arkiv

Månadsarkiv: april 2011

Den förre påven Johannes Paulus II (alias Karol Wojtyla 1920­–2005) saligförklaras på söndagsförmiddagen den 1 maj av sin efterträdare Benedictus XVI på Petersplatsen i Vatikanen. Få påvar i kyrkans historia har suttit så länge på Petri stol som Johannes Paulus II (1979–2005), och få har haft en så stor betydelse både inom och utanför kyrkan som han. Saligförklaringen är kyrkans sätt att offentligt visa på honom som en förebild för ett kristet sätt att gestalta livet inspirerat utifrån tron. Därtill kommer att Johannes Paulus II spelade en viktig roll också på det världspolitiska planet, inte minst som vägröjare för järnridås fall och Sovjetsystemets upplösning.

Sveriges television direktsänder hela saligförklaringen, med början klockan 10.45. Den svenska regeringen representeras på plats i Vatikanen av civilminister Stefan Attefall. Med i den svenska delegationen finns även bl a Sveriges Vatikan-ambassadör Ulla Gudmundson, Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och monsignore Jorge De Salas från katolska kyrkan i Sverige.

Ulf Jonsson 2011-04-30

Läs mer om saligförklaringen här.

Anders Piltz: Johannes Paulus II in memoriam

Läs mer av och om Johannes Paulus II här:

Påven om fred och mänskliga rättigheter

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=313

Påven och islam

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=718

Påven som moralfilosof och teolog

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=859

Filosofen Johannes Paulus II

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1293

Påven om Galilei

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1898

Påven och ekumeniken

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=2170

Mer än 22 000 båtflyktingar, många av dem på flykt från de politiska oroligheterna i Nordafrika, har under detta år stigit i land på den lilla italienska ön Lampedusa. Den tilltagande intensiteten i stridigheterna i Libyen har lett till att många har flytt under de senaste veckorna. Men alla överlever inte färden. Omkring 150 personer drunknade den 6 april när deras båt kapsejsade i stormbyarna på havet. Den nya tillströmningen av nordafrikanska invandrare till Italien sätter kyrkans lära om migration på prov.

Flera kyrkoledare har understrukit rätten att migrera och flyktingars särskilda rättigheter, samt rika länders ansvar att välkomna de nödställda. Men de kyrkliga ledarnas moraliska stöd har väckt kritik, och till och med hån, bland somliga italienare. Ön Lampedusa ligger bara 15 mil från den nordafrikanska kusten och har därför sedan länge varit en inkörsport till Europa för nordafrikaner. Öns invånare klagar nu över att öns infrastruktur är överlastad. Myndigheterna har sänt vidare nyanlända flyktingar till andra regioner i Italien, men invånarna där tycks inte heller vilja ta emot dem.

Kardinal Angelo Bagnasco, ordförande i den italienska biskopskonferensen, har uppfordrat Europa att inse att Italien inte kan hantera denna migrationsström på egen hand. Vid ett möte den 3 april gjorde ett möte med europeiska katolska biskopar gällande att krisen ”kräver solidaritet från alla europeiska länder och deras institutioner”. Men kardinal Bagnasco påminde också italienarna om att det kritiska migrationsläget just nu delvis härstammar från en långvarig global orättvisa. Han sade att Europa inte bara kan stänga ute världens fattiga genom att patrullera sina gränser.

”Det är en illusion att tro att man kan leva i fred genom att hålla en ung befolkning på avstånd, en ung befolkning som har förlorat så mycket och som på ett legitimt sätt försöker mätta sin hunger”, sade kardinalen. Om man ska lyckas med att övertala dessa människor att stanna kvar i sina hemländer, måste man tillämpa ”principer av äkta samarbete”, sade han.

Kyrkan har drabbats av ett avsevärt politiskt bakslag under de rådande omständigheterna. Flera grupper har föreslagit att Vatikanen borde öppna kloster, prästseminarier och sina egna outhyrda lägenheter för invandrarna. Den italienska avdelningen av den internationella katolska biståndsorganisationen Caritas har de facto redan ordnat så att omkring 2 500 personer inkvarterats i kyrkliga institutioner. Kyrkans representanter har sagt att de velat visa att de lever som de lär och man uppmanar alla italienare att göra en ”ny solidarisk ansträngning”, trots landets egen långvariga ekonomiska nedgång.

I dessa dagar är detta inte något populärt budskap, men det ligger helt i linje med kyrkans traditionella lära om migration. Ansvaret att välkomna främlingen har rötter i Bibeln, och påven Benedictus XVI har nyligen hänvisat till att Jesus själv var en flykting när den heliga familjen flydde till Egypten. ”Rätten att migrera” försvarades redan år 1952 i en apostolisk konstitution skriven av påven Pius XII, som också påpekade att stater visserligen kan kontrollera flödet av migranter, men inte av godtyckliga skäl.

Italiens befolkning består till 7,5 procent av invandrare. Statsvetare hävdar att invandrare, varav de flesta är unga, bidrar till att kompensera den åldrande befolkningen och de låga födelsetalen i Italien. Men vissa politiska partier hävdar att invandringen har nått mättningspunkten.

Ärkebiskop Antonio Veglio, ordförande för det påvliga Rådet för migranter, har sagt att regeringar i och för sig har en legitim rätt att reglera invandring, men ”samtidigt finns det en mänsklig rättighet att bli räddad och att få hjälp i en nödsituation”. Bakom hans uttalande ligger en information som kyrkans experter på området understundom hänvisar till: under de senaste 23 åren har mer än 15 000 migranter omkommit då de försökt nå Europa – och antalet stiger dagligen.

Ur de amerikanska jesuiterna tidskrift America

Kan man veta något om Gud? Är det möjligt att bevisa Guds existens? Sådana frågor har människor brottats med i alla tider. Och de är lika aktuella i vår tid som någonsin tidigare. I ett radioprogram i dag, på påskdagen, diskuteras dessa frågor av Signums chefredaktör Ulf Jonsson, astronomen Bengt Gustafsson och Cristina Grenholm, chef för sekretariatet för teologi i Svenska kyrkan. Programmet sänds på påskdagen i Sveriges radios P1 klockan 17.00 och i repris fredag den 29 april klockan 21.03. Lyssna på programmet här.

Red., 2011-04-24

Påsken firas av kristna världen över till minne av Jesu uppståndelse från döden. Nya testamentets berättelser om händelserna i Jerusalem för drygt 2000 år sedan har varit föremål för diskussioner och olika tolkningar allt sedan de kom till. Men hur kan man förstå dessa berättelser i dag, och vad innebär det att Jesus uppstod från de döda? Lyssna här på ett samtal kring dessa frågor med Signums chefredaktör Ulf Jonsson, journalisten och författaren Göran Greider och docenten i etik Elena Namli. Programmet sändes ursprungligen i Sveriges radio, i serien Teologiska rummet, den 31 oktober 2010.

Red., 2011-04-23

I Jerusalem fanns i dag på långfredagen runt 50 000 kristna pilgrimer från jordens alla hörn på plats i gamla staden för att fira minnet av Jesu lidande och död. Trots regn- och hagelskurar var det många av pilgrimerna som vandrade längs Via Dolorosa, fram till gravkyrkan och den plats som traditionellt pekas ut som Golgata-kullen, där Jesus korsfästes.

Runt 500 israeliska poliser stod för säkerheten. Och eftersom inte alla pilgrimer kunde komma in i gravkyrkan, som var full med folk redan tidigt i morse, hade man ställt ut tv-skärmar på olika ställen i gamla staden, där man kunde följa de stora gudstjänsterna inne i gravkyrkan.

I Rom firade påven Benedictus XVI långfredagens liturgi i Peterskyrkan med början klockan 17. På långfredagskvällen leder han en korsvägsandakt i Colosseum. Men redan tidigare på dagen medverkade påven i ett ovanligt evenemang i italiensk tv. Den statliga tv-sändaren RAI hade inbjudit sju personer från olika länder att ställa frågor till påven, som han besvarade i sändningen. En ung kristen man från Irak frågade om påvens syn på de kristnas situation i Irak. Påven framhöll att de kristna i Irak behöver få hjälp från omvärlden för att kunna stanna kvar i sitt hemland. En ung muslimsk kvinna frågade om förhållandet mellan kristna och muslimer i Elfenbenskusten, som härjas av inbördeskrig. Påven betonade att man måste söka en fredlig dialog mellan kristna och muslimer. ”Våld kommer aldrig från Gud och våld leder aldrig till något gott”, sade påven. En ung flicka som varit med om jordbävningskatastrofen i Japan frågade varför det finns sådana lidanden som de som drabbat Japan. Påven svarade: ”Jag vet heller inte varför vissa människor får lida så mycket, medan andra lever i bekvämlighet. Men däremot vet vi att också Jesus fick lida mycket, liksom ni har fått göra, fastän han var oskyldig. Det visar att Gud står på deras sida som lider.” Se utdrag ur tv-programmet med påven här.

Kathpress 2011-04-22

På långfredagen högtidlighåller kristna världen över minnet av Jesu lidande och död i Jerusalem. Frågorna om lidande och död är allmänmänskliga frågor, som i den kristna traditionen ses i ljuset av händelserna i Jerusalem för snart två tusen år sedan. Passionsberättelsen (lat. passio, lidande) har gett upphov till olika tolkningar tiderna igenom. Lyssna här på ett samtal med Anders Piltz, Owe Wikström och Elena Namli om passionsberättelsen och hur man kan förstå den. Programmet sändes ursprungligen i Sveriges radio, i serien Teologiska rummet, den 9 november 2008.

Red., 2011-04-21

Den katolska kyrkan i Nicaragua har utlyst en nationell fastedag inför presidentvalet i november. Fastedagen är förlagd till den 1 juli och dagen är tänkt att lugna ner den hetsiga stämningen i landet inför valet. Enligt nyhetsportalen NoticiaChristiana.com är det biskop Jorge Solorzano Perez i stiftet Granada som har lagt fram förslaget om en fastedag. Han uppmanar politikerna att använda fastedagen till att reflektera över vad som verkligen är till hjälp för folket i Nicaragua.

I Nicaragua väljer man en ny president i november. Den nuvarande sandinistiska presidenten Daniel Ortega har förklarat att han ställer upp i valet igen, trots att det strider mot landets författning. Både den politiska oppositionen och den katolska kyrkan kräver att Ortega drar tillbaka sin kandidatur, med hänvisning till att den strider mot författningen. Enligt nya opinionsundersökningar har Ortega stöd av 47,8 % av de röstberättigade, och han är därmed den kandidat som har störst stöd. Oppositionen å sin sida betvivlar att opinionsmätningarna är korrekta.

Kathpress 2011-04-21