arkiv

Kristi legionärer

Den internationellt kände katolske författaren George Weigel har uttalat sig för att arbetet med Vatikanens officiella levnadsbeskrivning, den s.k. positio, över Johannes Paulus II ska revideras. Det rapporterar den amerikanske Vatikan-kännaren John Allen i en artikel för National Catholic Reporter (NCR).

Positio är den detaljerade biografi som Vatikanen i enlighet med kyrkolagens krav sammanställer för dem som är kandidater till att bli saligförklarade. För Johannes Paulus II:s vidkommande avslutades arbetet med hans positio under 2009, innan pedofilskandalerna avslöjades. Den 19 december undertecknade Benedictus XVI dekretet över den ”heroiska grad av dygder” som man funnit hos hans företrädare, som avled i april 2005. Underlaget för det dekretet utgjordes av den officiella biografin, positio.

Det är anmärkningsvärt att just George Weigel har uttalat sig för en revidering av positio för den förre påven . Weigel är teolog, författare, statsvetare och docent vid tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i Washington. Han blev känd för den breda allmänheten genom sin omfattande biografi, Witness to Hope (199) över den Karol Wojtyla, dvs den förre påven.

Med tanke på de anklagelser som cirkulerar mot Johannes Paulus II – nämligen att han skulle ha hemlighållit skandalen kring den år 2008  avlidne Marcial Maciel, grundaren av Kristi legionärer – pläderar Weigel enligt NCR nu för ett offentligt klarläggande från Vatikanens sida i denna sak. Ett sådant måste hur som helst ändå göras inför en eventuell saligförklaring.

Enligt Weigel är det ”en försiktighetsåtgärd för att förhindra att varje nyhetsartikel dagen efter saligförklaringen ska handla om Maciel, som inte förtjänar den uppmärksamheten. Jag hoppas att saligförklaringen medger en offentlig redovisning av hur Maciels bedrägeri gick till.”

I Wojtylas positio saknas temat ”Marcial Maciel” just nu nästan helt och hållet, enligt Vatikan-kännaren vid den italienska tidningen Il Giornale, Andrea Tornielli. Den enda inarbetade text som behandlar detta temat i positio är ett brev från Troskongregationens prefekt, kardinal William Levada. I brevet av den 17 november 2007 skriver Levada endast kortfattat att det inte fanns någon ”personlig inblandning” från Johannes Paulus II i undersökningen av fallet Maciel.

Kathpress 2010-05-18

Påven Benedictus XVI har idag, lördagen den 1 maj, fattat ett mycket skarpt, och förmodligen kyrkohistoriskt unikt, beslut om den mexikanske pedofilprästen och storbedragaren Marical Maciel Degollado (1920-2008) och den av honom grundade rörelsen Kristi legionärer.

I en kommuniké från Vatikanen heter det att man funnit ovedersägliga bevis för att Maciel har handlat ”objektivt omoraliskt”, bland annat genom att han begått sexuella övergrepp och systematiskt ljugit om sina illgärningar och därigenom vilselett ett stort antal människor. De skador som tillfogats rörelsen Kristi legionärer är så allvarliga att det krävs en grundlig reformering. Påven kommer därför att utse en delegat som tar över ledningen av rörelsen och som ska genomföra den nödvändiga genomlysningen och reformen av rörelsen. Samtidigt betonas i kommunikén att de flesta medlemmarna i rörelsen inte haft någon kännedom om grundarens omoraliska livsföring och förkastliga metoder. Bland de brott som Maciel ska ha gjort sig skyldig till hör ett stort antal pedofilövergrepp, incest och muthärvor. Maciel ska ha försäkrat sig om skydd från högt uppsatta personer inom Vatikanen genom att ha skänkt dem stora summor pengar.

Nyheten om påvens snabba beslut slog ner som en bomb i Vatikanen idag. Beslutet bygger på en utförlig rapport som sammanställts av fem biskopar och som överlämnades till Vatikanen för några veckor sedan. Påven och de fem biskoparna hade gemensamma överläggningar i Vatikanen igår, fredag, och redan idag, lördag offentliggjordes alltså påvens drastiska beslut. Vatikanexperter som exempelvis Sandro Magister i Rom, beskriver påvens beslut som ”utomordentligt hårt” och som en tydlig bekräftelse på att påven menar allvar med sin policy av nolltolerans mot sexuella övergrepp inom kyrkan.  Som särskilt anmärkningsvärt betraktas att rörelsens hela nuvarande ledning sätts ur spel genom att påven utser en delegat med obegränsade befogenheter till insyn och beslutsfattande.

Signumbloggen publicerade redan den 14 april en utförlig redogörelse om Maciel och hans rörelse.

Läs också rapporterna från BBC, New York Times och The Wall Street Journal.

Ulf Jonsson 2010-05-01

Vatikanen håller för närvarande på att nysta upp en utomordentligt allvarlig skandal. Det som nu genom Vatikanens utredning kommer fram i dagsljuset är inga vackra saker. Den katolske journalisten Damian Thompson beskriver i den brittiska nättidningen Telegraph härvans huvudperson, grundaren av rörelsen Kristi legionärer, den mexikanske prästen Marcial Maciel Degollado (1920-2008) , som ”den värsta brottslingen sedan Judas Iskariot”.

Härvan uppges innehålla såväl en rad pedofilövergrepp som stora mutskandaler. Trots varningar om förfärliga förhållanden inom rörelsen ska prästen Maciel med hjälp av mutor ha fått ledande personer inom Vatikanen att blunda för förhållandena. Han ska också ha betalat stora summor i mutor för att få offer för övergrepp att hålla tyst. Sedan slutet av 90-talet drev kardinal Joseph Ratzinger (dvs  den nuvarande påven) en process mot Maciel, men Maciel hade mäktiga vänner i den dåvarande påvens omedelbara närhet som satte käppar i hjulet för processen. Först sedan Ratzinger själv blivit påve lyckades han stoppa Maciels framfart. Vatikanens utredning väntas bli offentliggjord i sommar.

Som bland annat ABC News och den katolska nyhetsbyrån Kathpress har rapporterat, började i juli 2009 på uppdrag av den nuvarande påven Benedictus XVI en kommission av fem biskopar från fem olika länder (Ricardo Blazquez från Bilbao, Spanien; Charles Chaput från Denver, USA; Riccardo Ezzati Andrello från Conception, Chile; Giuseppe Versaldi från Alessandria, Italien och Ricardo Watty Urquidi från Tepic, Mexiko) att genomföra en så kallad visitation av rörelsen Kristi legionärer, för att göra en grundlig utredning om vad som har skett inom den rörelsen. Undersökningen avslutades den 15 mars i år, och materialet som de samlat in har överlämnats till Vatikanens statssekreterare, kardinal Tarcisio Bertone. Slutrapporten ska de fem biskoparna lämna in nu i slutet av april, när de möts till en gemensam överläggning i Vatikanen. Resultatet av utredningen väntas bli offentliggjort av Vatikanen inom några månader.

I två utförliga och så vitt man kan bedöma tillförlitliga och initierade rapporter av Jason Berry, publicerade på den seriösa amerikanska katolska hemsidan National Catholic Reporter (se här och här), kan man redan nu läsa om huvuddragen i denna förskräckande historia.

Berry inleder sin redogörelse med orden: ”Den nu avlidne prästen Marcial Maciel Degollado var sin tids främste fundraiser (insamlare av pengar) i den romersk katolska kyrkan. Han hade också en magnifik förmåga att rekrytera unga män till ordenslivet, i en tid då antalet kallelser sjönk dramatiskt. Men bakom den putsade fasaden var Maciel en notorisk pedofil och han hade dessutom barn med flera olika kvinnor. Hans liv är det mörkaste kapitlet i den härva av pedofilskandaler som nu plågar kyrkan.” Berry citerar också en tidigare medlem av rörelsen, den amerikanske prästen Stephen Fichter, som säger: ”Han använde vilka medel som helst för att uppnå sina mål, även om det innebar att han ljög för påven och kardinalerna i Rom.”

I Berrys rapporter hävdas bland annat följande: Marcial Maciel Degollado grundade rörelsen Kristi legionärer i Mexiko år 1941. Han gjorde sig under 40-, 50- och 60-talen skyldig till sexövergrepp på minst 20 blivande präster inom den egna rörelsen. Den amerikanske biskopen John McGrann fick kännedom om dessa övergrepp och informerade Vatikanen om dem vid flera tillfällen, från 1976 och framåt, utan att få någon reaktion.  I början av 80-talet blev Maciel pappa till minst fyra barn med tre olika kvinnor. Samtidigt skaffade han sig kontakter på högsta nivå inom kyrkan, för att försäkra sig om att han inte skulle komma att avslöjas. Den italienska tidningen L’Espresso bedömer att rörelsen har ekonomiska tillgångar på omkring 25 miljarder Euro.

Berry uppger vidare att åtta f.d. medlemmar av rörelsen 1998 anmälde Maciel till Troskongregationens dåvarande chef, kardinal Joseph Ratzinger. Ratzinger inledde en process mot honom med utgångspunkt från den inkomna anmälan, men mycket inflytelserika personer i Vatikanen motarbetade processens genomförande, bland annat Vatikanens dåvarande statssekreterare kardinal Angelo Sodano, kardinal Eduardo Martínez Somalo, samt den dåvarande påvens personlige sekreterare Stanislaw Dziwisz. Både Sodano, Somalo och Dziwisz ska ha tagit emot stora summor pengar från Maciel. Samarbetet mellan Maciel och Sodano uppges gå tillbaka till Pinochet-eran, då Sodano var Vatikanens diplomatiska sändebud i Chile. En rad biskopar i Chile, inklusive kardinalen Raúl Silva Henríquez, var mycket kritiska mot Sodanos samröre med Maciel.

Så sent som i december 2004 mottogs Maciel av påven Johannes Paulus II i en ceremoni i Vatikanen. En vecka senare tog kardinal Ratzinger i samarbete med kyrkorättsexperten Charles Scicluna initiativ till en ny, egen undersökning mot Maciel, trots protester från Sodano, Somalo och Dziwisz. Ratzinger valdes snart därefter till påve, i april 2005, och i maj 2006 förbjöd han Maciel att längre uppträda som präst offentligt. Han ålade honom dessutom att tillbringa resten av sitt liv i botgöring. Maciel flyttade i protest från Rom 2006, offentligt förödmjukad genom påvens beslut. Han dog i januari 2008.

Det är svårt att veta hur många och vilka personer inom Kristi legionärer som haft kännedom om dessa förhållanden. För många av rörelsens medlemmar på gräsrotsnivå kommer avslöjandena som en fruktansvärd chock.  Förutom de som direkt utsatts för Maciels sexövergrepp är också många andra oskyldiga personer drabbade, genom att de satt sin tillit till Maciel som andlig ledargestalt men nu finner sig vara grundlurade. Rörelsen hade år 2008 cirka 700 präster och 1300 präststuderande.  Rörelsen lekmannagren, Regnum Christi, sägs omfatta runt 60 000 medlemmar. Först i februari 2009 medgav rörelsens ledning officiellt att grundaren haft en dotter. Successivt har man medgivit allt mer, allteftersom nya avslöjanden har gjorts.

Hur påven och Vatikanen kommer att hantera upplösningen av denna vidriga affär lär vi få se framåt sommaren. Men ju mer som blivit känt om saken, desto tydligare framstår Ratzinger som den person i Vatikanens högsta kretsar som kämpat för att gå till botten med frågan och att inte låta Maciel komma undan med sina förbrytelser.

Läs här Vatikanradions meddelande från den 20 maj 2006.

Läs även Sandro Magisters informativa text här.

Ulf Jonsson 2010-04-14