arkiv

Ban Ki-moon

På förmiddagen i dag, onsdagen den 12 oktober, besökte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon Uppsala för en ceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Uppsala gamla kyrkogård. Han togs emot av landshövding Peter Egardt och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg. Det var också fint för mig att, som den katolska kyrkans representant, kunna närvara vid detta högtidliga tillfälle. Några av Dag Hammarskjölds släktingar fanns också på plats.

Under minnesstunden hölls en tyst minut för att hedra Hammarskjöld och generalsekreterare Ban Ki-Moon lade ner en krans på hans grav. Ban Ki-Moon höll sedan ett tal, i vilket han lyfte fram Hammarskjölds förtjänster. En av dessa var att Hammarskjöld bidrog till att förändra synen på det ämbete som FN:s generalsekreterare har. Ban Ki-Moon berättade också hur han i sin ungdom skrivit ett brev till Hammarskjöld angående den politiska situationen i Ungern.

Talet kommer att läggas ut i dess helhet på Signumbloggen senare i kväll!

För mig var det påfallande hur sådant som var angeläget för Hammarskjöld sammanfaller med den katolska kyrkans värderingar och inriktning. Jag tänker på intresset för mystik, kampen för fred och rättvisa, samt strävan efter förståelse och samförstånd mellan olika religioner. Via Ban Ki-Moons förmedling framstod Hammarskjöld närmast som en bundsförvant, inte minst med tanke på att den förre svenske generalsekreteraren också hade religiösa värderingar. Ett citat ur Vägmärken, som Ban Ki-Moon påminde om var särskilt tilltalande: ”Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre skall du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala.” För egen del anar jag att det, hos Hammarskjöld, fanns en koppling mellan mystiken och engagemanget för de sociala och politiska frågorna. Hans inre resa var inte bara ett fritidsintresse, utan mystiken motiverade hans agerande och bidrog till att göra honom till en framstående diplomat.

Uppsala 2011-10-12

Philip Geister, jesuitpater och rektor för Newmaninstitutet, Uppsala

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fn-chefen-tackar-sverige

Mer än 30 000 ungdomar från hela Europa deltar just nu i Taize-rörelsens Europeiska ungdomsmöte. Mötet börjar idag, tisdagen den 28 december, och pågår fram till nyårsdagen. I år äger mötet rum i den holländska hamnstaden Rotterdam. Det är 33:e året i rad som Taize-rörelsen arrangerar ett sådant europeiskt ungdomsmöte kring nyår.

Mötet är ekumeniskt och öppet för ungdomar från olika kristna samfund. Deltagarna bor i familjer i Rotterdam, men även skolor, församlingar och idrottsanläggningar erbjuder övernattningsmöjligheter. Morgon, middag och kväll samlas man för gemensam bön. Däremellan finns tid för tankeutbyte och diskussioner i grupper kring olika teman, som exempelvis aktuella samhällsfrågor. Nyårsaftonen firrar man gemensamt som ”en fest för alla folk”, med bland annat en gudstjänst på temat världsfred.

Påven Benedictus XVI har sänt ett budskap till deltagarna i ungdomsmötet, där han uppmuntrar dem att stå emot vår tids överdrivna individualism och att istället främja en solidarisk hållning gentemot världens alla lidande människor. Även den Anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Rowan Williams, har sänt ett hälsningsbudskap till mötet i Rotterdam. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver också i ett hälsningsbudskap att ”jag hoppas och räknar med att ni håller den världsvida solidaritetens fackla brinnande”.

Rotterdam är födelsestad för den store renässanshumanisten Erasmus, och år 2009 utsågs staden till Europas ungdomshuvudstad. Nästa års Taize-nyårsmöte kommer att äga rum i Berlin.
Mer info http://www.taize.fr/sv

Kathpress 2010-12-28