arkiv

Newman

Idag på söndagsförmiddagen saligförklarade påven Benedictus XVI den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801-1890). 70 000 personer deltog i den festliga gudstjänsten i Cofton Park i Birmingham. I sin predikan framhävde påven Newman som en viktig intellektuell, en ledande pedagog och en framstående själasörjare. ”Med sina heroiska dygder framstår denne helige engelsman, som konverterade till katolska kyrkan, som jämbördig med raden av de främsta heliga och lärda personligheterna i Englands historia”, sade påven. Den 9 oktober kommer att bli Newmans liturgiska festdag framöver.

Positivare bild av påven i brittiska media:

Bilden av påven i de engelska massmedierna har under besökets gång blivit allt positivare. Flera av de ledande tidningarna talar om att påven fått ett varmare välkomnande än väntat och att många människor deltagit i evenemangen. Protesterna mot påvebesöket i London i lördags samlade runt 9000 deltagare, medan flera hundra tusen personer deltog i evenemangen med påven. Den stora brittiska tidningen Telegraph sammanfattar idag, söndag, intrycken så här: ”Av de 70 000 personer som deltog i mässan i Glasgow var en betydande del tonåringar.  De viftade med flaggor och varje gång påven körde in i en ny sektion med sina papamobil hördes jublande tillrop. Påven lämnade Westminster Abbey omgiven av sjungande ungdomar. Påven återvänder idag till Rom avsevärt mer populär än när han kom. Besöket har hjälpt till att ta bort karikatyren av honom som en känslokall lärare med pekpinnar; istället tonar bilden fram av en vänlig och sårbar kämpe för kristen enhet.”

Läs här rapporten av Newmaninstitutets rektor pater Philip Geister från Birmingham på söndagsmorgonen inför Newmans saligförklaring.

Läs pater Fredrik Heidings rapport från påvebesökets England: I väntan på Newmans saligförklaring.

Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Ytterligare artiklar om olika aspekter av kardinal Newmans liv och tänkande finns här:

Sten Hidal: Newman och det ideala universitetet

Sten Hidal: John Henry Newman 200 år

Lars Cavallin: John Henry Newman och den kristna lärans utveckling

Magnus Nyman: En konvertits apologi

Ulf Jonsson 2010-09-19, klockan 14.15

Andra dagen av Newmaninstitutets besök till England var präglad av en utflykt till byn Littlemore utanför Oxford. Under fyra år bodde John Henry Newman här för att arbeta som själasörjare bland stadens fattiga. Här blev han också upptagen i den katolska kyrkan. Det korta besökets höjdpunkt var firandet av den heliga mässan i det lilla kapell som Newman hade inrättat på gården och ett möte med systrar av den kvinnliga orden som i dag fortsätter arbeta i Newmans anda, The Spiritual Family The Work.

Med tanke på att det var kvällen före ordensgrundarens saligförklaring, en händelse de har arbetat för i många årtionden, var systrarna förvånansvärt avslappnade. Det fanns till och med tid för en kopp afternoon tea med de svenska gästerna (eftermiddagste, vilket som alla förstår är obligatoriskt i ett engelskt gästhem värt namnet) och en visning av en utställning om Newman. Mest berörda blev vi nog av Newmans skrivbord som han använde när han skrev sitt banbrytande teologiska verk ”An Essay on the Development of Christian Doctrine”. Dagen då Newman upptogs som katolik användes skrivbordet som altare, vid vilket han tillsammans med Dominic Barberi firade sin första mässa som katolik. Efter det använde Newman aldrig altaret igen i vördnad för denna så viktiga händelse i hans liv. Besöket i Littlemore blev ett lugnt sätt för vår lilla delegation att förbereda sig på själva saligförklaringen som påven Benedictus XVI leder idag på söndagsförmiddagen.

Philip Geister 2010-09-19, klockan 07.45

Man kan följa alla offentliga delar av påvens besök i Storbritannien direkt här på Live Webcast.

Under lördagen, tredje dagen av påvens besök i Storbritannien, sammanträffade han på morgonen med ledande politiker, bland andra premiärminister David Cameron. 

Lördagsförmiddagen ägnades åt en mässa en Westminster katedralen i centrala London. I sin predikan framförde påven i starka ordalag sin förbehållslösa ursäkt för pedofilövergreppen inom kyrkan: ”Above all, I express my deep sorrow to the victims of these unspeakable crimes.” Och han tillade att han känner ”skam och förödmjukelse” inför vad som skett. Läs hela predikan på engelska här. På eftermiddagen mötte påven fem offer för pedofilövergrepp. Mötet varade 40 minuter, dubbelt så länge som påvens möte med premiärministern. Brittiska media uppger att påven med tårar i ögonen lyssnade till offrens berättelser.

Lördagskvällens vigila i Hyde Park samlade 80 000 deltagare. Läs mer om vigilian här. Samtidigt hade kyrkokritiska och ateistiska organisationer uppmanat folk att ansluta till ett demonstrationståg genom London mot påvebesöket. Enligt polisen deltog mellan 7 000 och 9 000 personer i demonstrationen, se här.

Höjdpunkten för påvens besök i Storbritannien är saligförklaringen av den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801–1890). Saligförklaringsmässan hålls i Cofton Park i Birmingham och den börjar klockan 11.00 på söndag förmiddag svensk tid.

Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Läs pater Fredrik Heidings rapport från påvebesökets England: I väntan på Newmans saligförklaring i bloggposten nedan.

Ytterligare artiklar om olika aspekter av kardinal Newmans liv och tänkande finns här:

Sten Hidal: Newman och det ideala universitetet

Sten Hidal: John Henry Newman 200 år

Lars Cavallin: John Henry Newman och den kristna lärans utveckling

Magnus Nyman: En konvertits apologi

Ulf Jonsson 2010-09-18, klockan 21.45

Läs här pater Fredik Heidings rapport från påvebesökets England:

Som ett led i förberedelserna inför saligforklaringen av John Henry Newman (1801–1890) nu på sondag besöker några av Newmaninstitutets medarbetare platser förknippade med den engelske kardinalen. Detta gör vi tillsammans med Birgit Ahlberg Hyse på Katolskt Magasin. Pa fredagseftermiddagen stod en guidad tur i Oriel College, Oxford på programmet. John Henry Newman var Fellow vid Oriel College, som alltså tillhör Oxfords universitet, 1822–1842. Den mycket kunniga och sympatiska bibliotekarien Marjory Szurko gav en guidad tur genom detta vackra college som grundades på 1300-talet. Hon berättade att man haft bråda dagar de senaste veckorna beroende på det tilltagande intresset för kardinalen. Bibliotekarien visade bland annat brev i original av Newman i det magnifika biblioteket. Man har också kunnat spara upp de böcker som Newman lånat och last. Det var en speciell upplevelse att vistas i the Common room (lärarrummet) i vilket den så kallade Oxfordrörelsen föddes och hade sina sammankomster. Oxfordrörelsen hade som ett huvudprojekt att söka den anglikanska kyrkans katolska rötter.

Vi kunde också konstatera att Newman är en förebild när det gäller att ta sig an utmaningar. Intagningen till att bli Fellow i Oriel innebar på den tiden en fem dagar lång examination. I samband med denna ska den snart saligförklarade Newman ha funnit tillförsikt i frasen ”var lugn, min fromme” (pie repone te) som finns inskriven i ett av fönsterglasen. Examinationen var sedan lyckosam. För det andra behöver vi som ska till saligförklaringen i Cofton Park, Birmingham, på söndag, övervinna oss själva eftersom man måste stiga upp redan klockan halv tre på natten för att ta en extrainsatt buss dit. Vetskapen om att Newman gick upp fyra på morgonen för bön i ett litet kapell bakom orgeln i Oriel hjälper därvidlag.

Efter det lyckade besöket i Oriel gick vi över gatan, High Street, in i University Church St Mary the Virgin, där Newman predikade under 15 år. I en liten andakt läste vi utdrag från en av de sista predikningar Newman höll innan han blev upptagen i den katolska kyrkan. Predikan hölls 1543 på temat The Theory of Development in Religious Doctrine. Detta skulle sedan bli ämnet i en av Newmans viktigaste verk. Grundtanken är att Jungfru Maria är en symbol för den reflektion och den begrundan som Kyrkan behöver for att utveckla stora och genomgripande idéer. I Lukas evangeliets början, poängterar Newman, heter det att Maria ”bevarade allt detta i sitt hjärta”. På liknande sätt ar det med kyrkans lära, den behöver tid på sig för att finna sin fullödiga formulering.

Fredrik Heiding SJ, Oxford 17 september 2010, klockan 23.00

Man kan följa alla offentliga delar av påvens besök i Storbritannien direkt här på Live Webcast. Se det fullständiga programmet för påvens besök i Storbritannien här.

Igår, torsdag, inledde påven Benedictus XVI sitt fyra dagar långa besök i Storbritannien. Det blev en lyckad start på resan. Många människor kantade vägen för att få en glimt av påven och runt 65 000  deltog i den stora utomhusmässan i Edinburgh.

Idag, fredag har påven varit i London och bland annat träffat företrädare för andra religioner, däribland judendom, islam och hindusim, vid det katolska Saint Mary universitetet. Påven framhöll i sitt tal att alla religioner bör samverka till mänsklighetens bästa och att religion aldrig får användas för att sprida hat och våld. Han sade: ”Jag kan försäkra er att den katolska kyrkan vill gå dialogens väg, och göra det ur en verklig respekt för er och era religiösa uppfattningar.” Målet är en gemensam insats för fred, rättvisa och ett ansvarsfullt sätt att förvalta naturen, tillade han.

På eftermiddagen följde två viktiga programpunkter; dels mötet med den engelska kyrkans ärkebiskop Rowan Williams och dels påvens tal till politiker, diplomater och universitetsfolk i Westminster Palace. Mötet mellan påven och Rowan William uppges ha ägt rum i en mycket hjärtlig atmosfär. De båda kyrkoledarna har redan träffats flera gånger tidigare i Vatikanen. Läs här om mötet med Rowan Williams och här om talet i Westminster Palace.

Tyvärr överskuggades fredagen också av ett försök till terrorattentat riktat mot påven. Attentatet kunde dock avvärjas i tid. Den brittiska tidningen Telegraph uppger att Scotland Yards anti-terrorenhet på fredagsmorgonen arresterat fem misstänkta män i åldrarna 26 till 50 år som förberett ett attentat mot påven. Påvens pressekreterare Federico Lombardi förklarade på eftermiddagen att påven känner sig lugn, och att han ser fram emot resten av sitt besök med tillförsikt och glädje. Och Lombardi tillade: ”Vi har fullständigt förtroende för Scotland Yards säkerhetsarbete.”

Imorgon, lördag, kommer påven bland annat att tala i Hyde Park i London. Och på söndag förmiddag förättar påven i Birmingham saligförklaringen av teologen och kardinalen John Henry Newman (1801-1890), vilket utgör höjdpunkten av hans besök i Storbritannien.

Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Ytterligare artiklar om olika aspekter av kardinal Newmans liv och tänkande finns här:

Sten Hidal: Newman och det ideala universitetet

Sten Hidal: John Henry Newman 200 år

Lars Cavallin: John Henry Newman och den kristna lärans utveckling

Magnus Nyman: En konvertits apologi

Ulf Jonsson 2010-09-17, kl 19.30

Första dagen på påven Benedictus XVI:s fyra dagar långa besök i Storbritannien är nu över. Man kan konstatera att han har fått en lyckad start på sin resa. Mottagandet har varit hjärtligare än många förväntat sig.

Redan på  flyget till Storbritannien svarade påven Benedictus XVI på frågor från journalister. Nyhetsbyrån Kathpress uppger att påven förklarat att han blivit chockad över antalet sexövergrepp inom kyrkan och att han känner sorg att man från kyrkans ledning inte varit tillräckligt snabb och beslutsam att vidta åtgärder för att förhindra övergreppen. ”Det är svårt att förstå hur dessa perversioner har kunnat uppstå bland dem som tjänar som präster. Kyrkans främsta prioritet måste nu vara att hjälpa offren för övergrepp”, fortsatte påven. Han kommenterade också uppgifterna om att det kommer att äga rum protester under påvens besök i England: ”I Storbritannien finns en lång historia av anti-katolicism, men man har också en lång historia av tolerans.” Från katolikerna såg han fram mot ett varmt mottagande, från andra grupper hoppades han respekt och tolerans. Läs hela intervjun med påven på planet till Storbritannien på svenska här.

Påven landade sedan vid 11.30-tiden på torsdagsförmiddagen i Edinburgh, där han togs emot av prins Charles och ledande katolska biskopar. Första officiella punkten på påvens program var mötet med drottning Elisabeth II, ett möte som verkar ha varit till bägges belåtenhet. Läs Vatikanradions reportage på svenska om mötet här. Efter lunch och samtal hos ärkebiskopen av Edinburgh firade påven klockan 18.15 en utomhusmässa i Bellahouston Park i Glasgow. Runt 65 000 personer deltog i den gudstjänsten. Påvens predikan, på engelska, finner man här.

Klockan 21 tog påven planet från Glasgow till London, där han landade på Heathrow-flygplatsen strax efter klockan 22 ikväll. Klockan 22.30 reste han i bilkortege till nuntiaturen, dvs Vatikanens diplomatiska beskickning, i London, där han övernattar. Imorgon, fredag kommer påven bland annat att träffa representanter för olika religioner, samt för politik och civilsamhälle. Och inte minst har han ett möte med överhuvudet för den Engelska kyrkan, ärkebiskop Rowan Williams.

Det är första gången en påve gör ett officiellt statsbesök i Storbritannien. Hans föregångare Johannes Paulus II besökte landet 1982, men då i form av ett så kallat pastoralbesök. På programmet denna gång står bland annat möten med drottning Elisabeth, premiärminister David Cameron och den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams. Påven kommer också att tala i det brittiska parlamentet. På söndag avslutas påvens besök med dess religiösa höjdpunkt: saligförklaringen av den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801–1809). Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Signum rapporterar  på sin hemsida kontinuerligt om påvens besök under de kommande dagarna, bland annat med specialrapporter från medarbetare på plats. Vi lägger också ut artiklar med bakgrundsinformation som får användas fritt av journalister. Se det fullständiga programmet för påvens besök i Storbritannien här.

Ulf Jonsson 2010-09-16, kl 23.10

På söndag den 19 september kommer påven Benedictus XVI att saligförklara den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801-1890). Saligförklaringsceremonin i Cofton Park i Birmingham utgör avslutningen och höjdpunkten på påvens fyra dagar långa besök i Storbritannien.

Den ovanliga omständigheten att påven själv förrättar saligförklaringen av Newman i Birmingham förklaras av att påven personligen värderar denne brittiske teolog särskilt högt.  Kardinal John Henry Newman hörde till de stora konvertiterna under 1800-talet. Hans viktiga teologiska arbete, där betonandet av den enskildes samvete spelar en särskilt avgörande roll, har stort inflytande ännu idag inom den katolska teologin.

Newman föddes den 21 februari 1801 i London, studerade anglikansk teologi i Oxford och vigdes år 1825 till präst i anglikanska kyrkan. Under en Italienresa kom han i kontakt med den katolska kyrkan, och sedan han återvänt till England grundade han år 1833 Oxford-rörelsen, en anglikansk förnyelserörelse, vars huvuduppgift var att återupptäcka det katolska arvet i liturgi, teologi och kyrkostruktur.  År 1845 konverterade Newman till den katolska kyrkan. Han studerade därefter i Rom och vigdes år 1847 till katolsk präst.

Newman betecknades som en kyrkopolitisk ”liberal” i de skarpa motsättningar som rådde mellan kyrka och samhälle i 1800-talets England. Enligt sina egna ord måste han leva ”under molnet” medan han  skrev verk som skulle bli teologiska och andliga klassiker.

Kända över hela världen har ett par meningar ur ett brev från Newman till hertigen av Norfolk blivit: ”Om jag – vilket torde vara högst osannolikt – måste utbringa en skål för religionen, så skulle jag dricka den för påven. Men först för samvetet.  Först därefter för påven.”

Hur kom det sig att Newman konverterade till den katolska kyrkan? Ännu så sent som 1833 varnade han inträngande sina anglikanska trosfränder för den katolska kyrkan: ”Hon är anstucken av heresi, och vi måste akta oss för det som för pesten.” Tolv år senare, den 9 oktober 1845, var det inte längre tal om någon heresi. Enligt hans egen utsago var det studiet av kyrkofäderna som var avgörande för hans konversion. Han kom till insikt om att endast den katolska kyrkan troget hade bevarat den kristna tron i dess fullhet genom århundradena.

När han avled, den 11 augusti 1890 i Birmingham, var han en av de högst ansedda katolska teologerna i hela världen.  Men Newman är än idag ovanligt populär inom kyrkan, också utanför de teologiska fackkretsarna. Katolska föreningar och institutioner uppkallas fortfarande efter honom runt om i världen. Även Sveriges enda katolska högskola, som invigdes i Uppsala häromveckan, bär hans namn; Newmaninstitutet. En orsak till den stora uppskattningen av Newman har nog att göra med det som den nuvarande påven Benedictus XVI , den dåvarande kardinal Ratzinger år 1990, sade vid sitt tal vid 100-årsminnet av Newmans död, nämligen att Newman var en stor kyrkolärare, eftersom han ”både berör vårt hjärta och upplyser vårt förstånd”.

Red., 2010-09-16