arkiv

Månadsarkiv: juni 2011

Ordföranden för organisationen för de regeringstrogna katolikerna i Kina (den så kallade Patriotiska katolska föreningen), biskop Johannes Fang Xingyao, genomförde i dag, onsdag den 29 juni, en biskopsvigning utan påvens tillstånd. Den som vigdes är den 48-årige Paul Lei Shiyin, som är en av tio vice ordföranden i Patriotiska katolska föreningen. Vigningen betraktas av den katolska kyrkan som ett giltigt sakrament, men den strider mot kyrkorätten och leder till exkommunikation. Vid ceremonin i sydvästkinesiska Leshan deltog runt ett tusen personer, däribland representanter för regeringen i Peking.

Den katolska nyhetsbyrån UCANews meddelar att ytterligare sex katolska biskopar deltog i vigningen. Dessa sex biskopar hör alla till de biskopar som är erkända av Vatikanen. UCANews uppger också att den nyvigde biskopen har förklarat han varit i kontakt med Vatikanen för ett år sedan och besvarat en rad frågor från dem, och att ”man måste ta hänsyn till den lokala kyrkans behov och kan inte vänta hur länge som helst.”

Samtidigt hålls en annan biskopskandidat fängslad av den kinesiska polisen. Det rör sig om den 43-årige Joseph Sun Jigen, som utsetts till biskop i den nordkinesiska provinsen Hebei. Han är godkänd som biskopskandidat också av påven och han skulle ha biskopsvigts idag, onsdag, men har hindrats av polisen att delta i ceremonin genom att spärras in. Stiftet Handan protesterar på sin hemsida mot polisens ingripande. Myndigheterna har uppmanat stiftet att ta bort protesten från sin hemsida.

Kathpress 2011-06-29

Påven Benedictus XVI har välsignat den 37 meter höga statyn ”Kristus av Stilla havet”, som i dessa dagar reses vid kusten utanför Perus huvudstad Lima. Som Vatikanradion rapporterade på midsommardagen skickade påven ett meddelande till den peruanske kardinalen Juan Luis Cipriani, i vilket han bad om Kristi beskydd för alla invånare i Lima och hela Peru.

Den gigantiska statyn, som föreställer Kristus med utsträckta armar, har tillverkats i Brasilien och transporterats därifrån i delar till Peru. Där har den ställts upp på en höjd norr om huvudstaden Lima och den kommer att bli belyst och på så sätt vara synlig även kvälls- och nattetid. Den officiella invigningen av statyn sker idag, onsdag den 28 juni.

”Må alla människors kärlek till Gud och till medmänniskorna växa när de betraktar denna staty” sade påven i sitt meddelande. Statyn kan bli en sporre för alla dem som ”inspireras av Frälsarens ord och outtröttligt arbetar för uppbyggandet av ett mer rättvist och  solidariskt samhälle”, tillade påven.

Kathpress 2011-06-28

Sedan i går har konflikten mellan muslimer och koptiska kristna i Egypten återigen eskalerat. Online-tidningen ”Al Masry Al Youm” uppger i dag på midsommarafton att en koptisk kyrka i den egyptiska orten Bani Ahmed i går, den 23 juni, hotades av hundratals muslimska demonstranter. Somliga av demonstranterna var beväpnade och hotade att döda församlingsprästen, men ingen människa kom till skada.

Den kristna nyhetsbyrån AINA uppger att muslimerna hade retat upp sig på att myndigheterna gett tillstånd till att kyrkan fick renoveras. Först efter fem timmars hotfulla demonstrationer kom polisen till platsen och ingrep. Man eskorterade församlingsprästen till Minya, en stad sju kilometer längre bort.

Den koptiske ärkebiskopen Makarius i Minya har protesterat hos de egyptiska myndigheterna över polisens långsamma ingripande och han krävde ett slut på muslimernas hotfulla demonstrationer.

Kathpress 2011-06-24

Den tyske kardinalen Walter Kasper tillbakavisar nu spekulationerna om en hotande kyrkosplittring i Tyskland. Påståenden om en möjlig splittring inom den katolska kyrkan i Tyskland publicerades häromveckan i det tyska nyhetsmagasinet Focus. Focus hävdar också att vissa kretsar i Vatikanen har samlat uppgifter om en möjlig tysk kyrkosplittring i en inofficiell dossier. Walter Kasper, en ansedd kuriekardinal som under många år var chef för det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, uttalar sig om frågan i en artikel som ingår i tisdagens utgåva av Christ und Welt, en bilaga till den tyska veckotidskriften Die Zeit. Kasper betecknar det hela som ”ett grundlöst rykte om sammansvärjning” och som ”en kombination av separata och orimligt uppblåsta uppgifter som tillsammans blivit ett luftslott.”

”Jag får intrycket av att misstron mot kyrkan sprids medvetet och att en splittring rentav provoceras fram”, menar kardinalen som en förklaring till de motiv som upphovsmännen bakom de grundlösa ryktena om en sammansvärjningsteori kan ha. Den i München baserade tidskriften Focus gjorde under pingsthelgen gällande att det finns en ”inofficiell dossier” i Vatikanen. Denna dossier sägs beskriva hur en splittring av den katolska kyrkan i Tyskland framkallas av romkritiska strömningar bland tyska katoliker. Bakom dessa romkritiska strömningar står, menar man, vissa bestämda katolska personer och grupper i Tyskland, nämligen några enskilda tyska biskopar, vissa framträdande katolska politiker, samt delar av Jesuitorden.

Enligt den granskning av uppgifterna som Christ und Welt publicerar i sin utgåva tisdagen den 21 juni bygger påståendena ursprungligen på ett blogginlägg från den vanligtvis välinformerade Vatikankännaren Andrea Tornielli, som skriver för den italienska tidningen La Stampa. Redan den 8 juni skrev Tornielli på sin blogg att somliga kretsar i Vatikanen förmodar att reformivriga krafter inom den tyska katolicismen bedriver en organiserad romkritisk kampanj inför påvens besök i Tyskland i september.

Kardinal Walter Kasper hävdar dock i sitt uttalande i Christ und Welt att det inte existerar någon sådan centralstyrd antiromersk kampanj bland tyska katoliker i syfte att splittra kyrkan. De uttalanden och aktioner som den föregivna dossiern uppges referera till, exempelvis ett öppet brev skrivet av katolska politiker och uppropet Memorandum av ett stort antal teologer från februari månad, utgör enskilda initiativ, men de utgör inte en serie centralt samordnade aktioner, menar kardinal Kasper. Dessutom kan, enligt Christ und Welt, Kasper heller inte tänka sig att det finns några kretsar inom Vatikanen som på något sätt försöker driva på detta händelseförlopp: ”Vem skulle det i så fall vara? Jag kan inte komma på någon här i Vatikanen som skulle göra något sådant.”

Kardinal Kasper pekar i sitt uttalande på det stora intresse som påvebesöket i Tyskland i september redan nu väcker bland de tyska katolikerna. ”Det finns en stor, hittills mestadels tigande majoritet av katoliker, som visserligen ställer sig kritiska till ett och annat, men som samtidigt helt enkelt vill vara katoliker och som är trötta på röster från olika håll som ständigt håller på och kritiserar kyrkan”, säger Kasper.

Kathpress 2011-06-21

Jesuitordens universitet i Rom, Gregoriana, kommer i februari nästa år att hålla en internationell kongress om hur man kan förhindra sexövergrepp på barn inom den katolska kyrkan. Från den 6 till den 9 februari 2012 kommer experter från olika håll i världen inom såväl de psykologiska, teologiska och juridiska disciplinerna att föreläsa och diskutera problemen med pedofilövergrepp. Dessutom inbjuds runt 200 biskopar och andra på ledande befattningar inom kyrkan runt om i världen att delta, för att de ska få en bättre kompetens kring dessa frågor. En betydande del av kongressen ägnas åt vad man kan lära sig av de erfarenheter som finns av att hjälpa dem som utsatts för övergrepp.

Konferensen leds av Gregorianauniversitetets vice-rektor, den tyske jesuiten Hans Zollner, som själv är professor i psykologi. Bland deltagarna finns bland andra kardinalen av München, ärkebiskop Reinhard Marx, vars stift har beslutat att ge ett betydande ekonomiskt bidrag och därmed göra det möjligt att genomföra kongressen.

I samband med kongressen ska man också börja bygga upp en internetportal, där personer som är verksamma i kyrklig tjänst ska kunna hämta information och råd om hur man bör hantera fall av pedofilövergrepp och hur man kan förhindra sådana övergrepp sker. Portalen ska bli ett så kallat E-learning-Center och den ska byggas upp i samverkan med forskare vid universitetssjukhuset i den tyska staden Ulm.

Kathpress 2011-06-19

Jordfästningen av författaren och litteraturkritikern Birgitta Trotzig ägde rum i Lunds domkyrka i går, fredag den 17 juni. I mitten av 1950-talet upptogs hon i den katolska kyrkans gemenskap. Från 1993 innehade hon stol nr 6 i Svenska Akademien. Sitt genombrott som författare fick hon med romanen De utsatta, 1957. I nr 4 av Signum, som utkommer den 27 juni, tecknas Trotzigs porträtt och författarskap av Elisabeth Stenborg.

Omkring två hundra personer hade samlats i Lunds domkyrka för rekviemmässan, varav flera ledamöter av Svenska Akademien däribland Horace Engdahl, Peter Englund och Kristina Lugn. Rekviemmässan firades av Anders Piltz, katolsk präst tillhörande Dominikanorden. I sitt griftetal uppehöll sig Anders Piltz vid språkets betydelse för Trotzig och den skapande process som skrivandet innebar för henne. Griftetalet kretsade också kring hennes syn på kristendomen och lidandet i världen. Kristi passionshistoria blev för henne ett adekvat språk för världens nöd. Evangeliet är att ingen människa är bortglömd, tack vare Guds människoblivande och Kristi lidande. Guds moder Maria var för Trotzig också den smärtorika modern, modern för alla Guds barn.

Birgitta Trotzig berörde döden och uppståndelsen i sina prosadikter Bilder från 1954. Här följer ett litet axplock ur dessa dikter. En tavla: ”Träden har mörka blad, som bereder en klar, fuktig skugga. Djupt inne i trädgården vilar en kvinna, hennes kropp är varm och naken och skär. Hennes ansikte är en frukt med safirögon. Hennes spenar doftar av honung. Himlen är blå som emalj; hennes naglar är vita och sköra, de liknar porslinsskärvor.” Ur Förvandlingen som anspelar på Kristi kropp, nattvarden och uppståndelsen: ”Hans kropp är kött och blod och förintas i kött och blod; hans kropp är hans kärlek, i en låga skälvande och omvärvande och uppslukande är den hans kropp, som är brödet i deras inälvor, vinet i deras ådror. Naken och skälvande, nästan undflyende, är hans uppståndelse: varför ser de mot himlen? Den åter offrade vistas i dem.”

Fredrik Heiding 2011-06-18

Påven Benedictus XVI besöker i september Tyskland, sitt tidigare hemland. Programmet för besöket börjar nu ta form, och i dag meddelade den tyska biskopskonferensens sekreterare, jesuitpater Hans Langendörfer, att påven kommer att fira mässan i Berlins olympiastadion torsdagen den 22 september, som är första dagen av hans besök i Tyskland.

Valet av olympiastadion som plats för påvens stora offentliga mässa i den tyska huvudstaden har bland annat gjorts eftersom en stor del av olympiaanläggningen är försedd med tak, vilket gör att den är lämplig även om det skulle bli regnväder. Enligt uppgifter från ärkestiftet Berlin har hittills 50 000 personer anmält sitt intresse att delta i mässan med påven i Berlin.

Från början hade man planerat att mässan skulle äga rum i parken utanför slottet Charlottenburg, men den parken är inte tillräckligt stor för att ge plats åt alla som vill delta. Olympiastadion har 74 400 sittplatser.  Den förre påven, Johannes Paulus II, firade 1996 en mässa på samma plats och då deltog 90 000 personer i gudstjänsten.

Påvens resa till Tyskland står under mottot ”Där Gud är närvarande, där finns framtid.” Mer information om resan finns här på den officiella hemsidan för resan.

Kathpress 2011-06-15