Skytteanska pristagare ger ny syn på samhälle och religion

I Svenska Dagbladets understreckare i går, fredag den 8 april, presenterar Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap i Uppsala, årets mottagare av det prestigefyllda skytteanska priset i statskunskap. I sina gemensamma arbeten Sacred and Secular och Rising Tide har de amerikanska samhällsvetarna Ronald Inglehart och Pippa Norris bidragit till att nyansera några vitt spridda föreställningar om samhälle och religion, däribland följande tre missvisande uppfattningar:

1)  ”Vi går mot en allt mer sekulariserad värld, där religiös tro ersätts av tilltro till vetenskap och teknik. – I själva verket, påpekar Inglehart och Norris, är väldens befolkning mer religiös än någonsin, bland annat därför att de länder där religionen är stark har högre födelsetal än det sekulariserade Europa. 2) ”Kapitalistisk utveckling gynnas av protestantisk etik”. – Men Webers teori om kapitalismens uppkomst stämmer inte längre på dagens kapitalism, framhåller pristagarna. I själva verket utmärks protestantiska länder numera av en förhållandevis låg arbetsmoral och större fokus på självförverkligande, livskvalitet och fritid. 3) ”Det finns en djup klyfta mellan den demokratiskt sinnade kristna kultursfären och den auktoritärt sinnade muslimska kultursfären”. – Det finns visserligen en klyfta mellan dagens islam och kristendom, men den rör synen på jämställdhet och sexuell livsstil snarare än demokratiska ideal, som har påfallande starkt stöd bland både muslimer och kristna, menar Inglehart och Norris.

De skytteanska pristagarna Inglehart och Norris ger över huvud taget en mer optimistisk bild av världens tillstånd och möjligheterna för växande tolerans och öppenhet. Ekonomisk tillväxt i fattiga länder leder inte bara till större materiellt välstånd utan också till en starkare medborgarkultur, i vart fall om tillväxtens frukter fördelas någorlunda jämt. När människor slipper oroa sig för sin omedelbara överlevnad upplever de större ”existentiell trygghet” och tenderar att bli mer toleranta, miljöengagerade och inriktade på gemensamma, immateriella (inklusive religiösa) värden.

Man bör akta sig för deterministiska synsätt där den materiella samhällsutvecklingen ses som bestämmande för den kulturella och andliga. Det påpekar även Bennich-Björkman på ett diplomatiskt vis i sin understreckare. Men i ett diskussionsklimat som präglas av mer eller mindre välgrundade domedagsprofetior om hotande kulturkrig och miljökatastrofer känns det som en frisk fläkt att höra om Ingleharts och Norris nyanserade och empiriskt grundade resonemang om några centrala samhälls- och kulturfrågor.

Charlotta Levay 2011-04-09

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: