Johannes Paulus II saligförklarad idag

Rapport direkt av Olle Brandt, på plats i Rom:

“Johannes Paulus II är salig för sin starka, generösa och apostoliska tro.” Det sade hans efterträdare och medarbetare under 23 år, den nuvarande påven Benedictus XVI, när han på söndagsförmiddagen saligförklarade den förre påven Karol Wojtyla under en mässa på Petersplatsen i Vatikanen inför hundratusentals människor i strålande vårsol. Det är unikt i modern tid att en påve saligförklaras så snart efter sin bortgång, bara sex år.

Själva saligförklaringsriten genomfördes i början av mässan genom att påvens vikarie för stiftet Rom kardinal Agostino Vallini formellt bad påven att saligförklara Johannes Paulus II och genom att Benedictus XVI svarade med den latinska formel som förkunnar att han kan vördas som salig. Hans liturgiska firningsdag kommer att vara den 22 oktober, årsdagen av hans val till påve år 1978. Saligförklaringen mottogs av jubel, applåder och viftande flaggor, särskilt polska.

Mässan på Petersplatsen koncelebrerades bland annat av den förre påvens sekreterare Stanislaw Dziwisz, numera kardinal och ärkebiskop av Krakow. En relik av Johannes Paulus II bars fram av den franska nunna, syster Marie Simon-Pierre, vars oförklarliga tillfrisknande tillskrivits den avlidne påvens förbön, tillsammans med systrer Tobiana, en polsk nunna som skötte den förre påvens hushåll under 27 år. Andra stater företräddes denna gång främst av sina ambassadörer, medan det var fler statschefer som samlades till begravningen av Johannes Paulus II år 2005, vilket är naturligt: en historisk ledares begravning angår alla, medan en saligförklaring i huvudsak rör dem som är intresserade av kristen tro. (Den svenska regeringen företräddes dock av både civilminister Stefan Attefall och Sveriges Vatikan-ambassadör Ulla Gudmundson.)

I sin predikan citerade den nuvarande påven Johannes Paulus II:s testamente, där han tackar den Helige Ande för det Andra Vatikankonciliet (1962-1965), där han själv var med. ”Jag är övertygad om att nya generationer kommer att kunna ösa ur konciliets rikedom,” skrev den förre påven. ”Som biskop var jag med på konciliet från den första till den sista dagen, och jag vill överlämna detta stora arv till alla dem som i framtiden skall kallas att förverkliga det.”

Benedictus XVI påminde om att Johannes Paulus II inledde sitt pontifikat med att uppmana den moderna världen att öppna alla dörrar för Kristus. Han sade att den förre påven återgav kristendomen dess roll som bärare av människors hopp, som under 1900-talet hade övertagits av marxism och framstegsideologi. Slutligen tackade han Gud för att själv ha fått stå den förre påven nära under 23 år som prefekt för Troskongregationen. Johannes Paulus II hjälpte honom med ”sitt andliga djup och sina rika intuitioner”. Allra sist lade påven till några improviserade ord: ”Han har ofta välsignat oss här på torget från påvepalatset. Nu ber vi honom: Helige Fader, välsigna oss!”

Hundratusentals människor hade i dag kommit till Rom för saligförklaringen och alla fick inte plats på Petersplatsen och dess paradgata Via della Conciliazione, som tillsammans inte rymmer mer än högst 250.000 personer. Alla sidorgator var avspärrade, och andra grupper fick nöja sig med att följa ceremonin på stora tv-skärmar på andra torg i staden och på Circus Maximus. Organisatörerna väntade sig en miljon deltagare på saligförklaringen, men när detta skrivs strax efter saligförklaringens avslutning är det ännu inte klart om de räknat rätt. Det höga deltagarantalet var inte unikt; man kan jämföra med andra populära helgonförklaringar som Padre Pio (2002) och Moder Teresa (2003). Troligen samlades fler till världsungdomsdagen i Rom i augusti 2000, som tros ha samlat två miljoner, och ännu fler till världsungdomsdagen i Manila 1995 då det talas om fem miljoner. Men det unika i vad som skedde på Petersplatsen i dag, den 1 maj, låg inte i antalet deltagare, utan i att en påve i modern tid saligförklaras med rekordfart.

Olle Brandt 2011-05-01

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: