerligt ökat, enligt Vatikanens uppgifter. Vid millennieskiftet fanns det 405 178 stifts- och ordenspräste, 2009 var antalet 410 593. Det kan noteras att ökningen skett i Afrika och Asien medan en nedgång noteras i Europa och Amerika.

En ökning av antalet seminarister kan också noteras: 2008 var 117 024 beredda att gå in i prästämbetet medan 117 978 förberedde sig 2009. Av dessa finns fyra i Sverige.

En betydande nedgång i statistiken kan dock noteras för de kvinnliga ordenssystrarna: deras antal under perioden gick återigen ned, från 739 068 till 729 371.

Medan Annuario endast nämner en del grundläggande uppgifter publicerar Vatikanen de detaljerade uppgifterna i sin Statistisk årsbok, som publiceras under sommaren. Annuario är även en adressbok för den katolska kyrkan i hela världen.
Kathpress 2011-02-19

Den 16 till 21 augusti kommer årets Världsungdomsdagar att äga rum, denna gång i Madrid. Världsungdomsdagarna introducerades av påven Johannes Paulus II och är katolska mega-events som äger rum vart tredje år, på olika håll i världen. Senaste gången var 2008, då man höll till i Sydney i Australien. Men denna gång äger alltså mötet rum i Spanien.

Världsungdomsdagarna arrangeras av den katolska kyrkan i värdlandet, i samverkan med Vatikanens lekmannaråd, som leds av den tyske kuriekardinalen Josef Clemens. Kardinal Clemens förklarade i dag, måndag den 14 februari, i en intervju att förberedelserna inför årets Världsungdomsdagar går framåt väl och att prognoserna pekar på att någonstans mellan en och två miljoner ungdomar kommer att delta i mötet i sommar.

Bland årets nyheter är att varje deltagare får en pilgrimsryggsäck med bland annat en liten katekes kallad ”YouCat”, sponsrad av den katolska kyrkan i Österrike, och försedd med ett förord av påven.

Påven Benedictus XVI kommer att delta under den senare delen av mötet och han ska leda den stora avslutningsmässan som kommer att firas på flygplatsen Cuatro Vientos  utanför den spanska huvudstaden.

Mer information om Världsungdomsdagarna får man på mötets officiella hemsida här.

Kathpress 2011-02-14

Nu i dagarna fyller Vatikanens egen radiostation, Vatikanradion, 80 år. På eftermiddagen den 12 februari 1931 genomfördes de första sändningarna. Först ut på plan var Guglielmo Marconi, radiopionjär och Nobelpristagare, som ledde arbetet med att bygga upp stationen och som också inledde den allra första sändningen med orden: ”Jag har den stora äran att meddela att påven Pius XI om några ögonblick kommer att inviga Vatikanstatens radiostation.”

Vatikanradions första anläggning fanns inne i själva Vatikanträdgården, med sändarmast och allt. Numera finns huvudkontoret ett stycke från Petersplatsen, på Via della conciliazione, alldeles invid Tiberfloden, och de stora moderna sändarmasterna finns utanför staden.

I början sände man på italienska och latin, men snart nog började man bygga upp egna redaktioner för de engelska, tyska, spanska och franska språkområdena. Idag sänder man dygnet runt på ett stort antal språk.

Under Andra Vatikankonciliet gjorde Vatikanradion en stor insats för att sprida information om konciliets utveckling. Och i och med att påvarna började resa världen runt följde man med och började sända live från påvens framträdanden och gudstjänster på många håll i världen.

Redan från början var det jesuitorden som fick i uppdrag att sköta Vatikanradion. Åtskilliga jesuiter från många delar av världen har genom årens lopp jobbat på Vatikanradion, exempelvis också den svenske jesuiten Lars Rooth, som under mer än 20 år ansvarade för den skandinaviska avdelningen.

Vatikanradions sändningar går också att lyssna på via internet. Den skandinaviska redaktionen har sin hemsida här.

Mer information om den skandinaviska redaktionens historia finns här.

Ulf Jonsson 2011-02-13

Vatikanens presstalesman Federico Lombardi förklarade i dag i Rom gentemot en grupp journalister att man inte kan bikta via iPhone. Tekniska kommunikationsmedel som telefoner och datorer kan inte ersätta det personliga mötet mellan den som biktar och prästen som tar emot bikten. Absolutionen, dvs den sakramentala förmedlingen av förlåtelsen till den biktande, kan bara ges av en präst som faktiskt är närvarande hos den biktande. Däremot kan man tänka sig att telefoner och datorer kan vara till hjälp exempelvis vid ett förberedande själavårdssamtal inför en bikt.

Under senare tid har det förekommit uppgifter i medierna som skapat intryck av att man skulle kunna använda en så kallad iPhone app (Confession: A Roman Catholic App) för att bikta sig. Men syftet med applikationen är att den ska kunna användas för att förbereda sig inför en bikt. Det handlar om en applikation för iPhone som finns i omlopp sedan i början av februari. Användaren får hjälp med en så kallad biktspegel och kan sedan som stöd för minnet notera vad han eller hon avser att bekänna i en kommande bikt. Ett lösenord skyddar de förtroliga uppgifterna.

Den katolske biskopen Kevin Rhoades von Fort Wayne i den amerikanska förbundsstaten Indiana ska enligt uppgifter redan ha gett sitt OK till användningen av denna nya applikation för iPhone. Applikationen är gratis och har tagits fram av bland andra en kyrkoherde och en franciskanbroder.

Kathpress 2011-02-10