arkiv

Månadsarkiv: mars 2011

I den libyska huvudstaden Tripoli råder enligt den lokale katolske biskopen Giovanni Innocenzo Martinelli ett ”nästan kusligt lugn”. ”Man vill ge intryck av normalitet, men situationen är allt annat än normal”, uppger Martinelli till Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides.

Martinelli pekar också på det öde som drabbat flera tusen icke-libyska afrikaner då de, i avsaknad av dokument, inte kan resa ut ur landet. De lever under mycket osäkra förhållanden. Den katolska kyrkan försöker hjälpa den här gruppen genom att skapa en lista, som skulle kunna underlätta en utresa. Hittills är enligt Martinelli cirka 2 500 personer från Eritrea registrerade. Framför allt ska barnfamiljer få stöd men möjligheterna från kyrkan i landet är begränsade. ”Vi är inte FN:s flyktingorgan”, säger biskopen.

Sedan de flesta européer lämnat landet består, enligt Martinelli, den katolska kyrkan förutom av afrikaner främst av folk från Filippinerna. Endast i Tripoli arbetar cirka 2 000 filippinska sjuksköterskor, i hela landet finns det omkring 5 000, rapporterar den apostoliske vikarien i Tripoli. En del av dem är dock nu redan tillbaka i sitt hemland.

Den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi har tillbakavisat överläggningar om ett militärt ingripande i Libyen. I samband med ett toppmöte om Libyen på fredagen i Berlin fördömde Pax Christi-rörelsen ”de uppenbara kränkningarna av mänskliga rättigheter från Gaddafis regim, samt varje form av våld.” ”Vi tror inte att konflikten kan biläggas med militära medel utifrån, utan vi vill förhindra ett blodbad”, säger kommissionens talesman Chris Large. Rörelsen uppmanar de europeiska regeringarna att stoppa importen av olja från Libyen tills Gaddafi-regimen fallit.

Kathpress 2011-03-11

Kyrkoledare över hela världen uttrycker sin förfäran över katastrofen i Japan och uppmanar de troende att be för Japan och dess befolkning. Stor oro råder över situationen efter den kraftiga jordbävningen och tsunamin. Likaså är oron stor över utvecklingen efter explosionen i ett kärnkraftverk i Fukushima. I regionen Tohoku, där den värst drabbade staden ligger – Sendai – har också ett stort antal kyrkor raserats, inklusive den anglikanska katedralen i staden.

Påven Benedictus XVI har sänt ett kondoleanstelegram till de katolska biskoparna i Japan och uttryckt sitt deltagande i sorgen och försäkrat dem om sin förbön för det japanska folket. Påven uppmanar också världssamfundet till solidariska hjälpinsatser för Japan.

Ärkebiskopen i Tokyo, Peter Takeo Okada, och chefen för den japanska avdelningen av den internationella katolska biståndsorganisationen Caritas i Japan, biskop Isao Kikuchi, talar om att Japan ”befinner sig i chocktillstånd”. Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, har haft kontakt med ärkebiskop Okada i Tokyo och försäkrat honom att katolikerna i Tyskland vill bistå det japanska folket både med sina förböner och med finansiellt och materiellt understöd.

Kathpress 2011-03-12

Ytterligare information här.

Den andra volymen av påvens bok ”Jesus från Nasaret” släpps idag, torsdag den 10 mars. Den nya boken har undertiteln ”Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen” och den presenteras vid en pressträff i Vatikanen i eftermiddag.

I sin nya bok tar Joseph Ratzinger / Benedictus XVI upp en rad centrala teman i kristendomen: varför dog Jesus?, vem bar ansvaret för hans död?, vad är uppståndelsen?, vad betyder det att Kristus är Guds Son?

I bokens sjunde kapitel gör påven gör upp med den antijudiska idén om en kollektiv judisk skuld för Jesu död. Här beskriver han händelserna som ledde till att Jesus dömdes till döden, och det heter ordagrant: ”Den grupp som anklagade Jesus och som krävde hans död är enligt den fjärde evangelisten en klart avgränsad grupp, nämligen tempelaristokratin. (…) Johannes användning av uttrycket judarna syftar inte på alls på Israels folk som helhet och det är inte alls rasistiskt menat. I boken framhålls att Jesus själv var jude och att alla hans första anhängare också var judar, samt att det var Pontius Pilatus som var ansvarig för dödsdomen mot Jesus.

För kristendomen har tron på Jesu död och uppståndelse redan från början stått i centrum. I sin nya bok tillmäter påven den tomma graven en inte oväsentlig roll som tecken för Jesu uppståndelse. Lärjungarna mötte den Uppståndne, och dessa möten var konkreta och skedde i historien, samtidigt som de visar utöver det enbart rent historiska. Jesus återvände inte efter sin död till det vanliga biologiska livet i denna värld, utan upphöjdes till Guds härlighet med en förklarad kropp. ”Jesu uppståndelse är början på ett helt nytt slags liv, som inte längre är underkastat lagen om födelse och död”, skriver påven i sin nya bok.

Påvens Jesusbiografi publiceras i Italien av Vatikanens eget förlag LEV i en första upplaga på 400 000 exemplar. I Tyskland kommer den ut på Herder förlag i en första upplaga på 150 000 exemplar. I USA ges den ut av Ignatius Press om räknar med en upplaga på minst en miljon exemplar.

Den första volymen av Jesus-boken av Joseph Ratzinger/Benedikt XVI publicerades i april 2007. Den handlar om tiden från Jesu dop i Jordan fram till Kristi förklaring, och har blivit en internationell bästsäljare. Den har också utkommit i svensk översättning på bokförlaget Artos.

Samtidigt har påven redan inlett förberedelserna för den tredje och avslutande delen av sin Jesusbiografi. Redan förra sommaren arbetade han på volymen om Jesu barndom, bekräftar Vatikanens talesman Federico Lombardi. Det kan antas att han fortsätter med detta arbete nästa sommar i Castel Gandolfo.

Redan som kuriakardinal hade Ratzinger år 2003 börjat detta omfattande bokprojekt om Jesus. Som påve har han använt särskilt de lugnare sommarmånaderna i Aosta eller i Brixen och vid sitt sommarresidens Castel Gandolfo utanför Rom för att arbeta på detta projekt. Temat för den andra volymen var också temat för Ratzingers krets av tidigare doktorander, som under sommaren 2008 diskuterade om Jesu gestalt tillsammans med sin före detta lärare.

Läs John L Allens kommentar om påvens nya bok här.

Red., 2011-03-10

I USA har ärkestiftet Philadelphia igår, tisdag den 8 mars, suspenderat 21 katolska präster från deras tjänst, eftersom de misstänks ha begått sexuella övergrepp. Suspendering är ett kyrkorättsligt straff som innebär att man inte längre får fortsätta att vara verksam som präst.  Namnen på de suspenderade prästerna har ännu inte offentliggjorts. Det har inte hänt någon gång under de senaste tio årens avslöjanden av övergrepp inom kyrkan att ett stift har suspenderat så många präster vid ett och samma tillfälle. Beslutet har tagits av kardinalen i Philadelhia, Justin Rigali.

Tidningen The Washington Post skriver idag, onsdag, att kardinalens beslut är en uppföljning av att en jury i ett domstolsförfarande i februari förklarat att det föreligger ”trovärdiga anklagelser” mot 37 av stiftets präster. Stiftet har å sin sida uppdragit åt en advokat att bedöma i vilka av dessa 37 fall som man från kyrkans sida bör vidta omedelbara åtgärder mot de anklagade prästerna.

Advokaten överlämnade häromdagen en rapport till kardinalen, där det rekommenderas att 21 av de 37 prästerna bör avstängas från sin tjänst. Kardinal Rigali sade i ett uttalande igår hans beslut att suspendera dessa 21 anklagade präster inte innebär ett ställningstagande från stiftets sida i själva frågan om huruvida anklagelserna stämmer eller inte. Den frågan måste avgöras genom att fallen prövas i domstol. Samtidigt uttryckte han sitt beklagande av det lidande som de drabbade utsatts för.

Av de ursprungligen 37 anklagade prästerna är en redan tidigare suspenderad, två andra är inte längre i aktiv tjänst pga sjukdom, ytterligare två andra är ordenspräster och står redan under särskild uppsikt pga anklagelserna. I åtta av de 37 fallen fann advokaten inte att det förelåg någon saklig grund för misstanke om övergrepp.

Stiftet Philadelphia har 1,5 miljoner katoliker och knappt 630 präster. Sedan övergrepsskandalerna började rullas upp i stiftet Boston år 2002 har flera hundra präster suspenderats i USA.

Kathpress 2011-03-09

Mer information här, här och här.

Platsen i Pakistans Deputeradekammare som innehades av den i förra veckan mördade katolske ministern för religiösa minoriteter Shahbaz Bhatti har tillfallit en katolik. Valkommissionen i Pakistan beslutade idag, måndag den 7 mars, att välja katoliken Michael Javed (50) till efterträdare åt den mördade ministern Bhatti, meddelar Vatikanens nyhetsbyrå Fides. Michael Javed, medlem av det styrande partiet Pakistans Folkparti, gäller också som favoritkandidat när posten som minister för religiösa minoriteter nu åter ska tillsättas inom kort. I detta avseende finns det dock ännu inget beslut.

Bhatti, den ende kristne ministern i Pakistans regering, sköts ihjäl i onsdags i förra veckan på öppen gata. Bakgrunden till dådet är den 42-årige ministerns kritik av den kontroversiella hädelselagen i landet, som förbjuder kritik av islam och i praktiken inskränker religionsfriheten för andra grupper.

Den nu tippade nye ministern Javed anses vara en kandidat som har chanser att vinna respekt både inom landets regering och inom landets kristna kretsar. Han var tidigare medlem av provinsstyrelsen i Sindh och har redan förklarat sig beredd att ta över arbetet för att skydda landets religiösa minoriteter.

Andra möjliga kandidater till posten som ny minister för religiösa minoriteter är, enligt nyhetsbyrån Fides, katoliken Jacob Daniel, protestanten Khalid Gill och den muslimske intellektuelle Ansar Burney.

Kathpress 2011-03-07

Se även här

Idag, söndag den 6 mars, kommenterade påven Benedictus XVI i samband med middagsbönen på Petersplatsen i Vatikanen  två aktuella politiska händelser; dels utvecklingen i Libyen, dels mordet i onsdags på den enda kristna ministern i Pakistan, ministern för religiösa minoriteter Shahbaz Bhatti, som väckt en våg att fördömanden världen över. Påven kommenterade mordet på Bhatti med orden: ”Det offer som ministern Bhatti har gett med sitt liv må ingjuta mod och engagemang i kampen för religionsfrihet för alla människor och i kampen för alla människors lika värde.”

Påven uttryckte också sin djupa oro över situationen i Libyen, som utvecklats till en humanitär katastrof och många människoliv redan gått till spillo. Påven förklarade att han ”noga följer den konfliktfyllda utvecklingen i flera länder i Afrika och Asien” och att han ville tillförsäkra alla offer och lidande människor i dessa länder sin bön och förbundenhet”. Han vädjade också till det internationella samfundet om hjälp och understöd till de drabbade.

Kathpress 2011-03-06

Vatikanstaten har utfärdat nya bestämmelser för medborgarskap, för boenderättigheter och för tillgång till statens territorium. Sedan i tisdags, den 1 mars, är en ny lag om dessa förhållanden i kraft, undertecknad av påven Benedictus XVI. Den fastställer på nytt de bestämmelser som går tillbaka på Lateranfördraget av år 1929, när Vatikanstaten upprättades. Som medborgare i Vatikanstaten räknas därmed i enlighet med de nya bestämmelserna de kardinaler som bor på Vatikanens område eller i staden Rom, likaså Heliga stolens diplomater, varav de flesta lever utspridda i olika länder runt om i världen. Vidare räkas som medborgare de personer som bor i Vatikanstaten och som är verksamma för Vatikanen – i den mån som de framställer ett motsvarande yrkande om medborgarskap. Hitintills har alla personer som bor i Vatikanstaten automatiskt haft medborgarskap.

Bestämmelserna för tillträde till Vatikanstatens territorium har knappast förändrats. Petersplatsen är tillgänglig för var och en, fritt och utan formaliteter, som varje annan plats i Rom, heter det i en kommentar i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano. Tillträdet till Peterskyrkan är också fritt, även om bestämda säkerhetskontroller har vidtagits på grund av den internationella terrorismen. Även museerna kan alla gå in i utan särskilda intyg – efter att ha erlagt inträdesavgiften.

För alla övriga områden inom Vatikanstaten måste de som inte är medborgare och inte bor där ha tillstånd från Vatikanstatens guvernör, enligt den nya lagen. Anställda och medarbetare får ett tidsbegränsat tillstånd, alla andra måste få särskilt tillstånd för att komma in.

För närvarande har 572 personer medborgarskap i Vatikanen. 221 personer bor på Vatikanstatens område utan att vara medborgare.

Ojämförligt mycket större är antalet besökare till den lilla staten. Omkring 18 miljoner människor besökte Peterskyrkan år 2010, och 4,1 millioner klättrade upp i kyrkans kupol. Sammanlagt 2,27 miljoner deltog i gudstjänster eller i påvens audienser. Vatikan-museerna registrerade 4,6 miljoner besökare. Därtill kommer att 2,1 miljoner bilar hade passerat statsgränsen mellan Vatikanen och Italien, ungefär 5750 per dag.

Kathpress 2011-03-02