arkiv

kardinaler

I och med återlämnandet av historiska skrifter har ärkebiskopen i Lima, kardinal Juan Luis Cipriani, stöttat återuppbyggandet av nationalbiblioteket i Peru. Enligt en rapport på nättidningen 24 Horas (24 timmar), tisdagen den 19 september, överlämnade han flera böcker från 1500- och 1600-talen till Ramón Mujica, chefen för biblioteket. Ärkestiftet i Lima vill därmed stötta omstruktureringen av denna kulturinstitution, som i det förflutna under olika omständigheter har förlorat omkring ett tusen historiskt värdefulla böcker ur dess ägo.

En av de böcker som återlämnats är ett verk från år 1636, som bär titeln ”Den moraliska frågan om choklad bryter den kyrkliga fastan” (Question Moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico). Frukten från kakaoplantan har varit populär i Latinamerika under tre tusen år. Aztekerna gav namnet ”Xocolatl” till en med vatten blandad kakaodryck. Vid det spanska hovet drack man choklad för första gången på mitten av 1500-talet.

Enligt 24 Horas överlämnade ärkebiskop Cipriani dessutom ett verk från 1732 av den flamländske jesuiten Cornelius Cornelii a Lapide. Denna bok är en kommentar till Apostlagärningarna, nytestamentliga brev och Uppenbarelseboken.

Kathpress 2011-09-20

Kardinal Christoph Schönborn i Wien bemöter rop på reformer i den katolska kyrkan i Österrike. Kardinal Schonborn spelar inte ett chicken race (amerikansk bilduell, ö.a.) med präster som kräver reformer i kyrkans bruk, utan är intresserad av att få prästerna att arbeta tillsammans med honom för att gjuta nytt liv i Wiens församlingar, säger Micheal Prüller, talesman för ärkestiftet Wien. ”Situationen är inte lika dramatisk som österrikiska medier framställer den”, framhåller Michael Prüller. ”Det har inte skett någon diskussion om sanktioner, inga ultimatum, inte tal om straff”, sade talesmannen till Catholic News Service i en telefonintervju, den 6 september.

Ledarna för ”Initiativ från församlingspräster” lanserade ett ”uppdrag till olydnad” i slutet av juni, och uppmanade prästerna att ansluta sig till dem genom att be en offentlig bön för kyrklig reform vid varje mässa. Till reformkraven hör att man skall ge kommunionen till alla som närmar sig altaret i god tro, inklusive frånskilda katoliker som har gift om sig utan en ogiltigförklaring av det tidigare äktenskapet; att kvinnor skall få predika i mässan; samt stöd för prästvigning av kvinnor och gifta män.

Kardinal Schönborn sammanträffade den 10 augusti med fyra präster verksamma i Wiens domkyrka och som finns i ledningen för initiativet. Han planerar att träffa dem igen om några veckor, men inget datum har fastställts, uppger Prüller. ”Vi vill inte skicka spioner till alla församlingar för att se att alla regler hålls”, sade Schönborn, men han tillade att om en präst bryter mot kyrkans lag, kommer situationen att behandlas från fall till fall.

Enligt nyhetsrapporter har antalet medlemmar i initiativet ökat från omkring 300 präster till omkring 400 och opinionsundersökningar bland österrikiska katoliker visar överväldigande stöd för de förändringar som prästerna stöder. ”Omröstningen är i linje med undersökningar från tidigare år”, säger Prüller. ”Det är en påminnelse om att vi måste göra mer för att förklara” kyrkans lära om prästvigning, sakramenten, äktenskap och kyrkans struktur.

I ett skriftligt svar på prästernas ”Kallelse till olydnad” sade kardinal Schönborn i slutet av juni, att han var chockad av tanken på att uppmana präster att inte lyda kyrkans ordning, men han ville diskutera med medlemmar i initiativet olika sätt att möta behoven hos katoliker i Wien. Han sade också att om prästerna verkligen tror att de får en djup samvetskonflikt av att följa kyrkans lära, kan de behöva överväga om de vill fortsätta som katolska präster. Många människor läser kardinalens uttalande som ett ultimatum. Men ”det här är inget sådant”, säger Prüller. ”Det är en pågående debatt och det måste finnas en pågående diskussion om de underliggande frågorna.”

Samtidigt har ordföranden i den österrikiska konferensen för ledare inom manliga religiösa ordnar kallat till ett ”kyrkligt toppmöte” för att involvera alla österrikiska kyrkliga ledare – inte bara kardinal Schönborn – att diskutera olika sätt att reagera på prästernas initiativ och överväga eventuella reformer. Prüller sade att kardinal Schönborn endast träffade de präster som var ledare för initiativet i sitt eget stift och att en bredare diskussion skulle vara upp till biskopskonferensen att bestämma. Den sammanträder i oktober. Under flera år, sade han, har kardinalen och ärkestiftets ledning främjat en omorganisation och förnyelse av kyrkans liv i Wien.

Kardinalens avsikt med att möta medlemmar i initiativet ”är mer ett spel för att övertyga och vinna över dem, och inte ett chicken race”, säger Prüller. Kardinalen är övertygad om att hans plan för förnyelse och reformer, som syftar till att hjälpa varje katolik att upptäcka hans eller hennes uppdrag som medlem i kyrkan, kommer att lösa problemen på lång sikt”, säger talesmannen.

”Folk lämnar institutionella religioner – även hos de protestantiska kyrkorna som har gifta präster och kvinnor”, sade han. ”Vi måste ta itu med det – inte genom att fråga vad kyrkan kan göra för mig och kräva gudstjänster på gångavstånd från mitt hem.” Alltför många katoliker har varit nöjda med ”en mysig församling” där de kan delta i mässan, men de verkar inte inse att inga nya medlemmar är på väg in genom dörrarna, sade han.

I ärkestiftet Wien, sade han, fungerar många präster som kyrkoherde i tre eller fyra församlingar på samma gång. De arbetar med tre eller fyra kyrkoråd, tre eller fyra förberedelsegrupper för första kommunion, tre eller fyra finansråd ”och har ingen tid för pastoralt arbete.” ”Folk måste inse att alla är kallade att andligt hjälpa andra, att tjäna”, sade han. ”Det är inte så att vi är får och bara skall säga ’bä, bä’ utan vi måste vara herdar för varandra och nå ut” och föra människor in i kyrkans liv. ”Att ändra regler för prästerskapet kommer inte att ändra på detta”, sade han. ”Vi måste ta itu med de verkliga behoven hos människor i det 21:a århundradet”, vilket förmodligen kommer att innebära större församlingar där människor uppmuntras att bilda små grupper”. Sådana små grupper är ”mer levande och ger ömsesidigt stöd tillvarandra i tron, och kan därmed vara utåtriktade”.

National Catholic Reporter 2011-09-06

Nu i dagarna får prenumeranterna årets femte nummer av Signum. Ett ovanligt spännande nummer, om jag får säga det själv. Förhållandet mellan stat, civilsamhälle och trossamfund är ett tema som vi tar upp lite då och då i våra spalter. Som exempelvis i ledaren om den sekulära staten i årets nummer 2, liksom i intervjun med SST:s generalsekreterare Åke Göransson i nummer 4. I det nu aktuella numret tar Kjell Blückert upp temat i ledaren och DN:s tidigare chefredaktör Anders Mellbourn skriver initierat om frågan i artikeln ”Civilsamhället när det är svenskt”.

Två andra artiklar i Signum nummer 5 som jag gärna vill puffa lite extra för är intervjun med kardinal Kurt Koch och Mikaels Stenmarks artikel om ateism och gudstro. Kardinal Koch är chef är för Vatikanens Råd för de kristnas enhet och har som sådan en unik roll för ekumeniken mellan de kristna samfunden på det globala planet. Läs honom kommentera den katolska kyrkans relationer till de ortodoxa kyrkorna, till Svenska kyrkan och pingströrelsen! Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi i Uppsala och har gjort sig ett namn internationellt genom flera uppmärksammade böcker om förhållandet mellan religion och naturvetenskap. Det är spännande att ta del av tankarna i hans senaste artikel, där han argumenterar för att det kan vara rationellt att tro på Gud eller att vara agnostiker, men knappast att vara ateist.

Bland de andra godbitarna i senaste Signum finner man också texter med anledning av Tomas Tranströmers 80-årsdag, liksom Paideias respektive Newmanistitutets 10-årsdagar. Tolle, lege!

Ulf Jonsson 2011-09-09

I Vatikanen insätts idag, lördag den 20 november, 24 biskopar från 13 olika länder i den katolska kyrkans nästa högsta ämbetsvärdighet – kardinalsvärdigheten. Kardinalskollegiet är ett av påvens viktigaste globala rådgivningsorgan och det är samtidigt den grupp av personer som har till uppgift att välja en ny påve. I ett kommande påveval får dock endast de av kardinalerna rösta som inte hunnit fylla 80 år, vilket just nu är 121 av de nu sammanlagt 203 kardinalerna. Så många kardinaler som nu har det för övrigt aldrig tidigare funnits i kyrkans historia. Bland dagens nyutnämnda kardinaler märks exempelvis ärkebiskopen av München, Reinhard Marx, och chefen för Vatikanens Råd för kristen enhet, schweizaren Kurt Koch. Hela listan på de nya kardinalerna finner man här.

Förutom de nya kardinalerna finns också ett nytt nummer av Signum att uppmärksamma detta veckoslut. Årets sjunde nummer av Signum följer upp invigningen av Newmaninstitutet som högskola genom att publicera professor Hans Joas föreläsning på invigningsdagen om de intellektuella utmaningar som kristendomen står inför idag. Debatten om samvetsfrihet för personal inom svensk sjukvård, rötterna till det svenska kulturarvet, kyrkans politiska roll i Baskien, påvens syn på sexualetiska frågor och Leo Tolstojs 100-årsdag uppmärksammas likaså. Och ytterligare en mängd intressanta bidrag, som Signums prenumeranter kan fördjupa sig i bjuds i det nya numret. Redaktionen önskar prenumeranterna givande läsning.

Ulf Jonsson 2010-11-20

Påven Benedictus XVI har utsett 24 nya kardinaler. De kommer att installeras vid ett så kallat ”konsistorium” som hålls i Vatikanen den 20 november. Påven kungjorde detta vid slutet av sin audiens på Petersplatsen nu i onsdags, den 20 november. Av de nya kardinalerna är 20 under 80 års ålder och därmed berättigade att rösta i valet av en ny påve. Fyra av de nyutnämnda kardinalerna är dock redan nu över denna åldersgräns och alltså inte valberättigade i en påvekonklav. Inklusive dessa nya medlemmar har kardinalkollegiet nu 203 medlemmar. 121 av dem är valberättigade. 10 av de nya kardinalerna är verksamma vid Vatikanens kuria, resten är verksamma på olika håll runt om i världen.

De nyutnämnda är:

Ärkebiskop Angelo Amato SDB, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar.

Hans Salighet Antonios Naguib, koptisk patriark av Alexandria, Egypten.

Ärkebiskop Robert Sarah, ordförande för det påvliga rådet Cor Unum.

Ärkebiskop Francesco Monterisi, ärkepräst för den påvliga basilikan S Paolo fuori le mura, Rom.

Ärkebiskop Fortunato Baldelli, förste penitentiarie vid det apostoliska penitentiariet.

Ärkebiskop Raymond Leo Burke, prefekt för den apostoliska signaturan.

Ärkebiskop Kurt Koch, ordförande för det påvliga Enhetsrådet.

Ärkebiskop Paolo Sardi, vice camerlengo i den heliga romerska kyrkan.

Ärkebiskop Mauro Piacenza, prefekt för Kongregationen för prästerna.

Ärkebiskop Velasio De Paolis C.S., ordförande för prefekturen för Heliga stolens ekonomi.

Ärkebiskop Gianfranco Ravasi, ordförande för det påvliga Kulturrådet.

Ärkebiskop Medardo Joseph Mazombwe, ärkebiskop emeritus av Lusaka, Zambia.

Ärkebiskop Raul Eduardo Vela Chiriboga, ärkebiskop emeritus av Quito, Ecuador.

Ärkebiskop Laurent Monsengwo Pasinya av Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo.

Ärkebiskop Paolo Romeo av Palermo, Italien.

Ärkebiskop Donald William Wuerl av Washington, USA

Ärkebiskop Raymundo Damasceno Assis av Aparecida, Brasilien.

Ärkebiskop Kazimierz Nycz av Warszawa, Polen.

Ärkebiskop Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don av Colombo, Sri Lanka.

Ärkebiskop Reinhard Marx av München och Freising, Tyskland.

Påven meddelade också att han har beslutat att till kardinalsvärdigheten upphöja ”två prelater och två präster” över åttio år gamla och därför inte valberättigade, för deras ”generositet och hängivenhet i kyrkans tjänst”. De är:

Ärkebiskop Jose Manuel Estepa Llaurens, fältbiskop i Spanien.

Biskop Elio Sgreccia, tidigare ordförande för den påvliga Akademien för livet.

Msgr Walter Brandmuller, tidigare ordförande för den påvliga Kommittén för historievetenskap.

Msgr. Domenico Bartolucci, tidigare ordförande för den påvliga kören.

Per Beskow 2010-10-21

Läs vidare här John L Allens kommentar till de senaste kardinalsutnämningarna.