arkiv

Arborelius

Dagens Nyheter publicerar idag, den 25 april, uppgifter om en icke-namngiven katolsk präst i Sverige som under årtionden haft ett sexuellt förhållande med en kvinna. Prästen uppges vidare ha gjort sig skyldig till en rad övergrepp på kvinnans två döttrar. En av döttrarna, som nu är i 60-årsåldern och vill förbli anonym, har lämnat dessa uppgifter till DN. Kvinnan som lämnat uppgifterna berättar att hon redan 1990 informerade stiftets dåvarande biskop, Hubertus Brandenburg, om saken utan att det ledde till några åtgärder från stiftets sida. Hon uppger också att hon år 2003 talat med stiftets nuvarande biskop, Anders Arborelius, om saken. Biskop Arborelius ska ha bemött henne med stor förståelse, men verkar inte ha vidtagit några vidare åtgärder. Prästen uppges ha pensionerats på 90-talet. Han är fortfarande i livet, men lever utomlands.

Biskop Anders Arborelius kommenterar nu på söndagsförmiddagen det tragiska fallet på stiftets hemsida. Av kommentaren framgår att biskopen befunnit sig i en situation som gjort det mycket svårt för honom att agera i fallet. Biskopen har nämligen haft själavårdande kontakt med modern till offret, vilket gjort att han varit bunden av tystnadsplikt. Biskopens uttalande lyder så här: ”I vårt stifts namn beklagar jag att vi inte har hanterat detta fall på ett riktigt sätt. Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia. Svårigheten för mig är att jag har haft en själavårdande kontakt med modern till offret och därför inte själv kan uttala mig. Den utpekade förövaren har inte haft någon anställning i vårt stift sedan mitten av 90-talet. Jag ber ännu en gång offret om förlåtelse för min försumlighet.”

Hör och läs också Sveriges Radios intervju med biskop Arborelius.

Ulf Jonsson 2010-04-25

Nu i dagarna är de katolska biskoparna från Norden i Rom på sitt så kallade ad limina-besök hos påven Benedictus XVI. Från Sverige deltar biskop Anders Arborelius från Stockholms katolska stift.

Idag vid lunchtid höll påven sitt tal till de församlade nordiska biskoparna. I talet framhöll han bland annat familjens betydelse och han nämnde uttryckligen sommarens kommande familjekongress i Jönköping. Även Newmaninstitutet i Uppsala fick ett uppskattande  omnämnande i påvens tal. Hela talet finns publicerat på svenska här.

Ulf Jonsson 2010-03-25

Måndagen den 30 november skrivs ett litet stycke ny svensk katolsk kyrkohistoria. Då invigs nämligen Stockholms katolska stifts nya prästseminarium. Sankt Sigfrids prästseminarium, som det heter, har flyttat från Stäket i Stockholms norra ytterområden och har nu fått nya lokaler i form av ett helt nybyggt hus inne i centrala Uppsala. Prästseminariets nya hus ligger i omedelbar anslutning till Newmaninstitutets lokaler på Trädgårdsgatan 14. Det blir alltså en kort gångväg för seminaristerna till Newmaninstitutet, där de gör en del av sin akademiska grundutbildning i filosofi och teologi.

Invigningen av det nya prästseminariet görs av stiftets biskop Anders Arborelius, och man börjar klockan 17 med att fira en mässa i den närbelägna St Lars kyrka. Därefter går man över till det nya huset och inviger det. Även den påvlige nuntien ärkebiskop Emil Paul Tscherrig deltar i invigningen.

Ulf Jonsson 2009-11-29

Nu kan det vara dags att sammanfatta de senaste dagarnas mediepådrag angående Jonas Gardells tvist med Vatikanen. Som bekant for han till Rom för att göra en tv-inspelning för Sveriges television men vägrades tillstånd att filma inne i Peterskyrkan. Han tog det personligt och ansåg sig förföljd av den katolska kyrkan. I ett uttalande i Sveriges radio beskrev han Vatikanens nej som ”jämförbart med en bannbulla”. Han beskyllde också biskop Anders Arborelius i Stockholm för att ha kontaktat Vatikanen för att hindra honom att få tillträde. Presschefen för Stockholms katolska stift Maria Hasselgren meddelade dock omgående att biskopen inte alls hade haft någon sådan kontakt med Vatikanen i denna fråga, varpå Gardell på sin personliga blogg anklagande Maria Hasselgren för att ljuga om saken, en anklagelse som Gardell inte har kunnat presentera några belägg för.

Sedan blev det tv-debatt om saken i SvT igår kväll, torsdagen den 19 november, som om frågan om Gardells tillstånd att filma i Peterskyrkan vore en viktig angelägenhet av allmänintresse. Gardell visade i tv-programmet upp ett plastkort som enligt honom själv var hans tillstånd att få filma i Peterskyrkan. Varför hade han då ändå blivit vägrad, och vad låg bakom detta?

Maria Hasselgren förklarade å sin sida att det överhuvudtaget inte ges några tillstånd för tv-inspelningar med kommentator eller programledare inne i Peterskyrkan. Det var alltså i enlighet med gängse gällande regler som Gardell förvägrats ett sådant tillstånd. Men tillståndet som Gardell visade upp i tv-rutan då, hur var det med det? Det visade sig efter att programmet sänts att plastkortet som Gardell visade upp i tv-rutan inte alls var något inspelningstillstånd utan en vanlig pressackreditering till en påveaudiens i audienshallen. Idag har Gardell själv på sin personliga blogg beklagat detta misstag med hänvisning till att det var hans filmproducent, Ulrika Nulty, som givit honom fel plastkort. Ikväll, fredagen den 20 november, har Ulrika Nulty gentemot tidningen Dagen dessutom förklarat att de enda bevis som man har på att man först fick ja till att filma i Peterskyrkan är muntliga. Några exakta citat eller namn på personer i Vatikanen som gett ett första löfte och sedan ett avslag kan hon inte uppge.

Gardells missnöjesförklaring gentemot den katolska kyrkan, uppbackad av ett massivt svensk medieuppbåd, tycks alltså vid närmare påseende knappast ens vara värt en storm i ett vattenglas. Gardell verkar aldrig ha haft något tillstånd som kunde tas ifrån honom, och han har heller inte utsatts för någon diskriminering från Vatikanens sida. Men han var sårad över att inte få filma så som han själv ville och så gjorde han en stor sak av en ren bagatell. Gardell såg det som att han – en framstående teolog och hedersdoktor, som han beskrev sig själv i en intervju med Sveriges radio – hade utsatts för ett övergrepp från en inskränkt och maktlysten kyrka. Han fick också snabbt medhåll i debatten: en Expressenjournalist drog upp alla de vanliga anklagelserna mot den katolska kyrkan som cirkulerat i medierna under det senaste halvåret och utpekade kyrkan som fundamentalistisk.

Kunde nu detta ha hänt om Jonas Gardell istället hade blivit stoppad någon annanstans med sin önskan att få filma i känsliga offentliga miljöer, låt oss säga i Buckingham Palace eller Louvren? Nej, naturligtvis inte. Men den katolska kyrkan är en skottavla som man enklare kan vinna poäng på. Tycktes det i varje fall till en början. Fast riktigt så lyckat blev det väl till slut ändå inte denna gång.

För ytterligare information se Stockholms katolska stifts hemsida.

Per Beskow 2009-11-20

I Svenska massmedier cirkulerar just nu (bland annat via  Sveriges Radio och Aftonbladet) påståenden om att den svenske katolske biskopen Anders Arrborelius ska ha stoppat Jonas Gardell från att filma i Peterskyrkan i Rom. De uppgifterna stämmer inte.

Jonas Gardell, som själv intervjuades om saken i SR:s ”Studio Ett” i eftermiddags, berättar att han håller på att göra en film för SvT och att han sedan tidigare erhållit tillåtelse från Vatikanen att filma i Peterskyrkan i Rom, men att detta tillstånd nu plötsligt dragits tillbaka. Gardell antar att tillståndet dragits in efter påtryckningar från biskop Anders Arborelius i Stockholm.
Signum har dock ikväll (onsdag 11/11 klockan 21.30) – förmedlat via biskopens pressekreterare – fått det bekräftat från biskop Anders Arborelius själv att han överhuvudtaget inte alls har haft några kontakter med Vatikanen i denna fråga. Man kan förstås spekulera i om kanske andra personer i Sverige kan ha kontaktat Vatikanen i ärendet, men det är inget som biskop Arborelius känner till.
Ulf Jonsson 2009-11-11