Humanioras frånvaro i utbildningssatsning

SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle) lanserar på DN debatt i dag, onsdag den 11 maj, ett forskningsprogram avsett att stärka Sverige som ”kunskapsnation” på den konkurrensutsatta globala marknaden. Målsättningen är att säkerställa ekonomisk tillväxt. Diagnosen är att det svenska utbildningssystemet har allvarliga brister och konkurrenskraften är därför hotad. Satsningen verkar lovvärd i synnerhet när SNS utbildningskommission motiverar initiativet med att ”utbildning av hög kvalitet kan ge individen lägre sannolikhet att hamna i brottslighet, högre målmedvetenhet och ett större ansvarstagande kring hälsa och föräldraskap.”

Två synpunkter tål dock att framföras. För det första saknas en representant för humanvetenskaper som historia, filosofi och religion bland de elva experterna i utbildningskommissionen. (Inger Enkvist, professor i språk och litteratur vid Lunds universitet ingår förvisso i kommissionen.) Debattinlägget och sammansättningen i kommissionen framhäver naturvetenskap och ekonomiska färdigheter. Detta torde vara en begränsning redan ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv, eftersom historia, filosofi och religion tvivelsutan har en stor betydelse i de flesta länder i världen. Medvetenhet om och kunskap i dessa områden är i alla fall relevant för dem man gör affärer med. För det andra vilar utbildningssatsningen på det outtalade antagandet att ekonomisk tillväxt gör människor lyckligare. Det finns studier som visar att så inte är fallet. Andra faktorer generar också upplevelsen av ett lyckligt liv. Till exempel att ha en världsbild och en livsåskådning som öser ur filosofins och religionens källor.

Fredrik Heiding 2011-05-11

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: