arkiv

Johannes Paulus II

Innan riksmötets öppnande i går samlades som vanligt en stor del av riksdagsledamöterna till en gemensam gudstjänst i Storkyrkan. Förr om åren brukade gudstjänsten genomföras helt i Svenska kyrkans regi, men numera innehåller den inslag även från andra samfund. Häromåret hölls predikan av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. I år fanns det, för tredje gången i rad, även inslag från judiskt och muslimskt håll. Rabbinen David Lazar läste en text ur Psaltaren på hebreiska och imamen Othman Al Tawalbeh läste ur Koranen. Domprost Åke Bonnier beskriver i en intervju gudstjänsten som kristen, men med interreligiösa inslag.

Gudstjänsten i Storkyrkan inför det nya riksdagsåret sätter fingret på Sveriges utveckling mot ett allt mer mångreligiöst samhälle. Men den visar också att den utvecklingen leder till konsekvenser som inte gillas av alla. Från både sverigedemokratiskt och kristdemokratiskt håll har de interreligiösa inslagen i gudstjänsten ifrågasatts, även om det i år inte ledde till några påtagliga, synliga protester under själva gudstjänsten.

Men det är faktiskt dags att vakna upp. Sverige har – i det stora hela – avskaffat statskyrkosystemet och samhället är inte längre homogent lutherskt. I riksdagen sitter ledamöter från alla de stora religionerna och det offentliga rummet måste vara tillgängligt för alla trosriktningar. Naturligtvis kräver utformningen av en sådan typ av gudstjänst kloka överväganden. En religionssynkretistisk blandning av disparata element kommer inte att göra någon glad. Men det går faktiskt att gestalta religiösa samlingar med deltagare från olika religioner utan att hamna i sådana problem. Man bör inte glömma att också en så profilerat kristen frontfigur som den förre påven Johannes Paulus II samlade företrädare från ett stort antal religioner till gemensamma möten i italienska Assisi redan i mitten av 1980-talet. Då borde det vara möjligt att klara av det också i Sverige på 2000-talet.

Med hjälp av ömsesidig välvilja, fingertoppskänsla och goda kunskaper om andra trosriktningar går det att genomföra interreligiösa samlingar som den i Storkyrkan. Deltagandet i dem är ju fritt och den som inte vill delta är inte tvingad att göra det. Men sådana samlingar kan faktiskt ha ett stort symbolvärde, som uttryck för en gemensam vilja till ömsesidig respekt mellan de olika religiösa samfund som finns här i landet. De som är kritiska till de interreligiösa inslagen verkar ofta vara det inte av religiösa utan snarare av betänkliga politiska skäl. Just därför kan det ligga ett värde i att fortsätta att inför riksmötets öppnande manifestera den interreligiösa respekt som är en förutsättning för att religionsfriheten ska kunna fungera i det öppna, mångreligiösa samhället.

Ulf Jonsson 2011-09-16

En av Vatikanens främsta experter på dialogen mellan kristendom och islam, ärkebiskop Michael Fitzgerald, förklarade i en intervju med Vatikanradion i går, tisdag, att dialogen med islam är ännu viktigare nu efter Usama bin Ladins död. Ärkebiskop Fitzgerald var på 90-talet president för Påvliga rådet för interreligiös dialog och den nu saligförklarade påven Johannes Paulus II:s närmaste rådgivare när det gäller den katolska kyrkans relationer till islam. Idag är ärkebiskop Fitzgerald Vatikanens ambassadör (nuntius) i Egypten och Vatikanens sändebud till den Kairo-baserade Arabiska ligan (Arab League).

”Påven Johannes Paulus II var redan från början av sitt pontifikat mycket engagerad i frågorna om kyrkans relationer till andra religioner. Kyrkan har ett uppdrag till alla folk, vilket inte är det samma som att alla behöver bli kristna, enligt Andra Vatikankonciliet. Ingen kan anklaga Johannes Paulus II för att inte ha varit brinnande i sin kristna tro, men samtidigt hade han en djup respekt för människor med andra religiösa övertygelser – och de hade respekt för honom.”, säger Fitzgerald i intervjun och tillägger: ”Jag hoppas att dialogen med Al-Azhar universitetet kommer att återupptas… Jag tror att vi behöver få en ömsesidigt större förståelse för varandra… Det finns folk i Egypten som har kontakt med al-Qaida och några av deras ledare är från Egypten. Jag tror inte att Usama bin Ladins död kommer att sätta stopp för al-Qaidas aktiviteter, eftersom de är ett löst sammansatt konglomerat av människor snarare än en organiserad rörelse. Men låt oss hoppas att det inte blir några fler attacker och bomber…”

Vatikanradion 2011-05-03

Lyssna på Vatikanradions intervju med ärkebiskop Fitzgerald här.

När påven Benedictus XVI i söndags, den 1 maj, saligförklarade sin föregångare Johannes Paulus II följdes gudstjänsten på Petersplatsen av mer än en miljard människor världen över via tv och internet. På plats i Rom uppges 1,5 miljoner människor ha befunnit sig i och runt Vatikanen under saligförklaringen. Men även om det var anmärkningsvärt många som fanns på plats i Rom, så är det alltså ingenting mot det stora antal som såg ceremonin live på tv- och datorskärmar, nämligen drygt var sjätte människa på jorden. Det uppger idag, tisdag, italienska och amerikanska tv-bolag som sammanställt tittarsiffrorna för livesändningen från Vatikanen i söndags.

Efter att kistan med Johannes Paulus II:s kvarlevor ställts upp i Peterskyrkan efter söndagens ceremoni hade redan i går, på måndagseftermiddagen klockan 17.30, runt 350 000 människor defilerat förbi kistan. Efter att Peterskyrkan stängdes för allmänheten på måndagskvällen placerades kistan med den förre påvens kvarlevor i S:t Sebastians kapell i Peterskyrkans högra sidoskepp, där den nu fått sin permanenta placering.

Roms borgmästare Gianni Alemanno förklarade i ett uttalande att han var mycket nöjd med hur saligförklaringen avlöpt. 2500 poliser var i insats i Rom och inga allvarliga incidenter har rapporterats. Två miljoner vattenflaskor delades ut till deltagarna, och 2329 människor behandlades av läkare för olika slags åkommor.

Kathpress 2011-05-03

Rapport direkt av Olle Brandt, på plats i Rom:

“Johannes Paulus II är salig för sin starka, generösa och apostoliska tro.” Det sade hans efterträdare och medarbetare under 23 år, den nuvarande påven Benedictus XVI, när han på söndagsförmiddagen saligförklarade den förre påven Karol Wojtyla under en mässa på Petersplatsen i Vatikanen inför hundratusentals människor i strålande vårsol. Det är unikt i modern tid att en påve saligförklaras så snart efter sin bortgång, bara sex år.

Själva saligförklaringsriten genomfördes i början av mässan genom att påvens vikarie för stiftet Rom kardinal Agostino Vallini formellt bad påven att saligförklara Johannes Paulus II och genom att Benedictus XVI svarade med den latinska formel som förkunnar att han kan vördas som salig. Hans liturgiska firningsdag kommer att vara den 22 oktober, årsdagen av hans val till påve år 1978. Saligförklaringen mottogs av jubel, applåder och viftande flaggor, särskilt polska.

Mässan på Petersplatsen koncelebrerades bland annat av den förre påvens sekreterare Stanislaw Dziwisz, numera kardinal och ärkebiskop av Krakow. En relik av Johannes Paulus II bars fram av den franska nunna, syster Marie Simon-Pierre, vars oförklarliga tillfrisknande tillskrivits den avlidne påvens förbön, tillsammans med systrer Tobiana, en polsk nunna som skötte den förre påvens hushåll under 27 år. Andra stater företräddes denna gång främst av sina ambassadörer, medan det var fler statschefer som samlades till begravningen av Johannes Paulus II år 2005, vilket är naturligt: en historisk ledares begravning angår alla, medan en saligförklaring i huvudsak rör dem som är intresserade av kristen tro. (Den svenska regeringen företräddes dock av både civilminister Stefan Attefall och Sveriges Vatikan-ambassadör Ulla Gudmundson.)

I sin predikan citerade den nuvarande påven Johannes Paulus II:s testamente, där han tackar den Helige Ande för det Andra Vatikankonciliet (1962-1965), där han själv var med. ”Jag är övertygad om att nya generationer kommer att kunna ösa ur konciliets rikedom,” skrev den förre påven. ”Som biskop var jag med på konciliet från den första till den sista dagen, och jag vill överlämna detta stora arv till alla dem som i framtiden skall kallas att förverkliga det.”

Benedictus XVI påminde om att Johannes Paulus II inledde sitt pontifikat med att uppmana den moderna världen att öppna alla dörrar för Kristus. Han sade att den förre påven återgav kristendomen dess roll som bärare av människors hopp, som under 1900-talet hade övertagits av marxism och framstegsideologi. Slutligen tackade han Gud för att själv ha fått stå den förre påven nära under 23 år som prefekt för Troskongregationen. Johannes Paulus II hjälpte honom med ”sitt andliga djup och sina rika intuitioner”. Allra sist lade påven till några improviserade ord: ”Han har ofta välsignat oss här på torget från påvepalatset. Nu ber vi honom: Helige Fader, välsigna oss!”

Hundratusentals människor hade i dag kommit till Rom för saligförklaringen och alla fick inte plats på Petersplatsen och dess paradgata Via della Conciliazione, som tillsammans inte rymmer mer än högst 250.000 personer. Alla sidorgator var avspärrade, och andra grupper fick nöja sig med att följa ceremonin på stora tv-skärmar på andra torg i staden och på Circus Maximus. Organisatörerna väntade sig en miljon deltagare på saligförklaringen, men när detta skrivs strax efter saligförklaringens avslutning är det ännu inte klart om de räknat rätt. Det höga deltagarantalet var inte unikt; man kan jämföra med andra populära helgonförklaringar som Padre Pio (2002) och Moder Teresa (2003). Troligen samlades fler till världsungdomsdagen i Rom i augusti 2000, som tros ha samlat två miljoner, och ännu fler till världsungdomsdagen i Manila 1995 då det talas om fem miljoner. Men det unika i vad som skedde på Petersplatsen i dag, den 1 maj, låg inte i antalet deltagare, utan i att en påve i modern tid saligförklaras med rekordfart.

Olle Brandt 2011-05-01

Den förre påven Johannes Paulus II (alias Karol Wojtyla 1920­–2005) saligförklaras på söndagsförmiddagen den 1 maj av sin efterträdare Benedictus XVI på Petersplatsen i Vatikanen. Få påvar i kyrkans historia har suttit så länge på Petri stol som Johannes Paulus II (1979–2005), och få har haft en så stor betydelse både inom och utanför kyrkan som han. Saligförklaringen är kyrkans sätt att offentligt visa på honom som en förebild för ett kristet sätt att gestalta livet inspirerat utifrån tron. Därtill kommer att Johannes Paulus II spelade en viktig roll också på det världspolitiska planet, inte minst som vägröjare för järnridås fall och Sovjetsystemets upplösning.

Sveriges television direktsänder hela saligförklaringen, med början klockan 10.45. Den svenska regeringen representeras på plats i Vatikanen av civilminister Stefan Attefall. Med i den svenska delegationen finns även bl a Sveriges Vatikan-ambassadör Ulla Gudmundson, Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och monsignore Jorge De Salas från katolska kyrkan i Sverige.

Ulf Jonsson 2011-04-30

Läs mer om saligförklaringen här.

Anders Piltz: Johannes Paulus II in memoriam

Läs mer av och om Johannes Paulus II här:

Påven om fred och mänskliga rättigheter

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=313

Påven och islam

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=718

Påven som moralfilosof och teolog

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=859

Filosofen Johannes Paulus II

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1293

Påven om Galilei

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1898

Påven och ekumeniken

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=2170

Det italienska fotbollsförbundet beslöt i går, torsdag den 7 april, att senarelägga matchen i den högsta divisionen mellan lagen Lazio (från Rom) och Juventus (från Turin). Matchen skulle ha spelats på Olympiastadion i Rom söndagen den 1 maj, men har nu flyttats till måndagen 2 maj. Anledningen är att saligförklaringen av den förre påven, Johannes Paulus II, äger rum i Rom söndagen den 1 maj i Rom. En talesperson för fotbollsförbundet anger säkerhetsskäl och att ”flera evenemang” i Rom går av stapeln samma dag under denna ”heta helg”. Förutom de båda nämnda evenemangen framförs traditionellt på arbetarnas dag en av fackföreningar arrangerad rock-konsert framför Lateranbasilikan. Under senare år har den lockat en halv miljon människor.

De som är engagerade i både religion och fotboll torde välkomna möjligheten att följa bägge händelser. Man kan väl också tänka sig att Johannes Paulus II skulle ha gett sin välsignelse till detta beslut. I sin ungdom var Karol Wojtyła en duktig fotbollsmålvakt, och som påve lär han ha följt flera europeiska lag. Den engelska tidningen The Guardian uppger att Johannes Paulus II hade sympati för det polska laget Cracovia Cracow, de engelska lagen Fulham och Liverpool, samt de båda tyska lagen Schalke 04 och Borussia Dortmund. I november 1982 firade Johannes Paulus II en gudstjänst tillsammans med 120 000 personer i FC Barcelonas stadion Camp Nou. I samband med det blev han hedersmedlem i klubben och invigde ett litet kapell under läktaren som spelarna passerar på vägen från omklädningsrummen. En av dessa spelare är Barcelonas mittfältare Andrés Iniesta som gjorde det avgörande målet för Spanien i den förra VM-finalen mot Holland. Parallellt med sin karriär i FC Barcelona har Iniesta gått en treårig motions- och idrottsutbildning på den av jesuitorden ledda skolan Sant Ignasi Sarrià i Barcelona.

Fredrik Heiding 2011-04-08

Idag, fredag, offentliggjorde Vatikanen att den förre påven, Johannes Paulus II, som avled den 2 april 2005, kommer att saligförklaras söndagen den 1 maj. Idag på förmiddagen skrev den nuvarande påven Benedictus XVI under det sista dokumentet som krävdes för att saken skulle vara klar. Det rör sig om den kortaste saligförklaringsprocessen i modern tid.

I det av påven idag undertecknade dokumentet bekräftas att den franska ordenssystern Marie Simon-Pierre blivit botad på ett medicinskt oförklarligt sätt efter att hon bett Johannes Paulus II om förbön. Hon led av parkinsons sjukdom, men blev plötsligt frisk natten mellan den 2 och 3 juni 2005, efter att ha vänt sig till den förre påven med anhållan om hans förbön. Efter grundliga medicinska undersökningar har man inte kunnat finna några naturliga medicinska orsaker till hennes plötsliga tillfrisknande.

Det är den nuvarande påven som själv kommer att leda saligförklaringscermonin på Petersplatsen i Vatikanen den 1 maj. I och med saligförklaringen kommer kvarlevorna av Johannes Paulus II att flyttas från sin nuvarande plats i Peterskyrkans krypta upp i själva Peterskyrkan, i den helige Sebastians kapell, dock utan att själva kistan med påvens kvarlevor öppnas.

Ytterligare åtta andra personer har idag av påven förklarats värdiga att bli saligförklarade, bland andra grundaren av Salvatorianerorden, Johann Baptist Jordan (1848-1918).

Kathpress 201101-14

Läs mer om Johannes Paulus II här här och här.