”Vem avgör?” – En replik till Lena Andersson

I sin kolumn i Dagens Nyheter den 7 maj vill Lena Andersson egentligen diskutera de rättsliga aspekterna av USA:s insats mot Usama Bin Laden. Men läsaren får snabbt intrycket att detta resonemang inte är så centralt. Istället trasslar hon in sig i en absurd historisk jämförelse när hon hävdar att Bin Laden och påven (!) sitter i samma båt: båda är på sitt sätt massmördare. Det vill säga, Andersson återfaller i sin ständiga trosbekännelse: all religion är ond och måsta avskaffas.

Den fråga hon ställer är ”Vem avgör?”. Ja, vem avgör om ett liv är värdefullt eller inte, vem avgör om och när man får döda en människa? Kopplat till abortfrågan, som hon själv tar upp för att styrka sin tes, blir det hur tydligt som helst. Gällande praxis i exempelvis Sverige har i själva verket öppnat ”oanade möjligheter”. De tiotusentals barn som här varje år dödas i moderlivet bedöms inte vara värda att leva och bevärdigas ingen rättslig ”process”.

Att förespråka att rättsstatliga normer ska gälla också för terrorledare, samtidigt som man hävdar en oinskränkt rätt till abort, ter sig dock minst sagt motsägelsefullt och är föga övertygande. ”Vem avgör?” Borde inte frågan om en människas värde avgöras av något mer oberoende än ögonblickets lynne eller tidsandan (vilken den än må vara)? Jag instämmer i att rättstatens principer inte uppstår av sig själva. Men varifrån kommer de?

Om det finns någon som försvarar livet så är det katolska kyrkan och påven. Att resonera som Lena Andersson innebär att vända upp och ned på kyrkans intention, faktiska förkunnelse och insatser. Att Andersson om och om igen hävdar religionens, och i synnerhet påvens, förment förödande roll, innebär inte att det därigenom blir sant.

”Vem avgör?” Den centrala frågan vore verkligen viktig att diskutera seriöst när det gäller en människas värde – också den oföddas.

Dominik Terstriep 2011-05-15

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: