Internationell kyrklig kongress om pedofilövergrepp

Jesuitordens universitet i Rom, Gregoriana, kommer i februari nästa år att hålla en internationell kongress om hur man kan förhindra sexövergrepp på barn inom den katolska kyrkan. Från den 6 till den 9 februari 2012 kommer experter från olika håll i världen inom såväl de psykologiska, teologiska och juridiska disciplinerna att föreläsa och diskutera problemen med pedofilövergrepp. Dessutom inbjuds runt 200 biskopar och andra på ledande befattningar inom kyrkan runt om i världen att delta, för att de ska få en bättre kompetens kring dessa frågor. En betydande del av kongressen ägnas åt vad man kan lära sig av de erfarenheter som finns av att hjälpa dem som utsatts för övergrepp.

Konferensen leds av Gregorianauniversitetets vice-rektor, den tyske jesuiten Hans Zollner, som själv är professor i psykologi. Bland deltagarna finns bland andra kardinalen av München, ärkebiskop Reinhard Marx, vars stift har beslutat att ge ett betydande ekonomiskt bidrag och därmed göra det möjligt att genomföra kongressen.

I samband med kongressen ska man också börja bygga upp en internetportal, där personer som är verksamma i kyrklig tjänst ska kunna hämta information och råd om hur man bör hantera fall av pedofilövergrepp och hur man kan förhindra sådana övergrepp sker. Portalen ska bli ett så kallat E-learning-Center och den ska byggas upp i samverkan med forskare vid universitetssjukhuset i den tyska staden Ulm.

Kathpress 2011-06-19

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: