Zollitsch: Memorandum-dialog med realistiska förväntningar

Med anledning av de tyskspråkiga teologernas upprop Memorandum, som offentliggjordes i början av februari, gick ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, på onsdagskvällen, den 13 april, i Bonn ut i en intervju och varnade för överdrivna förväntningar på den dialogprocess om kyrkans framtid som Memorandum gett upphov till. ”Naturligtvis måste det vara tillåtet att tänka fritt kring dessa frågor, men man måste samtidigt ha klart för sig att svaren på de framförda reformkraven måste stå i överensstämmelse med uppenbarelsen och med kyrkans lära”. Bara så kan vi bevaras i vår tros sanning och i gemenskapen med världskyrkan”, sade Zollitsch i intervjun.

”Det är inte precis till någon hjälp”, fortsatte Zollitsch, ”det som nu sker, att det framförs en mängd olika krav och postulat om saker som man vill ändra på, som om det vore fråga om att haka av det ena efter det andra problemet på någon sorts önskelista.”

I samband med sitt plenarmöte i mitten av mars initierade de katolska biskoparna i Tyskland en inomkyrklig dialogprocess som svar på teologernas Memorandum. Processen är bland annat tänkt att genomföras runt om i de tyska stiften i anslutning till femtioårsjubileet nästa år av öppnandet av Andra Vatikankonciliet (1962–1965). I onsdagskvällens intervju framhävde ärkebiskop Zollitsch att de tyska biskoparna förstår den påbörjade dialogprocessen som ”ett andligt samtal, inte som en reparation av kyrkan där man skruvar och mekar för att få kyrkan i bättre skick.”

I centrum av processen står problemet ”hur frågan om Gud kan väckas till liv i vårt samhälle och hur det kristna svaret på den frågan kan formuleras och, framför allt, levas.” Både förslag till nya reformer och värnandet om hittillsvarande praxis måste i första hand bedömas utifrån hur de kommer till rätta med denna centrala frågeställning.

Kyrkan är varken ett självändamål eller en intresseorganisation. Hon har sin grund i Gud och det måste synas tydligt. I vår tid har kyrkan tyvärr själv bidragit till att hon kommit att betraktas som en organisation bland andra. Kyrkan behöver idag istället, sade Zollitsch, bli missionsinriktad och återigen upplevas som en plats för sanningen.

Kathpress 2011-04-14

Läs mer om Memorandum-uppropet här och här.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: