Svenskkyrklig statistik

Ny statistik för år 2010 har just kommit från Svenska kyrkan. Ur denna kan man ta fram några intressanta fakta och urskilja några trender. Det mest slående är kanske att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan minskade med 8 % under förra året – från omkring 5,0 miljoner totalt under 2009 till omkring 4,6 miljoner totalt under 2010. I absoluta siffror hamnar man på ett deltagande på någonstans runt 90 000 varje söndag i Svenska kyrkan (att jämföras med cirka 25 000 i den katolska kyrkan i Sverige). Det innebär att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan ganska precis har halverats sedan 1990, då man började föra statistik över detta.

Andelen människor i Sverige som är med i Svenska kyrkan har minskat med omkring 1,3 % per år sedan år 2000, så också förra året. Exakt 70,0 % av Sveriges befolkning är numera medlemmar. Det innebär alltså att snart endast två tredjedelar av Sveriges befolkning är medlemmar, samt att med nuvarande utveckling omkring hälften av landets befolkning kommer att vara det år 2025.

Man kan vidare se ett intressant samband mellan konfirmation och dop: andelen döpta följer andelen konfirmerade med ganska precis 17 års fördröjning. Detta är knappast överraskande, givet att det borde finnas ett starkt samband mellan att konfirmeras och att senare låta döpa sina barn (vilket ju bör ske med just omkring 15 års mellanrum). Ännu i mitten av 80-talet låg andelen konfirmander av Sveriges befolkning på omkring 70 % (69,0 % år 1985); vid millenieskiftet var andelen döpta runt 70 % (70,1 % år 2002). Under 90-talet minskade dock konfirmandernas andel av 15-åringarna snabbt, något som åtföljdes av minskande andel dop under 2000-talets första decennium. I mitten av 90-talet var andelen konfirmander omkring 50 % (53,2 % år 1994); idag är andelen döpta barn i Svenska kyrkan omkring 50 % (53,7 % år 2010) av befolkningen. Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).

För att jämföra medlemstalen med den katolska kyrkan i Sverige kan man säga att Svenska kyrkan varje år minskar med nästan lika många medlemmar som katolska kyrkan i Sverige har totalt. Fast det sker ju utifrån ett medlemsantal på 6,5 miljoner medlemmar – en storleksordning som inget annat samfund i Sverige kan mäta sig med. En avgörande fråga för Svenska kyrkan torde dock vara hur den snabbt sjunkande trenden för söndagsgudstjänsten kan vändas.

Erik Åkerlund 2011-05-19

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: