arkiv

Signum

Signumbloggen har flyttat och finns numera integrerad i den just nylanserade hemsidan signum.se

Välkommen till den nya hemsidan, som nu finns ute på nätet på följande adress: www.signum.se 

Ulf Jonsson 2011-10-20

Om tio dagar, fredagen den 21 oktober, kommer nya signum.se att lanseras här på nätet. Det blir tredje gången som Signum får en grundligt omgjord hemsida sedan tidskriften först introducerades på nätet under våren 1999. En av de större förändringarna denna gång är att Signums nuvarande hemsida och Signumbloggen, som tidigare haft olika adresser, nu blir sammanslagna under en gemensam adress: signum.se. På nya signum.se kommer du som användare att i en överskådlig och grafiskt tilltalande miljö kunna ta del av den mest besökta och mest kvalificerade svenska katolska nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen på nätet på en och samma plats.

De allra senaste nyheterna från den katolska världen och egna kommentarer om dagsaktuella händelser från Signums horisont kommer nu att samsas på samma sida med analyserande artiklar av högt kvalificerade skribenter av det slag som du känner igen från papperstidningen.

Hemsidan har fått en ny grafisk form och ambitionen har varit att presentera Signum i ett format som påminner om papperstidningens, med tydlighet och översiktlighet som ledord. Varje artikel är också möjlig att dela via Facebook, och därmed kan du som läsare hjälpa oss att nå ut och sprida en alternativ röst i det svenska kultur- och medielandskapet.

En annan innovation på hemsidan är att vi kommer att ha plats för annonsörer. Annonser på hemsidor är givetvis ingen ny företeelse i sig, men för vår del är det nytt. Intäkterna från annonserna är avsedda att göra det ekonomiskt möjligt för oss att fortsätta att publicera Signum och att vidareutveckla både papperstidningen och hemsidan. Vår hemsida besöks av många läsare varje dag (för närvarande av runt 1000 unika besökare per dag), så en annons på signum.se är en chans för annonsörer att nå ut till den publik som läser oss och som har ett intresse för kyrka, samhälle och kultur.

Signum når med denna nylansering av hemsidan ett av sina delmål, men vi stannar inte där. Ambitionen med nylanseringen är att på bred front nå ut på det svenska dialogtorget och i bloggosfären för att ge uttryck för en reflekterande katolsk röst, både rotad i kyrkans tradition och lyhörd för samtiden. Den rösten behövs i det svenska medielandskapet.

Välkommen att kika in på nya signum.se fredagen den 21 oktober!

Ulf Jonsson, Chefredaktör, Signum 2011-10-11

Årets nobelpristagare i litteratur är Tomas Tranströmer. I det senaste numret (5/2011) av tidskriften Signum finns en artikel, ”Tomas Tranströmer – en konstnär i norr”, av Magdalena Slyk som presenterar den svenske poetens författarskap.

I Signums artikelarkiv kan man också göra följande fynd: Agneta Plejel: ”Med Sorgegondolen mot det okända” (5/1996); Magnus Ringgren: ”Skäms inte för att du är människa, var stolt” (9/1997); Magnus Ringgren: ”Klockorna flyger oss hem till sist” – Kring några kristna symboler hos Tomas Tranströmer (4/1985); Leonard Neuger: Tranströmers vrede (9/1995) och Erik Bergqvist: Ur det anonyma. Tomas Tranströmers dikt ”Ensamhet” (4/2003). Vid sökning på ”fritext” i arkivet kommer dessutom ett trettiotal artiklar upp i vilka Tranströmer förekommer.

Red., Signum 2011-10-06

Läs mer här och här.

Påsken firas av kristna världen över till minne av Jesu uppståndelse från döden. Nya testamentets berättelser om händelserna i Jerusalem för drygt 2000 år sedan har varit föremål för diskussioner och olika tolkningar allt sedan de kom till. Men hur kan man förstå dessa berättelser i dag, och vad innebär det att Jesus uppstod från de döda? Lyssna här på ett samtal kring dessa frågor med Signums chefredaktör Ulf Jonsson, journalisten och författaren Göran Greider och docenten i etik Elena Namli. Programmet sändes ursprungligen i Sveriges radio, i serien Teologiska rummet, den 31 oktober 2010.

Red., 2011-04-23

Från och med i dag, tisdag den 19 april, kan man läsa Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano  online. Hittills har man bara kunnat ladda ner tidningens förstasida från nätet, men från och med i dag kan man läsa det mesta av tidningen online. Online-utgåvan läggs dessutom ut på nätet redan några timmar innan papperstidningen finns tillgänglig i tidningskioskerna i Rom.

Fram till den 31 augusti är online-tjänsten gratis, därefter kommer den att vara tillgänglig mot en avgift. Den utgåva av L’Osservatore Romano som nu finns tillgänglig på nätet är den italienska dagliga utgåvan. Dessutom finns veckoutgåvor på olika andra språk, däribland engelska, tyska, franska och spanska, med de viktigaste artiklarna från den gångna veckan. Även de versionerna kommer man framöver att kunna prenumerera på online.

Samtidigt som L’Osservatore Romano släpper sin online-utgåva lanseras Signum nu på Facebook.  Den som vill kan från och med nu följa Signumbloggens uppdateringar via Facebook.

Red., 2011-04-19

Så har då årets andra nummer av Signum kommit från tryckeriet. Åtskilliga prenumeranter har redan fått det i sina brevlådor.

Frågor om mänskliga rättigheter och religionens roll i samhället återkommer i flera artiklar. Ledaren argumenterar för att staten bör vara sekulär, vilket inte innebär att samhälle och kultur måste sekulariseras. Men den senaste tidens utveckling i bland annat Pakistan och arabvärlden visar att vår mångreligiösa tid kräver en sekulär statsmakt.

Hans Joas skriver om de historiska källorna till de mänskliga rättigheterna, Anna Maria Hodacs tecknar Gustaf Frödings levnadsöde, medan Carl Otto Werkelid recenserar kritikerna Thomas Anderberg och Terry Eagleton. Att vi är inne i fasteiden märks också; Tord Fornberg skriver om processen mot Jesus, medan Eva Lindqvist Sandgren skriver om passionsteman i Vadstenanunnornas spiritualitet. Gustav Wingren, vampyrer och fertilitetsturism samsas också inom pärmarna i detta åtta sidor extra tjocka nummer.

Ulf Jonsson 2011-03-17

Årets första nummer av Signum utkommer nu i dagarna. Det nya numret bjuder på en bred palett av artiklar i olika ämnen. I ledaren reflekterar Philip Geister över varför bekännelsen till centrala värden och mänskliga rättigheter i offentlig svensk debatt så sällan åtföljs av någon djupare analys av vari dessa värden har sin grund. Det är illavarslande, eftersom bekännelser som inte åtföljs av reflexion och rationella argument på lång sikt riskerar att undergrävas.  Christian Troll skriver dessutom utförligt om muslimernas närvaro i dagens Europa och vad detta innebär i relation till kyrkan och det kristna kulturarvet.

Det nya numret innehåller också en intervju med ledaren för Vatikanens högkvalificerade naturvetenskapliga tankesmedja, samt en essä om självmedvetandet, eller det mänskliga jaget, ur neurobiologiskt perspektiv. Vidare finner man artiklar om situationen för den koptiska kyrkan i Egypten, om den senaste politiska utvecklingen i Brasilien, samt om arvet efter Olof Palme. Och en hel del annat. Här på Signums hemsida lägger vi ut ett litet urval av artiklarna i det nya numret; prenumeranterna får alltsammans hemskickat bekvämt direkt till brevlådan.

Ulf Jonsson 2011-01-27