Kina: Biskopar fängslade, ny olaglig biskopsvigning på torsdag

I Kina planerar uppenbarligen den regimtrogna officiella delen av den katolska kyrkan att genomföra en ny biskopsvigning utan påvens tillstånd, i strid mot kyrkolagen. Den katolska nyhetsbyrån Ucanews meddelar att man i den centralkinesiska provinsen Hebei, i staden Wuhan, nu förbereder att på torsdag den 9 juni biskopsviga den 50-årige regeringstrogne prästen Joseph Shen. Präster och biskopar som tillhör den underjordiska och påvetrogna delen av kyrkan har utsatts för starka påtryckningar från de kinesiska myndigheterna att delta vid ceremonin nästa torsdag. Kyrkliga källor uppger att Shen, som blev prästvigd 1988, dessutom själv inte vill bli vigd till biskop.

Stiftet Wuhan har ingen biskop sedan 2007, då föregångaren Bernardine Dong Guangqing avled. Denne vigdes själv till biskop utan påvens tillstånd 1958, men erkändes i efterhand 1984 av påven Johannes Paulus II som rättmätig biskop av Wuhan.

I Kina beräknas det finnas runt 13 miljoner katoliker. Relationerna mellan Vatikanen och regeringen i Peking är, efter en tid av töväder, nu återigen frostigare efter genomförandet av en kyrkorättsligt otillåten biskopsvigning i november förra året.

Nyligen kritiserade den katolske biskopen i Hongkong, John Tong, i skarpa ordalag bristen på religionsfrihet i Kina i ett tal han höll i samband med ett besök i Tyskland. Biskop Tong sade att minst två katolska biskopar och en katolsk präst för närvarande hålls fängslade av de kinesiska myndigheterna på okänd ort. Sammanlagt håller den kinesiska regimen för närvarande tio katolska biskopar och nästan 60 katolska präster i fängelse eller husarrest. En av prästerna från provinsen Hebei utsattes i början av året för svår tortyr.

Kathpress 2011-06-03

Mer information här och här.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: