Franskt nej till forskning på mänskliga embryon

Franskt nej till forskning på mänskliga embryon

Den franska nationalförsamlingen håller fast vid sitt principiella motstånd mot forskning på mänskliga embryon och embryonala stamceller. På tisdagen den 31 maj röstade nationalförsamlingens deputerade ner senatens krav på liberalisering av embryonalforskningen. Det principiella förbudet ger endast undantag i några avgränsade fall.

Av de deputerade röstade 280 för bioetiska lagförslaget med det principiella förbudet, 217 röstade emot. Den katolska kyrkan har kraftigt kritiserat senatens önskade liberaliseringsförslag.

Men nu måste senaten ändå behandla det bioetiska lagförslaget. Om senatorerna står fast vid sin åsikt så måste en rådgivande medlingsprocess inledas. Uppnås inte enighet kan nationalförsamlingen genomdriva lagen genom en andra omröstning.

De deputerade röstade dessutom för att endast tillåta preimplanatorisk fosterdiagnostik (PID) i mycket begränsade undantagsfall. Även här hade senatorerna krävt liberalare lösningar och därigenom också stött på stort motstånd från den katolska kyrkan.

Dessutom ska enligt bioetiklagen surrogatmödraskap och anonym spermadonation även i fortsättningen vara förbjudna. Nationalförsamlingens ledamöter avvisade också det ursprungliga planerna på att en kvinna även efter sin partners död skulle kunna få plantera in nedfrusna embryon.

Nationalförsamlingen avvisade även senatens förslag om att liberalisera konstgjord befruktning. Den ska enligt nationalförsamlingens önskan vara förbehållen par som är barnlösa av medicinska skäl.

Kathpress 2011-06-01

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: