Svenskkyrklig statistik – några tillägg

Med anledning av några kommentarer kring bloggposten om svenskkyrklig statistik häromdagen kan kanske några tillägg vara på sin plats.

En ljuspunkt i statistiken för 2010, som inte uppmärksammades i förra bloggposten, är att nedgången i andelen konfirmerade av alla 15-åringar hejdats. Även om antalet konfirmerade gått ned har denna minskning precis motsvarat minskningen i antalet 15-åringar totalt (antal födda barn minskade snabbt under mitten av 90-talet). I och med att andelen 15-åringar som är medlemmar i Svenska kyrkan dessutom sjunker, stiger till och med andelen 15-åringar i Svenska kyrkan som låter konfirmera sig (från 39,8 procent av alla tillhöriga 15-åringar 2009 till 40,6 procent av alla tillhöriga 15-åringar 2010). Tidigare har andelen 15-åringar som låter konfirmera sig minskat varje år sedan 1993, såväl i förhållande till alla 15-åringar som till tillhöriga 15-åringar. Här ses alltså ett positivt trendbrott!

Vad gäller den ökning av antalet barn i söndagsskola som rapporterats i flera media är dock värdet av den informationen mer tveksamt. Antalet barn i söndagsskola ökar visserligen, men antalet barn i såväl barntimmar som i kyrkans förskola minskar, dessutom betydligt mer än vad söndagsskolan ökar. Totalt sett ökade deltagandet i den regelbundna verksamheten något förra året, medan besöken i öppen verksamhet minskade. Det är svårt att dra några slutsatser ur detta.

Erik Åkerlund 2011-05-26

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: