Polens EU-ordförandeskap i ekumenikens tecken

Med anledning av att Polen övertog EU-ordförandeskapet i går, fredag den 1 juli, kommer en ekumenisk gudstjänst att firas och en paneldebatt att hållas i Warzawa i morgon, söndag den 3 juli. Vid gudstjänsten i den evangelisk-lutherska kyrkan i Warzawa kommer representanter för det ungerska ekumeniska rådet för kristna trossamfund att symboliskt överlämna ordförandeskapet till Polen.
Efter gudstjänsten följer en paneldebatt på temat: ”Tillsammans för Europa”.

Bland deltagarna i paneldebatten märks: Gergely Pröhle, statssekreterare i det ungerska utrikesdepartementet; Tomasz Siemoniak, statssekreterare i det polska inrikesdepartementet; Markus Meckel, f.d. tysk minister; Henryk Paprocki, polsk-ortodox kyrkoherde; Ireneusz Lukas, ordförande för det polska ekumeniska rådet; Halina Radacz, diakon i den polska lutherska kyrkan. Rüdiger Noll, som är direktor för kommissionen ”Kyrka och samhälle” och tillförordnad generalsekreterare i den europeiska kyrko-konferensen (KEK), kommer att vara moderator.

Dessutom har en pilgrimsvandring från Ungern till Polen genomförts för att symboliskt uttrycka att EU-ordförandeskapet nu getts vidare.
Under pilgrimsvandringen, som avslutades den 30 juni, besökte fler än 1 000 pilgrimer vallfärdsorterna Kraków, Czestochowa och Stary Sacz.
”Med pilgrimsvandringen ville vi visa Europa, att vår gemenskap vilar på en andlig grund”, sade initiativtagaren och ordföranden för det ungerska parlamentet, Laszlo Köver. Några ungerska biskopar vandrade tillsammans med pilgrimerna, däribland Janos Szekely från ärkestiftet Esztergom-Budapest, och Jozsef Tamas från Alba Julia i det rumänska Transsylvanien, samt Antal Majnek från Mukatschewo i Ukraina.

Kathpress 2011-07-02

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: