arkiv

Kina

I provinsen Shandong i östra Kina har ytterligare fyra katolska präster arresterats. De fyra tillhör den underjordiska katolska kyrkan, som är lojal med påven i Rom. Arresteringen ägde rum natten till i onsdags, den 3 augusti, och uppges bero på att de fyra prästerna vägrar att bli medlemmar i den så kallade patriotiska katolska kyrkan, som kontrolleras av regimen i Peking. Det meddelade i går, lördag, den katolska nyhetsbyrån Asianews.

Prästerna uppges nu sitta i isoleringshäkte i staden Dongming och de får ingen mat. Katoliker i staden har vänt sig till Vatikanen för att be påven att framföra ett krav till den kinesiska regeringen att prästerna ska friges. De fyra prästerna deltog i en retreat vid en katolsk retreatgård i staden Luquan, när polisen på natten bröt sig in och arresterade dem. Prästernas namn är: Wang Chengli (48 år), Zhao Wuji (50 år), Li Xianyang (34 år) och Sun Guichun (38 år).

Efter några av år av mer avspända relationer mellan Vatikanen och regimen i Peking har de kinesiska myndigheterna sedan en tid tillbaka en mer hårdför linje gentemot Vatikanen och de kinesiska katoliker som vill vara lojala med påven. I juni och juli vigdes exempelvis två katolska biskopar i Kina på regimens uppdrag, utan det påvliga tillstånd som den katolska kyrkolagen kräver. Den underjordiska katolska kyrkan utsätts regelbundet för trakasserier och hot från de kinesiska myndigheterna.

Kathpress 2011-08-06

I Kina planerar uppenbarligen den regimtrogna officiella delen av den katolska kyrkan att genomföra en ny biskopsvigning utan påvens tillstånd, i strid mot kyrkolagen. Den katolska nyhetsbyrån Ucanews meddelar att man i den centralkinesiska provinsen Hebei, i staden Wuhan, nu förbereder att på torsdag den 9 juni biskopsviga den 50-årige regeringstrogne prästen Joseph Shen. Präster och biskopar som tillhör den underjordiska och påvetrogna delen av kyrkan har utsatts för starka påtryckningar från de kinesiska myndigheterna att delta vid ceremonin nästa torsdag. Kyrkliga källor uppger att Shen, som blev prästvigd 1988, dessutom själv inte vill bli vigd till biskop.

Stiftet Wuhan har ingen biskop sedan 2007, då föregångaren Bernardine Dong Guangqing avled. Denne vigdes själv till biskop utan påvens tillstånd 1958, men erkändes i efterhand 1984 av påven Johannes Paulus II som rättmätig biskop av Wuhan.

I Kina beräknas det finnas runt 13 miljoner katoliker. Relationerna mellan Vatikanen och regeringen i Peking är, efter en tid av töväder, nu återigen frostigare efter genomförandet av en kyrkorättsligt otillåten biskopsvigning i november förra året.

Nyligen kritiserade den katolske biskopen i Hongkong, John Tong, i skarpa ordalag bristen på religionsfrihet i Kina i ett tal han höll i samband med ett besök i Tyskland. Biskop Tong sade att minst två katolska biskopar och en katolsk präst för närvarande hålls fängslade av de kinesiska myndigheterna på okänd ort. Sammanlagt håller den kinesiska regimen för närvarande tio katolska biskopar och nästan 60 katolska präster i fängelse eller husarrest. En av prästerna från provinsen Hebei utsattes i början av året för svår tortyr.

Kathpress 2011-06-03

Mer information här och här.

Under svåra förhållanden firade de katolska kristna i Kina på tisdagen den 24 maj Mariahögtiden ”Maria de kristnas hjälp”. Med anledning av festen ”vår kära Fru av Sheshans fest”, som den kyrkliga firningsdagen i Mittens rike kallas, vallfärdar troende till pilgrimsorten Sheshan utanför Shanghai, för att be Maria om förbön – under de kinesiska myndigheternas vakande öga, vilka redan under de senaste dagarna har låtit gripa åtskilliga av företrädarna för den Romtrogna underjordiska kyrkan för att förhindra vallfärden. Även tidigare år har många pilgrimer avvisats av myndigheterna. Enligt hjälporganisationen för förföljda kristna, Open Doors, har den regimtrogna kontrollen av kristna i Kina tilltagit som följd av omvälvningarna i Arabvärlden. Den kinesiska regimen har under senare tid ”stramat åt tyglarna”, säger Open Door-medarbetaren Daniel Ottenberg till Kölner Domradio och exemplifierar:

”Tänk exempelvis på den protestantiska kyrkan i Peking, som av sin hyresvärd blev tillsagd: ni kan inte stanna kvar här. Och nu står kyrkan med över 1 000 medlemmar bara på gatan, där de dessutom hänvisar till religionsfriheten i författningen för att bekänna sin tro. För närvarande är den kinesiska regimen mycket rädd för folksamlingar på gatorna och man stoppade gudstjänsten. Vi har sedan dess varje vecka fått rapporter om kristna som gripits; de flesta friges efter ett par dagar, men det är en sorts maktdemonstration.”

Open Doors – liksom även många kinesiska kyrkliga företrädare – förklarar den hårdnande pressen inför Mariafesten med påven Benedictus XVI:s böneuppmaning förra veckan. Påven, som själv utsett den 24 maj till världsböndag för kyrkan i Kina, uppmanade till solidaritet med kyrkan i Kina och påminde den kinesiska kyrkan dessutom om enheten med Rom. Det kinesiska utrikesdepartementet reagerade omedelbart:

”Det kom omedelbart ett ställningstagande, att religionsfriheten i Kina är helt fantastisk, vilket man på goda grunder kan betvivla. Och därför skulle jag vilja säga: Ja, detta är en reaktion på påvens tal.”

Vatikanradion 2011-05-24

Vatikanen gör i dessa dagar en ny satsning för att förbättra relationerna till Kina. Missionskongregationen i Vatikanen har fått en ny andreman, med särskild uppgift att ta hand om relationerna till Kina. Det rör sig om den från Hongkong härstammande 60-årige teologiprofessorn Savio Hon Tai-Fai, som om två veckor kommer att vigas till biskop. I en intervju med missionsnyhetsbyrån Fides berättar han att uppgiften består i att försöka bygga broar mellan katolikerna i Kina, den kinesiska regimen och Vatikanen, även om han är medveten om hur svår uppgiften är.

Mot slutet av förra året utnämndes Tai-Fai till sekreterare i Kongregationen för folkens evangelisering, med titeln ärkebiskop. Utnämningen kom i en tid präglat av ett särskilt spänt läge mellan regimen i Peking och Vatikanen. Den kinesiska regeringen hade just tvingat fram bildandet av en nationell kinesisk biskopskonferens, och även fått igenom att en regimtrogen präst blivit vigd till biskop.

Vatikanens Missionskongregation har ansvar för över 1000 katolska stift i diasporasituationer världen över. Kongregationen leds sedan 2006 av kardinal Ivan Dias från Indien.

Kathpress 2011-01-22

I Kina vigdes för några dagar sedan en ny katolsk biskop, meddelar idag Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Biskopsvigningen ägde denna gång rum med godkännande från såväl påven Benedictus XVI som från den kinesiska regeringen. Det är den 46-årige katolske prästen John Baptist Yang Xiaoting som i torsdags, den 15 juli, vigdes till hjälpbiskop i stiftet Yan’an i den centralkinesiska provinsen Shaanxi. Stiftet har 50 000 katoliker, 20 präster och 24 ordenssystrar.

Yang är uppväxt i en katolsk familj i Kina och prästvigdes när var 27 år gammal. Han började sina teologiska studier 1993 vid det påvliga Urbaniana-universitetet i Rom, där han senare också forskat och promoverats till doktor i teologi. Han har dessutom studerat sociologi vid Catholic University of America i Washington. Fram till nu har han arbetat som dekan vid det katolska prästseminariet i Yan’an.

I Kina finns det idag 90 katolska biskopar, av vilka majoriteten hör till den av regimen godkända ”patriotiska” grenen av katolska kyrkan. Gränsen mellan den patriotiska kyrkan och den påvetrogna underjordiska kyrkan har dock under senare år börjat luckras upp allt mer.

Kathpress 2010-07-20