arkiv

Newmaninstitutet

Nu är det precis en månad kvar till den officiella invigningsfesten för Newmaninstitutet i Uppsala den 4 september. Den 8 april i år kom regeringens beslut om att ge Newmaninstitutet rätten att utfärda högskoleexamen i teologi. Förra gången det inrättades en högskola med katolsk huvudman i Sverige var 1477, då Uppsala universitet fick sina formella rättigheter genom en bulla från påven.

Newmaninstitutets invigning sker alltså lördagen den 4 september. Själva invigningsakten börjar klockan 11.00 vid huvudentrén, Slottsgränd 6, och den leds av jesuitordens ordensgeneral Pater Adolfo Nicolás från Rom. Efter invigningen är alla välkomna till en efterföljande apéritif inne på Newmaninstitutets gård.

På eftermiddagen hålls sedan en akademisk konferens i sal X i Uppsala universitetshus. Konferensen är öppen för allmänheten och börjar klockan 14.00. Konferensens tema är ”Newman and the Idea of a University”. Som föreläsare medverkar professor Hans Joas (Erfurt/Chicago), filosofen Jean-Luc Marion (medlem i Franska Akademien, professor vid Sorbonne och University of Chicago) och professor John Haught (Georgetown University). Efter konferensen blir det en sherrymottagning i universitetshuset.

Mer information om Newmaninstitutets invigning och om Newmaninstitutets utbildningsprogram finner man på högskolans egen hemsida.

Ulf Jonsson 2010-08-04

Trots att den katolska kyrkan är liten i Sverige finns det numera två akademiska lärosäten grundade av katolska huvudmän. Det konstaterar Högskoleverket på sin hemsida. Förra gången var det Uppsala universitet som grundades genom en skrivelse från påven år 1477. Och nu har alltså Newmaninstitutet i Uppsala tillkommit. Så nu är vi två.

Red., 2010-04-28

Idag kom det efterlängtade beskedet. Regeringen har idag, torsdagen den 8 april, beslutat att ge Newmaninstitutet i Uppsala rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Regeringen följer därmed Högskoleverkets rekommendation från den 25 augusti. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Sverige har därmed idag fått sin första högskola med katolsk huvudman sedan 1500-talet.

Den av regeringen nu godkända utbildningsgången omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i teologi, kompletterad med betydande inslag av filosofi och kulturstudier. En viktig konsekvens av beslutet, vid sidan om att själva utbildningen berättigar till högskolepoäng, är att Newmaninstitutets studenter nu kan få studielån från CSN, precis som andra studenter här i landet.

Newmaninstitutets rektor Philip Geister kommenterade i förmiddags regeringens beslut med följande ord: ”Det är ett efterlängtat och mycket glädjande besked som vi har fått från regeringen idag. Det känns fantastiskt att vårt mångåriga arbete på att bygga upp en teologisk högskola här i Uppsala nu alltså bär frukt. Det teologiska landskapet i Sverige berikas därigenom på ett sätt som visar att vi på allvar håller på att bli ett mångkulturellt land.”

För ytterligare information se: www.newman.se