arkiv

Japan

Påven Benedictus XVI uttryckte vid lunchtid i dag, söndag den 13 mars, sin sorg och sitt djupa deltagande med alla som drabbats av jordbävningen i Japan och dess följder; tsunamin och olyckorna vid flera av landets kärnkraftsverk. ”Jag ber för offren och deras anhöriga och för alla andra som lider till följd av denna naturkatastrof”, sade påven i samband med söndagens angelus-bön på Petersplatsen i Vatikanen.

Bilderna från jordbävningen och tsunamin väcker starka reaktioner hos människor världen över, sade påven och tillade: ”Jag vill uttrycka min förbundenhet med det japanska folket som visar så mycket mod och karaktärsstyrka i denna svåra situation.” Påven förnyade också sin uppmaning till världssamfundet att bistå Japan med hjälpinsatser.

På påvens initiativ har ett av Vatikanens råd, ”Cor unum”, skänt 150 000 dollar som ett första bidrag till nödhjälpsarbetet i Japan, meddelade idag Vatikanens diplomatiska sändebud i Tokyo, ärkebiskop Alberto Bottari de Castello.

Kathpress 2011-03-13

Kyrkoledare över hela världen uttrycker sin förfäran över katastrofen i Japan och uppmanar de troende att be för Japan och dess befolkning. Stor oro råder över situationen efter den kraftiga jordbävningen och tsunamin. Likaså är oron stor över utvecklingen efter explosionen i ett kärnkraftverk i Fukushima. I regionen Tohoku, där den värst drabbade staden ligger – Sendai – har också ett stort antal kyrkor raserats, inklusive den anglikanska katedralen i staden.

Påven Benedictus XVI har sänt ett kondoleanstelegram till de katolska biskoparna i Japan och uttryckt sitt deltagande i sorgen och försäkrat dem om sin förbön för det japanska folket. Påven uppmanar också världssamfundet till solidariska hjälpinsatser för Japan.

Ärkebiskopen i Tokyo, Peter Takeo Okada, och chefen för den japanska avdelningen av den internationella katolska biståndsorganisationen Caritas i Japan, biskop Isao Kikuchi, talar om att Japan ”befinner sig i chocktillstånd”. Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, har haft kontakt med ärkebiskop Okada i Tokyo och försäkrat honom att katolikerna i Tyskland vill bistå det japanska folket både med sina förböner och med finansiellt och materiellt understöd.

Kathpress 2011-03-12

Ytterligare information här.