Abortfrågan åter aktuell – omvärderad på sekulär grund

Dagens Nyheters debattsida lägger idag, söndag den 17 april, filosoferna Nicolas Espinoza och Martin Peterson vid Stockholms universitet fram argument för en förutsättningslös omvärdering av den svenska abortlagen från 1975. Enligt den beslutar kvinnan ensam om abort fram till och med graviditetsvecka 18. Hon behöver ej uppge skäl och kan inte nekas abort. Drygt 37 000 sådana aborter utfördes 2009.

Författarna menar att de argument som en gång ledde till den nuvarande lagstiftningen inte är hållbara – särskilt att kvinnans rätt till sin egen kropp skulle vara överordnad fostrets rätt till sin existens. Kvinnorörelsens dåtida argument för fri abort skulle inte längre vara giltiga, på samma sätt som inte heller religiöst färgade opinionsbildares argument mot fri abort anses giltiga av artikelförfattarna. De båda debattörerna menar att frågan aldrig kan lösas en gång för alla. En förutsättningslös modernisering skulle dock enligt författarna nu krävas i en omvärld som förändrats kraftigt under de 35 år som gått sedan lagen infördes.

Debattartikeln bygger på ett resonemang hur man idag tillskriver kommande generationer moralisk vikt i klimatfrågan. Då bör även kommande generationer tillskrivas vikt i diskussionerna om abort. Den individuella kvinnans intressen kan inte heller under alla omständigheter anses vara överordnade fostrets. En enskild individs rätt (kvinnans rätt) i en omvärld präglad av motstridiga ntressen och av begränsade (gemensamma) resurser måste kunna värderas. Någon sådan diskussion skedde aldrig innan lagen infördes.

Man har tidigare också sett rätten till fri abort som ett ”antingen–eller”. Författarna närmar sig däremot frågan om det inte finns fall där ett avbrytande av en graviditet (abort) förvisso är kvinnans ansvar, men inget som samhället därför är skyldigt att bistå henne med. Det skulle inte vara sjukvårdens skyldighet att tillhandahålla personal och resurser för att avbryta graviditeten i dessa fall. Aborter skulle även för den gruppen fortsättningsvis kunna ske med beaktande av den reproduktiva hälsan och med bibehållen medicinsk säkerhet.

Abortproblematiken är förvisso komplex. Under många år har detta varit en icke-fråga i det offentliga samtalet, trots det mycket stora antalet legala aborter. Kan vi måhända se en begynnande och mer nyanserad debatt i dessa mycket svåra frågor, där stelnade positioner under 35 år i praktiken har omöjliggjort genuina diskussioner?

Bengt Säfsten

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: