Kina stramar åt tyglarna

Under svåra förhållanden firade de katolska kristna i Kina på tisdagen den 24 maj Mariahögtiden ”Maria de kristnas hjälp”. Med anledning av festen ”vår kära Fru av Sheshans fest”, som den kyrkliga firningsdagen i Mittens rike kallas, vallfärdar troende till pilgrimsorten Sheshan utanför Shanghai, för att be Maria om förbön – under de kinesiska myndigheternas vakande öga, vilka redan under de senaste dagarna har låtit gripa åtskilliga av företrädarna för den Romtrogna underjordiska kyrkan för att förhindra vallfärden. Även tidigare år har många pilgrimer avvisats av myndigheterna. Enligt hjälporganisationen för förföljda kristna, Open Doors, har den regimtrogna kontrollen av kristna i Kina tilltagit som följd av omvälvningarna i Arabvärlden. Den kinesiska regimen har under senare tid ”stramat åt tyglarna”, säger Open Door-medarbetaren Daniel Ottenberg till Kölner Domradio och exemplifierar:

”Tänk exempelvis på den protestantiska kyrkan i Peking, som av sin hyresvärd blev tillsagd: ni kan inte stanna kvar här. Och nu står kyrkan med över 1 000 medlemmar bara på gatan, där de dessutom hänvisar till religionsfriheten i författningen för att bekänna sin tro. För närvarande är den kinesiska regimen mycket rädd för folksamlingar på gatorna och man stoppade gudstjänsten. Vi har sedan dess varje vecka fått rapporter om kristna som gripits; de flesta friges efter ett par dagar, men det är en sorts maktdemonstration.”

Open Doors – liksom även många kinesiska kyrkliga företrädare – förklarar den hårdnande pressen inför Mariafesten med påven Benedictus XVI:s böneuppmaning förra veckan. Påven, som själv utsett den 24 maj till världsböndag för kyrkan i Kina, uppmanade till solidaritet med kyrkan i Kina och påminde den kinesiska kyrkan dessutom om enheten med Rom. Det kinesiska utrikesdepartementet reagerade omedelbart:

”Det kom omedelbart ett ställningstagande, att religionsfriheten i Kina är helt fantastisk, vilket man på goda grunder kan betvivla. Och därför skulle jag vilja säga: Ja, detta är en reaktion på påvens tal.”

Vatikanradion 2011-05-24

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: