Regimtrogna präster i Vietnams parlament

Sju vietnamesiska katolska präster har valts in i nationalförsamlingen eller provinsråd, vilket de hade ansökt om inför de allmänna valen den 22 maj. Det officiella valresultatet har nu offentliggjorts, och det säger att två präster valts in i parlamentet, och ytterligare fem på lokal provinsnivå. Kandidaturen för fader Phan Khac Tu i Ho Chi Minh City misslyckades dock, efter att han under valkampanjen uppgivit att han tillverkat bomber i en kyrka i Saigon under kriget i Vietnam. Katolikernas reaktioner på valresultatet har varit starka – både från lekfolk och ordensfolk. Katolska präster är enligt kyrkolagen förbjudna att inneha politiska poster, med tanke på åtskillnaden mellan kyrkan och stat, och många anser att prästerna genom sitt agerande allvarligt undergräver kyrkans trovärdighet.

På nationell nivå valdes fader Tran Manh Cuong, från stiftet Ban Me Thout, och fader Le Ngoc Hoan, från stiftet Bui Chu in i Vietnams nationalförsamling. Fem präster valdes dessutom in i lokala provinsråd: fader Do Quang Chi i Ho Chi Minh City och fader Phan Dinh Sonen i Can Tho, en stad i södra delen av landet. Dessutom finns fader Nguyen Van Vinh, fader Nguyen Van Hau och fader Hoang Tai Lan  i stiften Nha Trang, Ba Ria och Vinh, som behåller sina platser i Khanh Hoa, Ba Ria-Vung Tau och Quang Binh. Slutligen har ytterligare 20 präster blivit invalda på olika lägre regionala nivåer.

Dock invaldes inte alla prästerliga kandidater som ställt upp i valet. Fader Tran Van Qui i Hue misslyckades tack vare en stark oppositionskampanj som ordnades av lokala katoliker mot hans nominering. Men många tror att valresultatet hade förutbestämts av kommunistpartiet innan själva omröstningen, och att fader Qui var tvungen att ”ge vika” för några viktigare kommunister.

Nomineringen av präster i det senaste valet har väckt bitter debatt i Vietnam. Motståndarna påpekar att den kanoniska lagen – artikel 285-3 – förbjuder präster att inneha politiska uppdrag, utom i undantagsfall och med särskilda undantag som beviljas ​​av kyrkan.. I ett öppet brev till kyrkans ledare i Vietnam hävdar många präster, inklusive fader Nguyen Van Ly – en dissident som har tillbringat 15 år i fängelse – att anslutning till kommunistpartiet är att anse som en kriminell handling och han ber biskoparna om disciplinära åtgärder mot dessa präster.

Kontroversen har också tagits upp av kardinal Jean Baptiste Pham Minh Man, ärkebiskop i Ho Chi Minh City, som krävt blockering av kandidaturen för fader Tu. Denne präst är också, bland annat, vice ordförande i Kommittén för vietnamesiska katolikers solidaritet (CSVC), en regeringstrogen organisation som vill skapa en kyrka separerad från Rom. De kommunistiska ledarna motsatte sig ärkebiskopens beslut att förbjuda prästen från att fira sakramenten och organiserade ”spontana” demonstrationer. Men detta var inte tillräckligt för att blockera nomineringen. Dessutom fortsätter fader Tu att fira sakramenten oberoende av kardinalens förmaningar.

Av de mer än 2 800 vietnamesiska katolska prästerna har flera hundra anslutit sig till CSCV och de fortsätter att skapa problem och opposition inom kyrkan. Men ingen präst i Hanoi kandiderade i det senaste valet. I samtal med nyhetsbyrån AsiaNews om förekomsten av katolska präster inom det kommunistiska partiet, konstaterar fader Joseph Nguyen i ärkestiftet i Hanoi att det ”inte på något sätt förbättrar villkoren för kyrkan” eftersom de ”aldrig har upphävt sin röst mot regimens förtryck”. Tvärtom. När kränkningarna av religionsfriheten förvärras – exempelvis genom fysiska övergrepp mot präster som vågar utmana regimen – har prästerna som finns nära kommunistpartiet krävt strängare straff. Fader Joseph Tran tillägger: ​​”Prästernas närvaro i de kommunistiska organisationerna har djupt undergrävt förtroendet för kyrkan och effektiviteten i deras uppdrag”. Han säger att särskilt de unga katolikerna i landet uppfattar dessa prästers samverkan med regimen som en skandal.

Nguyen Thanh / AsiaNews 2011-06-03

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: