arkiv

lutheraner

Framstående företrädare för den katolska och de evangeliska kyrkorna i Tyskland har inför påvens besök i Tyskland (den 22–25 september) förhoppningar om en skjuts framåt för ekumeniken. ”Påven är medveten om att man är uppmärksam på vad han kommer att säga om Martin Luther”, sade ordföranden i tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch på måndagen, den 12 september, i en intervju i Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) inför det ekumeniska toppmötet i Erfurt den 23 september.

Zollitsch varnade dock för alltför höga förväntningar på mötet mellan påven och företrädarna för den evangeliska kyrkan. ”Vi får inte förvänta oss några under”, tillade han. Men han kunde ana att påven ”genom mötets karaktär sätter värde på ett ytterligare tydligt tecken och så kommer något i rörelse. Så kan påven ge oss modet, både andligt och teologiskt, att göra ytterligare framsteg på ekumenikens väg.”

De planerade protesterna mot påvebesöket betraktar ärkebiskop Zollitsch som sansade. Han respekterar påvekritikerna, säger han, men beklagar samtidigt att tolerans saknas. ”Varför kan inte kritikerna helt enkelt säga: katolikerna skall hälsa sitt överhuvud välkommen och det respekterar vi. Här saknar jag också tolerans och förståelse för ett öppet samhälle.”

Också rådsordföranden i evangeliska kyrkan i Tyskland, Nikolaus Schneider, är spänd på vad påven kommer att säga om Luther och förväntar sig en ekumenisk signal från Benedictus XVI. Schneider själv ser i alla fall inte Luther som en ”stor splittrare”, inte heller som ett sprängstoff, som finns mellan kyrkorna, förklarade han i intervjun i Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Schneider tillkännagav att han kommer att tala med Benedictus XVI om problemen kring katolsk-evangeliska blandäktenskap. Dessa äkta par kan enligt katolsk lära inte tillsammans ta emot nattvarden.

Kathpress 2011-09-12

På söndagseftermiddagen den 14 mars besökte påven Benedictus XVI en evangelisk-luthersk församling i Rom, nämligen den tyskspråkiga församlingen vid Christuskirche, belägen invid Villa Borghese. Församlingens kyrka byggdes 1922 och församlingen har idag cirka 350 medlemmar.

Påven hälsades välkommen av kyrkorådets ordförande Doris Esch och av församlingens kyrkoherde Jens-Martin Krause. Påven beledsagades vid sitt besök av kardinal Walter Kasper. Tillsammans med den lutherska församlingens medlemmar firade man en gudstjänst uppbyggd kring bibelläsningar, böner och församlingssång.  Såväl församlingens kyrkoherde som påven höll varsin kort predikan.

Redan den förre påven, Johannes Paulus II, gjorde ett besök hos församlingen vid Christuskirche år 1983, med anledning av 500-årsdagen av Martin Luthers födelse.  Men även den nuvarande påven har redan en gång tidigare varit på besök i församlingen, nämligen 1988, långt innan han blev påve. Han var då inbjuden till en teologisk paneldebatt med den tyske lutherske teologen Wolfgang Huber.

Ulf Jonsson 2010 -03-14