arkiv

Israel

Kritiken har idag varit hård på många håll runt om i världen mot den militära israeliska attacken tidigt i morse mot den internationella aktivistkonvojen Ship to Gaza, på väg till den av Israel blockerade Gazaremsan med förnödenheter. I attacken, som ägde rum i strid mot folkrätten ute på internationellt vatten, uppges mellan 10 och 19 aktivister ha dödats av israelisk militär, förutom att ett stort antal personer ska ha skadats, inklusive flera israeliska soldater.

I Sverige har kabinettsekreterare Frank Belfrage kallat Israels ambassadör till UD och framfört att det som har hänt är helt oacceptabelt. EU:s utrikeschef Catherine Ashton uttrycker sitt djupa beklagande över det inträffade och hon kräver en fullständig utredning av händelsen. Turkiets premiärminister Erdogan kallar Israels attack mot konvojen för statsterrorism, och FN:s säkerhetsråd ska nu samlas för att diskutera händelsen. Från den israeliska militärens sida hävdas att våldet eskalerat först efter det att några av aktivisterna attackerat de israeliska soldaterna.

Även från kyrkligt håll kommer stark kritik mot Israels agerande. Den tidigare latinske katolske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, betecknade i förmiddags attacken som ”en allvarlig förbrytelse”.  ”Israels embargo mot Gazaremsan är också den ett brott mot de mänskliga rättigheterna för den en och en halv miljon människor som lever i det området”, tillade Sabbah. Likaså reagerade den katolske hjälpbiskopen i Jerusalem, William Shomali, ”med bestörtning” på nyheten om attacken.  ”Armén borde ha gjort allt för att förhindra blodsutgjutelse. Våld leder bara till nytt våld.”

I Vatikanen har påven Benedictus XVI:s pressekreterare Federico Lombardi i ett uttalande förklarat att ”det rör sig om en extremt sorglig och beklaglig händelse där människoliv gått till spillo helt i onödan. Påven är djupt ledsen och oroad över det inträffade. Vatikanen tar avstånd från allt användande av våld och uppmanar parterna att söka en fredlig lösning. Vi följer utvecklingen i området med stor uppmärksamhet.”

Generalsekreteraren för Sveriges Kristna Råd, Sven-Bernhard Fast, förklarar i ett uttalande att: ”Det här är en sorgens dag för Palestina, Israel och för hela världssamfundet. … Att grovt övervåld har använts långt bortom folkrättens krav på proportionalitet är uppenbart. Att en internationell, oberoende undersökning måste genomföras är ett självklart krav och det finns anledning att välkomna det svenska utrikesdepartementets och EU:s tydliga reaktioner i denna riktning. Det finns också goda skäl att lyssna till FN-förbundets krav att göra Israels agerande till en fråga för FNs säkerhetsråd.”

Ulf Jonsson 2010-05-31

Företrädare för Israels regering och Heliga stolen har i dagarna avslutat en ny förhandlingsrunda i Rom om rättsliga frågor rörande den katolska kyrkans ställning i Israel. Samtalen ägde rum i det påvliga palatset i Vatikanen och genomfördes i en anda av ömsesidig välvilja, heter det i ett gemensamt uttalande. Förhandlingarna är planerade att fortsätta den 27 maj nästa år. Några närmare informationer om eventuella framsteg i samtalen har dock inte givits, varken från Vatikanens eller Israels sida.

Den israeliske fransiscanpatern David Jaeger, som leder Vatikanens förhandslingsdelegation, förklarade i en intervju med nyhetsbyrån AsiaNews att ”man har klarat av en del av sitt arbetsuppdrag, men att det ännu återstår en hel del arbete att göra.” Arbetet går långsamt framåt, eftersom de frågor som man har att reda ut är ganska komplexa till sin natur, tillade Jaeger i intervjun.

Förhandlingarna mellan Vatikanen och Israel pågår sedan tio år tillbaka, och de gäller bland annat skattefrågor och andra rättsliga frågor som berör den katolska kyrkan i Israel. De israeliska förhandlarna var efter den förra förhandlingsrundan mycket optimistiska om att man snart skulle nå fram till ett gemensamt avtal. Men det verkar nu ha tillkommit nya komplikationer i processen. Dagstidningen Jediot Achronot uppger att den israeliske vice utrikesministern och chefsförhandlaren Daniel Ayalon ska ha sagt att förhandlingarna har gått i baklås och att det som man hittills hade lyckats bli ense om nu har gått förlorat.

Inom kyrkliga kretsar i Israel heter det att förhandlingarna nu kretsar kring frågor om kyrkliga egendomar. För några av de heliga platserna finns det klara garantier för kyrkans möjligheter att få tillträde till dem. Det gäller exempelvis Gravkyrkan i Jerusalem. Men i andra fall är läget inte tydligt reglerat. Däremot verkar frågorna om beskattningen av kyrkligliga egendomar och verksamheter vara i stort sett lösta.

Kathpress 2009-12-22